Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1455/R

Business name: 
A-Z region spol. s r.o.
  (from: 04/27/1994 until: 05/30/2016)
A - Z región consult, spol. s r. o.
  (from: 12/30/1991 until: 04/26/1994)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Identification number (IČO): 
31 105 963
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Person dissolved from: 
17.5.2016
  (from: 05/31/2016)
Date of deletion: 
05/31/2016
  (from: 05/31/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/31/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
Poradenská a konzultačná činnosť pre - malé a stredné podnikanie
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
mestá, obce a iné verejnoprávne osoby v ob- lasti: daňovej, finančnej, právnej, marketingovej, personálnej - Obstarávateľská a sprostreedkovateľská činnosť
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
tuzemská
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
zahraničná - Obchodná činnosť
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
tuzemská
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
zahraničná: priamy dovoz a vývoz, väzbové obchody
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
Partners: 
Ing. Július Homola
Zmačenkova ul. 28
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Ing. Ivan Radosa
Leningradská 49
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Marián Gallo
M. Rázusa 4
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Pierre VanLandeghem
  (from: 04/27/1994 until: 05/30/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Július Homola
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Ing. Ivan Radosa
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Marián Gallo
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Pierre VanLandeghem
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 105 000 Sk
  (from: 04/27/1994 until: 05/30/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
konatelia
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
Ing. Július Homola
Zmačenkova ul. 28
Trenčín
  (from: 04/05/1993 until: 01/31/2007)
Ing. Július Homola
Zmačenkova ul. 28
Trenčín
From: 12/30/1991
  (from: 02/01/2007 until: 05/30/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
Spoločnosť zastupuje riaditeľ spoločnostiIng. Július Homola. Zastupovanie vykonávariaditeľ podpisom pod odtlačok pečiatky spoločnosti alebo pod jej plným písaným názvom.
  (from: 12/30/1991 until: 04/04/1993)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 05/30/2016)
105 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 04/26/1994)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/30/2014-52 zo dňa 20. apríla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2016 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť A-Z region spol. s. r. o., so sídlom Jilemnického 2, Trenčín, IČO 31 105 963 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 1455/R.
  (from: 05/31/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založenáspoločenskou zmluvou zo dňa 23. 12. 1991 podľa § 107 a nasl. Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4218
  (from: 12/30/1991 until: 05/30/2016)
Dňa 23.12.1992 boli ustanovenia spoločenskej zmluvy prispôsobené úprave zákona č. 513/1991 Zb. v súlade s § 764 ods. 2 cit.zák. Stary spis: S.r.o. 4218
  (from: 04/05/1993 until: 05/30/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.1993 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4218
  (from: 04/27/1994 until: 05/30/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person