Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11593/B

Business name: 
A.J.K.A., s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/21/2006 until: 03/22/2007)
Registered seat: 
Záhradnícka 27
Bratislava 811 07
  (from: 06/19/1997 until: 03/22/2007)
Identification number (IČO): 
35 696 958
  (from: 08/22/1996)
Date of entry: 
08/22/1996
  (from: 08/22/1996)
Date of deletion: 
03/23/2007
  (from: 03/23/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/23/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 03/22/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/17/2006
  (from: 01/21/2006)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Kozmon
Sartorisova 8
Bratislava 821 08
From: 01/17/2006 Until: 03/23/2007
  (from: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 01/21/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 3 K 31/2006-125 zo dňa 13.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.01.2007 súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi A.J.K.A., s.r.o. v likvidácii pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť A.J.K.A., s.r.o. v likvidácii so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 696 958, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 11593/B sa v zmysle § 8a ods. 1 písm. d) z.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/23/2007)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person