Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12111/V

Business name: 
HORECA spol. s r.o.
  (from: 03/27/2002 until: 05/21/2009)
AUTONOVUM Košice s.r.o.
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Registered seat: 
130
Budimír 044 43
  (from: 11/25/2003 until: 05/21/2009)
Gorkého č. 9
Košice 040 01
  (from: 03/27/2002 until: 11/24/2003)
Dopravná 5
Košice 040 01
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Identification number (IČO): 
36 203 149
  (from: 12/21/2000)
Date of entry: 
12/21/2000
  (from: 12/21/2000)
Person dissolved from: 
17.7.2008
  (from: 05/22/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 05/22/2009)
Date of deletion: 
05/22/2009
  (from: 05/22/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/22/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/2000)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potravinami, mrazenými potravinami a polotovarmi, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakom, tabakovými výrobkami, mäsom a mäsovými výrobkami vrátane hydinárskych výrobkov a vajec, koreninami, ovocím a zeleninou, drevom, drevenými výrobkami a polovýrobkami, stavebným materiálom, železiarskym tovarom, inštalačným, kúrenárskym, klimatizačným a sanitačným materiálom a zariadeniami, nábytkom, svietidlami, bytovými doplnkami, výrobkami z plastov, skla, porcelánu, úžitkovej a ľudovej keramiky, textilom, suvenírmi, pamiatkovými predmetmi /mimo starožitností/, spotrebnou elektronikou, elektroprístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, mazadlami a olejmi, ropou, ropnými derivátmi, nerastnými surovinami, autokozmetikou, čistiacimi, pracími a hygienickými prostriedkami, bižutériou, kozmetikou, parfumériou, galantérnym tovarom, papierenským tovarom, knihami, novinami a časopismi, audio a video nahrávkami na zmluvnom základe, fotomateriálmi, fotoaparátmi, videokamerami, optickým materiálom, športovými, písacími, rybárskymi a záhradníckymi potrebami, výpočtovou a kancelárskou technikou vrátane ich príslušenstva, chemickými výrobkami (mimo jedov a žieravín), hutným materiálom a polovýrobkami, plechmi, poľnohospodárskymi produktami, stavebnými, priemyselnými, poľnohospodárskymi, textilnými, obrábacími a dopravnými strojmi a zariadeniami, strojmi pre priemysel, obchod, dopravu a lodnú plavbu vrátane príslušenstva k nim a náhradných dielov, osobnými, ochrannými, pracovnými prostriedkami, obuvou, kožou a koženými výrobkami, farbami a lakmi
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
nákup a predaj osobných, nákladných, účelových a špeciálnych vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
neverejné skladovanie súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
prenájom, požičiavanie a leasing automobilov
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
marketingové služby
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
poradenská činnosť v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v automobilovom priemysle
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
nákup a predaj havarovaných motorových vozidiel
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
pohostinská činnosť
  (from: 03/27/2002 until: 05/21/2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 03/27/2002 until: 05/21/2009)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie a deratizácie
  (from: 01/17/2003 until: 05/21/2009)
Partners: 
NEXITY s.r.o.
Trieda SNP č. 65
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 05/29/2002 until: 08/26/2002)
NEXITY s.r.o.
Trieda SNP č. 65
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
Richard Gábor
Zlatá č. 15
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/27/2002 until: 11/24/2003)
Ladislav Kašprišin
Štúrova č.26
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Igor Klima
Komenského č. 49
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
Igor Klima
Komenského č.49
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Sadko Mýtnik
Krivá č. 1042/2
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
Pavol Revák
130
Budimír 044 43
Slovak Republic
  (from: 11/25/2003 until: 05/21/2009)
Contribution of each member: 
Igor Klima
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Ladislav Kašprišin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Igor Klima
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
Sadko Mýtnik
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
NEXITY s.r.o.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
NEXITY s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/29/2002 until: 08/26/2002)
Richard Gábor
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/27/2002 until: 11/24/2003)
Pavol Revák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/25/2003 until: 05/21/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
Ing. Peter Dubina
Palárikova č. 1503/3
Košice 040 01
Until: 05/16/2002
  (from: 03/27/2002 until: 05/28/2002)
Toni Eftimov
Michalovská 1
Košice
From: 05/16/2002 Until: 08/12/2002
  (from: 05/29/2002 until: 08/26/2002)
Richard Gábor
Zlatá č. 15
Košice 040 01
From: 08/12/2002 Until: 04/23/2003
  (from: 08/27/2002 until: 11/24/2003)
Igor Klima
Komenského č.49
Košice 040 01
  (from: 12/21/2000 until: 03/26/2002)
Pavol Revák
130
Budimír 044 43
From: 04/23/2003
  (from: 11/25/2003 until: 05/21/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/25/2003 until: 05/21/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/21/2000 until: 11/24/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31Cbr/33/2006-57 zo dňa 29.5.2008.
  (from: 05/22/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.12.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/21/2000 until: 05/21/2009)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4.1.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.2002. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.1.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.2.2002. Deň zániku funkcie konateľa Igora Klimu: 4.1.2002. Deň vzniku funkcie konateľa Ing. Petra Dubinu: 4.1.2002.
  (from: 03/27/2002 until: 05/21/2009)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.5.2002.
  (from: 05/29/2002 until: 05/21/2009)
Zmena spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice - úplné znenie pod č. N 787/02, NZ 776/02 zo dňa 12.8.2002.
  (from: 08/27/2002 until: 05/21/2009)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2002, Nz 439/2002 zo dňa 4.12.2002.
  (from: 01/17/2003 until: 05/21/2009)
Zmena zakladateľskej listiny - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice č. N 152/2003, Nz 29911/2003 zo dňa 23.4.2003.
  (from: 11/25/2003 until: 05/21/2009)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person