Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  166/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce
  (from: 01/01/1975)
Registered seat: 
Žlkovce 136
Žlkovce 920 42
  (from: 09/20/2022)
Ratkovce 920 42
  (from: 12/01/1993 until: 09/19/2022)
Žlkovce
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
Identification number (IČO): 
00 208 485
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 12/01/1993)
závodné stravovanie vrátane predaja stravy fyzickým a právnickým osobám
  (from: 12/01/1993)
poskytovanie kompletných služieb pre potreby poľnohospodárskej výroby fyzickým a právnickým osobám
  (from: 12/01/1993)
družstvo odpredáva svoje výrobky a poskytuje služby členom družstva za ceny schválené predstavenstvom
  (from: 12/01/1993)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/03/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/20/2022)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/20/2022)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/20/2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/20/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/20/2022)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/20/2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
  (from: 09/20/2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/20/2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/20/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/20/2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/20/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/20/2022)
Administratívne služby
  (from: 09/20/2022)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/20/2022)
Predmetom činnosti družstva je:
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
a/výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
b/výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
c/družstvo vykonáva inú hospodársku činnosť:
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
1.stavebno-údržbárske,natieračsko-maliarské,izolátorske,klampiarske a zámočnícke práce,vlnenie plechu
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
2.práce sa poskytujú pre vlastnú potrebu, pre iné organizácie ako i pre občanov
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
d/predaj vlastného vyrobeného tovaru
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/1993)
Managing board
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
Ing. Marek Mačaj - Chairman of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 932
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Benjamín Brocka - Vice-chairman of the Board of Directors
Križovany nad Dudváhom 571
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Juraj Mačaj - Member of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 455
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Mgr. Lucia Mačajová - Member of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 890
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 12/08/2022)
Ing. Jozef Daniška - Member of the Board of Directors
Žlkovce 111
Žlkovce 920 42
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Jozef Bokor - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Jozef Bokor - člen
Žlkovce
Until: 12/20/2003
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Jozef Daniška - podpredseda
148
Žlkovce
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
Ing. Jozef Daniška - predseda
148
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Ing. Jozef Daniška - predseda
148
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Jozef Daniška - predseda družstva
111
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 10/13/2021)
Ing. Jozef Daniška - predseda družstva
111
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Marián Dritomský - člen predstavenstva
133
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Marián Dritomský - člen predstavenstva
133
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Kamila Farbáková - člen predstavenstva
Timravy 1696/49
Hlohovec 920 01
From: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 10/13/2021)
Kamila Farbáková - člen predstavenstva
Timravy 1696/49
Hlohovec 920 01
From: 12/28/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Jana Gajarská - člen predstavenstva
29
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/28/2017)
Janka Gajarská - člen predstavenstva
29
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 06/29/2017 until: 10/13/2021)
Janka Gajarská - člen predstavenstva
29
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Ing. Anna Gajarská - člen predstavenstva
83
Žlkovce 920 42
From: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 10/13/2021)
Ing. Anna Gajarská - člen predstavenstva
83
Žlkovce 920 42
From: 12/28/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Ing. Anna Gajarská - podpredseda družstva
83
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Ing. Anna Gajarská - podpredseda družstva
83
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Mária Hercegová - člen predstavenstva
89
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Mária Hercegová - člen predstavenstva
89
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Emília Horváthová - členka
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Emília Horváthová - členka
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Mária Jakubcová - členka
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Mária Jakubcová - členka
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Anton Kovarský - člen predstavenstva
I. Krasku 885/22
Leopoldov 920 41
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Anton Kovarský - člen predstavenstva
I. Krasku 885/22
Leopoldov 920 41
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Ladislav Mačura - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Ladislav Mačura - člen
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ladislav Mačura - člen predstavenstva
198
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 07/02/2020)
Ladislav Mačura - člen predstavenstva
198
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 06/23/2020
  (from: 07/03/2020 until: 07/02/2020)
Igor Málik - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 11
Červeník 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Igor Málik - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 11
Červeník 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Igor Málik - podprdesda družstva
Hviezdoslavova 11
Červeník 920 42
From: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/31/2017)
Igor Málik - podpredseda družstva
Hviezdoslavova 293/11
Červeník 920 42
From: 12/28/2016
