Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  60/N

Business name: 
Hronfruct Levice, a.s.
  (from: 11/11/1992)
Registered seat: 
Pionierska 2
Levice 934 01
  (from: 03/02/2024)
Identification number (IČO): 
00 500 135
  (from: 11/11/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 11/11/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/11/1992)
Objects of the company: 
výroba zeleniny, ovocia, kvetín a jedlých húb
  (from: 11/11/1992)
výroba sadeníc zeleniny a zeleninárskej zeminy
  (from: 11/11/1992)
skladovanie a pozberová úprava zeleniny a ovocia, poprípade aj iných výrobkov
  (from: 11/11/1992)
spracovanie ovocia, zeleniny
  (from: 11/11/1992)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 11/11/1992)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 11/11/1992)
veľkoobchod s potrebami pre poľnohospodársku výrobku a ovocinársku výrobu /zaisťovanie materiálov, agrochemických, prostriedkov, náhradných dielov, sadív a osív/
  (from: 11/11/1992)
poskytovanie odborných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti
  (from: 11/11/1992)
vykonávanie špecializovaných prác mechanizmami podniku pri pestovaní zeleniny a ovocia
  (from: 11/11/1992)
výroba výrobkov z betónu
  (from: 11/11/1992)
výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
  (from: 11/11/1992)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/11/1992)
zahranično-obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti mimo licenčných komodít
  (from: 11/11/1992)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/02/2024)
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  (from: 03/02/2024)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/02/2024)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 03/02/2024)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 03/02/2024)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 03/02/2024)
Chov hospodárskych zvierat
  (from: 03/02/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/18/2002)
Dávid Turian - Chairman of the Board of Directors
Ul. 1. mája 1365/22
Levice 934 01
From: 11/14/2023
  (from: 11/30/2023)
PharmDr. Lucia Turianová - Member of the Board of Directors
Ul. kpt. J. Nálepku 3008/43
Levice 934 01
From: 11/14/2023
  (from: 11/30/2023)
Ladislav Molnár - Member of the Board of Directors
68
Ipeľské Úľany 935 28
From: 11/14/2023
  (from: 11/30/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle (i) predseda predstavenstva konajúci samostatne alebo (ii) člen predstavenstva konajúci spoločne s predsedom predstavenstva alebo s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/02/2024)
Capital: 
1 214 237,9 EUR Paid up: 1 214 237,9 EUR
  (from: 10/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 3635
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 10/07/2009)
Number of shares: 230
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 10/07/2009)
Supervisory board: 
Ing. Eva Turianová
Ul. 1. mája 1368/28
Levice 934 01
From: 11/14/2023
  (from: 11/30/2023)
Gabriel Vince
5781
Levice 934 01
From: 11/14/2023
  (from: 11/30/2023)
JUDr. Radovan Hrabovecký
Astrová 16639/2A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 11/14/2023
  (from: 11/30/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 9. 1992 v zmysle ust. § 154 a násl., § 766 ods. 1 Zákona 513/91 ktorým sa upravuje obchodný zákonník. Akciová spoločnosť prevzala na seba všetky záväzky a práva spoločného podniku Hronfruct. Prokurista koná v zmysle ust. § 14 Zákona 513/91 Zb. Stary spis: Sa 170
  (from: 11/11/1992)
Zmena stanov, schválená valným zhromaždením dňa 27.05.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz. 2/96. Stary spis: Sa 170
  (from: 08/16/1996)
Zmena stanov, schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 1.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 456/2001, Nz 448/2001. Rozsah splatenia základného imania: splatených 36 580 000,- Sk.
  (from: 03/18/2002)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person