Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  166/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce
  (from: 01/01/1975)
Registered seat: 
Žlkovce 136
Žlkovce 920 42
  (from: 09/20/2022)
Identification number (IČO): 
00 208 485
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 12/01/1993)
závodné stravovanie vrátane predaja stravy fyzickým a právnickým osobám
  (from: 12/01/1993)
poskytovanie kompletných služieb pre potreby poľnohospodárskej výroby fyzickým a právnickým osobám
  (from: 12/01/1993)
družstvo odpredáva svoje výrobky a poskytuje služby členom družstva za ceny schválené predstavenstvom
  (from: 12/01/1993)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/03/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/20/2022)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/20/2022)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/20/2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/20/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/20/2022)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/20/2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
  (from: 09/20/2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/20/2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/20/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/20/2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/20/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/20/2022)
Administratívne služby
  (from: 09/20/2022)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/20/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/1993)
Ing. Marek Mačaj - Chairman of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 932
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Benjamín Brocka - Vice-chairman of the Board of Directors
Križovany nad Dudváhom 571
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Juraj Mačaj - Member of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 455
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Mgr. Lucia Mačajová - Member of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 890
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 12/08/2022)
Ing. Jozef Daniška - Member of the Board of Directors
Žlkovce 111
Žlkovce 920 42
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo konajú navonok spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/22/2021)
Supervisory board: 
Alojz Zachar
Trakovice 318
Trakovice 919 33
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Igor Málik
Hviezdoslavova 293/11
Červeník 920 42
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Vladimír Žemla - Predseda kontrolnej komisie
Žlkovce 225
Žlkovce 920 42
From: 06/09/2022
  (from: 09/20/2022)
Registered capital: 
19 256 EUR
  (from: 07/03/2020)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 08/24/2017)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 7.decembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Žlkovce a Ratkovce v Žlkovciach.Rada Okresného národného výboru v Trnave uznesením č.276 zo dňa 10.decembra 1974 schválila vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 22.mája 1975 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stary spis: Dr 1306
  (from: 01/01/1975)
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 8.1.1993. Stary spis: Dr 1306
  (from: 12/01/1993)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person