Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  146/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Priehrada" Lomné
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Poľnohospodárske družstvo PRIEHRADA v Lomnom
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
Registered seat: 
Lomné 090 33
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Lomné
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
Identification number (IČO): 
00 204 650
  (from: 06/17/1991)
Date of entry: 
05/04/1950
  (from: 06/17/1991)
Date of deletion: 
01/16/2007
  (from: 01/16/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/16/2007)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/17/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj výrobkov
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
potravinárska výroba, spracovanie a predaj výrobkov
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
výroba, spracovanie a predaj záhradníckych výrobkov a potrieb
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
práce a služby pre členov občanov a organizácie
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
vykonáva kovovýrobu, drevovýrobu, stolárske, zámočnícke, stavebno-údržbárske, kováčske, klampiarske práce, nákladnú dopravu, práce ostatnými poľnohospodárskymi mechanizmami a stavebnými strojmi, predaj stavebného a hutného materiálu, nepotrebných náhradných dielov, poľnohospodárskych výrobkov a potrieb, lešenárske práce, maliarsko-natieračské práce, stavovacie služby, šitie
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
kooperačná a finálna výroba nepoľnohospodárskych výrobkov pre československé a zahraničné právne subjekty
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
výroba náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje a kovoobrábacie práce
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
výroba a predaj športových potrieb
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
výroba bižutérie
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
vykonávanie sprostredkovateľskej a komerčnej činnosti s ďalšími výrobcami pre zahraničný obchod, iné podniky a právne subjetky a fyzické osoby
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
doprava vlastnými dopravnými prostriedkami a mechanizmami v rámci ČSFR a medzinárodná preprava
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a ostatného tovaru
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
cestná nákladná doprava - do 26.11.1993
  (from: 03/22/1993 until: 06/20/1994)
nepravidelná cestná doprava osôb - do 26.11.1993
  (from: 03/22/1993 until: 06/20/1994)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
pohostinská činnosť
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
služby verejného stravovania
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
maloobchod s potravinami, mäsom, mäsovými výrobkami a zmiešaným tovarom
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
výroba drevených obalov a paliet
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
kovovýroba
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/21/1994 until: 01/15/2007)
neverejná nepravidelná osobná doprava
  (from: 06/21/1994 until: 01/15/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Managing board
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
Ján Blanár - člen
3
Bžany
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Ján Calko - člen
20
Lomné
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Milan Danko - člen
Matice Slovenskej 902/8
Stropkov
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Vladislav Danko - člen
14
Bžany
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Ján G. Piskorik - člen
30
Lomné
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Valéria Jakubová - člen
46
Turany nad Ondavou
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Michal Jancura - podpredseda
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
Michal Jancura - predseda
40
Lomné
  (from: 06/21/1994 until: 05/31/1995)
Michal Kľučar - člen
20
Ruský Kručov
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Jozef Petrisko - predseda
68
Turany nad Ondavou
  (from: 06/17/1991 until: 06/20/1994)
Michal Piskorik - člen
30
Lomné
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Helena Schusterová - člen
8
Lomné
  (from: 03/22/1993 until: 05/31/1995)
Ján Rusin st. - člen
18
Kručov
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Valéria Jakubová - predseda
46
Turany nad Ondavou
  (from: 06/01/1995 until: 01/15/2007)
Mária Popovičová - člen
78
Lomné
  (from: 06/01/1995 until: 01/15/2007)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 06/17/1991 until: 03/21/1993)
Registered capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Basic member contribution: 
50 000 Sk právnické osoby
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
5 000 Sk fyzické osoby
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Other legal facts: 
PD sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák. č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 28.2.1991. Stary spis: Dr 816
  (from: 06/17/1991 until: 01/15/2007)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu a zmeny stanov, schválených dňa 13.11.1992, v súlade s ust. zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 816
  (from: 03/22/1993 until: 01/15/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.4.1999 č. 2K 544/95 - 9 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo "Priehrada" Lomné so sídlom Lomné, okr. Svidník, IČO: 00 204 650. Správca podstaty: JUDr. Ambróz Motyka, advokát, Stropkov, Krátka 4.
  (from: 06/01/1995 until: 01/15/2007)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person