Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11678/B

Business name: 
POPPER Development, s.r.o.
  (from: 10/03/2003)
Registered seat: 
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (from: 04/15/1997)
Identification number (IČO): 
35 697 873
  (from: 09/10/1996)
Date of entry: 
09/10/1996
  (from: 09/10/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/10/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1996)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1996)
realitná činnosť
  (from: 09/10/1996)
správa nehnuteľností
  (from: 09/10/1996)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/10/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2005)
Partners: 
JUDr. Ivan Feješ
Prokopa Veľkého 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Beleš
Nobelova 1/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Slovak Republic
  (from: 08/20/2022)
JUDr. Dagmar Farkašová
Osuského 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
JUDr. Ivan Feješ
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Štefan Beleš
Amount of investment: 9 958,175663 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 08/20/2022)
JUDr. Dagmar Farkašová
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/03/2003)
Ing. Štefan Beleš
Nobelova 1/A
Bratislava
From: 06/05/2003
  (from: 05/10/2005)
Ivan Feješ
Prokopa Veľkého 17
Bratislava 811 04
From: 03/30/2005
  (from: 05/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne, avšak pri predaji majetku spoločnosti a preberaní zaväzkov za spoločnosť v objeme nad 1 mil. Sk konajú a podpisujú spoločne.
  (from: 05/10/2005)
Capital: 
19 916,351326 EUR Paid up: 19 916,351326 EUR
  (from: 11/10/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.9.1996 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 18636
  (from: 09/10/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.03.1997. Zmena obchodného mena z GOLD CENTRUM s.r.o. na ZDRAVO CENTRUM s.r.o. Stary spis: S.r.o. 18636
  (from: 04/15/1997)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1998.
  (from: 05/19/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1999 dodatok k spoločesnskej zmluve zo dňa 13.12.1999.
  (from: 01/24/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.6.03 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov a zmene spoločenskej zmluvy. Zmena obchodného mena z pôvodného ZDRAVO CENTRUM s.r.o. na POPPER Development, s.r.o.
  (from: 10/03/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2004. JUDr. Ivan Feješ, funkcia konateľa od 10.09.1996 do 25.11.2004. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2004.
  (from: 12/03/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2005.
  (from: 05/10/2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 27. 06. 2006 z 300.000,- Sk na 600.000,- Sk.
  (from: 07/28/2006)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person