Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1159/V

Business name: 
KALYPSO TIP, a.s.
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
Registered seat: 
Pri Hati 1
Košice
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
Identification number (IČO): 
36 203 327
  (from: 01/05/2001)
Date of entry: 
01/05/2001
  (from: 01/05/2001)
Date of deletion: 
06/09/2012
  (from: 06/09/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/09/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/05/2001)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
veľkoobchod a maloobchod: kozmetika, drogéria, galantéria, farby, laky, výrobky papierenské a z celulózy, základné zdravotnícke výrobky, polygrafické, školské a kancelárske potreby, športové potreby, hračky, darčekové a spomienkové predmety, bižutéria, klenotnícke a zlatnícke výrobky, výrobky z keramiky, porcelánu a skla, plasty, drevo a výrobky z dreva, potreby pre domácnosť a záhradkárov, výrobky textilného priemyslu a konfekcie, obuvnícke, kožušnícke, kožiarske a gumárenské výrobky, elektrotechnické výrobky, výrobky výpočtovej a oznamovacej techniky, výrobky hutníckeho železa a neželezných kovov, palív, uhlia a výrobky z nich, stavebné materiály a prostriedky, výrobky poľnohospodárskej výroby, živé zvieratá, výrobky z potravín, potravinárska technika, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva a kovu
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
výroba výrobkov z plastu, skla, papiera, lepenky, sadry
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
kopírovacie služby
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
prevádzkovanie kurzových stávok
  (from: 03/06/2001 until: 06/08/2012)
výkon sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve
  (from: 11/20/2001 until: 06/08/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/2001 until: 06/08/2012)
Managing board
  (from: 08/13/2001 until: 11/19/2001)
Managing board
  (from: 03/06/2001 until: 08/12/2001)
Managing board
  (from: 01/05/2001 until: 03/05/2001)
Ing. Ivan Cirbus - člen
Hanojská 5
Košice
  (from: 08/13/2001 until: 11/19/2001)
Ing. Ivan Cirbus - predseda
Hanojská 5
Košice
  (from: 11/20/2001 until: 06/08/2004)
Ing. Anton Ivan - člen
Byster 110
Sady nad Torysou
  (from: 01/05/2001 until: 03/05/2001)
Jaroslav Miško - člen
Magurská 3
Košice
  (from: 01/05/2001 until: 08/12/2001)
Michal Pavljuk - predseda
Mengusovská 6
Košice
  (from: 03/06/2001 until: 11/19/2001)
Andrej Šimko - člen
Levočská 2
Košice
  (from: 03/06/2001 until: 11/19/2001)
Andrej Šimko - predseda
Levočská 2
Košice
  (from: 01/05/2001 until: 03/05/2001)
Andrej Šimko - podpredseda
Levočská 2
Košice
  (from: 11/20/2001 until: 05/18/2006)
Andrej Šimko - podpredseda
Levočská 2
Košice
Until: 02/10/2006
  (from: 05/19/2006 until: 05/18/2006)
Bohumila Petrusová - člen
Južná trieda 15
Košice
  (from: 11/20/2001 until: 06/08/2012)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/20/2001 until: 06/08/2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, každý samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/13/2001 until: 11/19/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva Michal Pavljuk, alebo člen predstavenstva Andrej Šimko, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/06/2001 until: 08/12/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/05/2001 until: 03/05/2001)
Capital: 
3 100 000 Sk
  (from: 03/12/2002 until: 06/08/2012)
2 500 000 Sk
  (from: 01/05/2001 until: 03/11/2002)
Shares: 
Number of shares: 31
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/12/2002 until: 06/08/2012)
Number of shares: 25
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/05/2001 until: 03/11/2002)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Vereb
Šoltésovej 5
Košice 040 01
  (from: 05/24/2008)
JUDr. Juraj Dubovský
Akademika Hronca 9
Rožňava
  (from: 06/28/2007 until: 05/23/2008)
Mgr. Adrián Fabián
Šmeralova 11
Prešov
  (from: 11/18/2003 until: 06/27/2007)
JUDr. Daniela Rusková
Mukačevská 21
Prešov
  (from: 11/14/2003 until: 11/17/2003)
Supervisory board: 
Vladimír Mazák - predseda
Slovenskej jednoty 40
Košice
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
Stanislav Papcun - člen
Komenského 13
Košice
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
Boris Kotrbanec - člen
A. Bielka 6
Žilina-Bytčica
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K/19/2003-299 zo dňa 12. októbra 2011.
  (from: 06/09/2012)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice č. N 247/00, Nz 236/00 zo dňa 12.12.2000 v súlade so zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/05/2001 until: 06/08/2012)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 27. 2. 2001.
  (from: 03/06/2001 until: 06/08/2012)
Zmena stanov zo dňa 1. 8. 2001.
  (from: 08/13/2001 until: 06/08/2012)
Zmena stanov zo dňa 12. 11. 2001.
  (from: 11/20/2001 until: 06/08/2012)
Zmena stanov zo dňa 25.2.2002.
  (from: 03/12/2002 until: 06/08/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6K 19/03-11 zo dňa 6.5.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KALYPSO TIP a.s., Pri Hati č. 1, Košice, IČO: 36 203 327 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Danielu Ruskovú, r.č. , advokátku, Mukačevská 21, Prešov.
  (from: 11/14/2003 until: 06/08/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6K 19/03-15 zo dňa 4.6.2003 zbavuje JUDr. Danielu Ruskovú, advokátku, Mukačevská 21, Prešov funkcie správcu konkurznej podstaty. Ustanovuje: Mgr. Adriána Fabiána, r.č. , advokáta, Šmeralova 11, Prešov do funkcie nového správcu podstaty.
  (from: 11/18/2003 until: 06/08/2012)
Súd podľa § 200a ods. 4 O.s.p. zosúladil zápis v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6K 19/2003-112 zo dňa 18.9.2006 zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Adriána Fabiána, Šmeralova 11, Prešov a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Dubovského, nar. 10.6.1949, , Akademika Hronca 9, Rožňava.
  (from: 06/28/2007 until: 06/08/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6K 19/2003 zo dňa 6.2.2008 právoplatným dňa 29.2.2008 zbavil JUDr. Juraja Dubovského, Akademika Hronca 9, Rožňava funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. Miroslava Vereba, Šoltésovej 5, Košice do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/24/2008 until: 06/08/2012)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person