Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  355/V

Business name: 
Andrej Kiss - zelenina, súkromný podnik, Ptrukša
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Place of business: 
27
Ptrukša
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Particulars of an entrepreneur: 
Andrej Kiss
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Place of residence: 
27
Ptrukša
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Identification number (IČO): 
10 794 450
  (from: 01/03/1991)
Date of entry: 
01/04/1991
  (from: 01/03/1991)
Date of deletion: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/22/1992)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 01/03/1991)
Objects of the company: 
pestovanie a predaj zeleniny
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Andrej K i s s
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a z obchodného registra k 1.1.1993 firma: Názov: Andrej Kiss - zelenina, súkromný podnik, Ptrukša Sídlo: Ptrukša č. 27 IČO: 10 794 450 ako aj ďalšie údaje zapísané v obchodnom registri na základe prejavu vôle navrhovateľa smerujúceho k zániku jeho práv a oprávnení vyplývajúcich z obchodného registra ako verejného zoznamu, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľa.
  (from: 12/22/1992)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané Okresným národným výborom v Trebišove, pod číslom 245/90 dňa 22.8.1990 podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov.
  (from: 01/03/1991 until: 12/21/1992)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person