  (from: 02/01/2017 until: 10/13/2021)
Igor Málik - podpredseda družstva
Hviezdoslavova 293/11
Červeník 920 42
From: 12/28/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Božena Malovcová - člen predstavenstva
41
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Božena Malovcová - člen predstavenstva
41
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Dušan Malovec - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Dušan Malovec - člen
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Dušan Malovec - člen predstavenstva
131
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Dušan Malovec - člen predstavenstva
131
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Jozef Malovec - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Jozef Malovec - člen
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Ján Michalka - predseda
Bučany
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
Ing. Ján Michalka - podpredseda
Bučany
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Ing. Ján Michalka - podpredseda
Bučany
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Jozef Mikuš - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Jozef Mikuš - člen
Žlkovce
Until: 01/17/2004
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Štefan Sobota - člen
Ratkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Štefan Sobota - člen
Ratkovce
Until: 10/13/2001
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ján Ukropec - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Ján Ukropec - člen
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Alojz Zachar - člen predstavenstva
318
Trakovice 919 33
From: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 10/13/2021)
Alojz Zachar - člen predstavenstva
318
Trakovice 919 33
From: 12/28/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
František Zachar
137
Žlkovce 920 42
From: 06/23/2020
  (from: 07/03/2020 until: 10/13/2021)
František Zachar
137
Žlkovce 920 42
From: 06/23/2020 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
František Zachar - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
František Zachar - člen
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
František Zachar - člen predstavenstva
137
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
František Zachar - člen predstavenstva
137
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Vladimír Žemla - člen predstavenstva
225
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 06/29/2017 until: 10/13/2021)
Vladimír Žemla - člen predstavenstva
225
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Vladimír Žemľa - člen
Žlkovce
  (from: 12/01/1993 until: 05/10/2005)
Vladimír Žemľa - člen
Žlkovce
Until: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Vladimír Žemľa - člen predstavenstva
225
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/28/2017)
Ján Žigo - člen predstavenstva
15
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Ján Žigo - člen predstavenstva
15
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Oľga Žigová - člen predstavenstva
87
Ratkovce 920 42
From: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 10/13/2021)
Oľga Žigová - člen predstavenstva
87
Ratkovce 920 42
From: 12/28/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Mgr. Lucia Nešťáková - Member of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 890
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 12/07/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo konajú navonok spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/22/2021)
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/14/2021 until: 10/21/2021)
Za družstvo koná predseda v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch pri ktorých sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 12/01/1993 until: 10/13/2021)
Za družstvo podpisuje predseda, a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/01/1975 until: 11/30/1993)
Supervisory board: 
Alojz Zachar
Trakovice 318
Trakovice 919 33
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Igor Málik
Hviezdoslavova 293/11
Červeník 920 42
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021)
Vladimír Žemla - Predseda kontrolnej komisie
Žlkovce 225
Žlkovce 920 42
From: 06/09/2022
  (from: 09/20/2022)
Miroslav Horvát
267
Žlkovce 920 42
From: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 10/13/2021)
Miroslav Horvát
267
Žlkovce 920 42
From: 12/28/2016 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Miloš Kinči
133
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 10/13/2021)
Miloš Kinči
133
Žlkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Ivan Reho
9
Pečeňady 922 07
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Ivan Reho
9
Pečeňady 922 07
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Ľubomír Stanko
736
Veľké Kostoľany 922 07
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 10/13/2021)
Ľubomír Stanko
736
Veľké Kostoľany 922 07
From: 05/04/2005 Until: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Alojz Zachar
318
Trakovice 919 33
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Alojz Zachar
318
Trakovice 919 33
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Oľga Žigová
87
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005
  (from: 05/11/2005 until: 01/23/2017)
Oľga Žigová
87
Ratkovce 920 42
From: 05/04/2005 Until: 12/28/2016
  (from: 01/24/2017 until: 01/23/2017)
Kamila Farbáková - Predseda kontrolnej komisie
Timravy 1696/49
Hlohovec 920 01
From: 09/28/2021 Until: 06/09/2022
  (from: 09/20/2022 until: 09/19/2022)
Kamila Farbáková - Predseda kontrolnej komisie
Timravy 1696/49
Hlohovec 920 01
From: 09/28/2021
  (from: 10/14/2021 until: 09/19/2022)
Registered capital: 
19 256 EUR
  (from: 07/03/2020)
33 864 EUR
  (from: 08/24/2017 until: 07/02/2020)
150 700,391689 EUR
  (from: 12/22/2010 until: 08/23/2017)
4 540 000 Sk
  (from: 12/01/1993 until: 12/21/2010)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 08/24/2017)
20 000 Sk
  (from: 12/01/1993 until: 12/21/2010)
663,878378 EUR
  (from: 12/22/2010 until: 08/23/2017)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 7.decembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Žlkovce a Ratkovce v Žlkovciach.Rada Okresného národného výboru v Trnave uznesením č.276 zo dňa 10.decembra 1974 schválila vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 22.mája 1975 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stary spis: Dr 1306
  (from: 01/01/1975)
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 8.1.1993. Stary spis: Dr 1306
  (from: 12/01/1993)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person