Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1123/S

Business name: 
STAVOKOV s.r.o.
  (from: 03/30/1993)
Registered seat: 
Štiavnička 674
Podbrezová 976 81
  (from: 12/11/2009)
Horná 30
Brezno 977 01
  (from: 03/30/1993 until: 12/10/2009)
Identification number (IČO): 
31 583 253
  (from: 03/30/1993)
Date of entry: 
03/30/1993
  (from: 03/30/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1993)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/30/1993)
kovovýroba, zváracie práce
  (from: 03/30/1993)
čalúnníctvo a dekoratérstvo
  (from: 03/30/1993)
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  (from: 03/30/1993)
defektoskopia
  (from: 03/30/1993)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/30/1993)
poradenská činnosť v oblasti strojárskej technológie
  (from: 03/30/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/26/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/26/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien: - pozemné stavby - inžinierske stavby - dopravné stavby (lesné komunikácie) - potrubné a iné líniové stavby, úpravy tokov - vodohospodárske stavby
  (from: 08/10/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho: - pozemné stavby, jednoduché stavby - inžinierske stavby - potrubné a iné líniové stavby
  (from: 08/10/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho: - inžinierske stavby - dopravné stavby (lesné komunikácie)
  (from: 08/10/2005)
Partners: 
Ing. Tomáš Turňa
Rovne 3769/9
Brezno 977 03
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Dušan Ištván
Pusté 555
Čierny Balog
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Ján Marcinek
Kozlovo 11
Brezno
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Ing. Peter Marcinek
Švermova 24
Brezno
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Juraj Pančík
Závodie 42
Čierny Balog 976 52
Slovak Republic
  (from: 08/10/2005 until: 12/21/2016)
Juraj Pančík
Závodie 42
Čierny Balog
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 08/09/2005)
Ján Pančík
Krám 1214
Čierny Balog
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Jozef Rešutík
Horná 34
Brezno
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Ján Turňa
Horná 1754/30
Brezno 977 03
Slovak Republic
  (from: 08/16/2018 until: 05/18/2022)
Ing. Tomáš Turňa
Rovne 3769/9
Brezno 977 03
Slovak Republic
  (from: 08/16/2018 until: 05/18/2022)
Tomáš Turňa
Horná 30/1754
Brezno 977 03
Slovak Republic
  (from: 12/22/2016 until: 08/15/2018)
Ján Turňa
Horná 30
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 08/10/2005 until: 08/15/2018)
Ján Turňa
Horná 30
Brezno
Slovak Republic
  (from: 03/30/1993 until: 08/09/2005)
Ján Turňa
Horná 1754/30
Brezno 977 03
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 02/08/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Turňa
Amount of investment: 57 227 EUR Paid up: 57 227 EUR
  (from: 02/09/2023)
Ján Turňa
Amount of investment: 180 000 Sk Paid up: 180 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 08/09/2005)
Ján Pančík
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Dušan Ištván
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 136 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Jozef Rešutík
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Ján Marcinek
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Juraj Pančík
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 08/09/2005)
Ing. Peter Marcinek
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Ján Turňa
Amount of investment: 930 000 Sk Paid up: 930 000 Sk
  (from: 08/10/2005 until: 12/10/2009)
Juraj Pančík
Amount of investment: 794 000 Sk Paid up: 794 000 Sk
  (from: 08/10/2005 until: 12/10/2009)
Ján Turňa
  (from: 12/11/2009 until: 08/15/2018)
Ján Turňa
  (from: 08/16/2018 until: 05/18/2022)
Ján Turňa
Amount of investment: 30 871 EUR Paid up: 30 871 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 02/08/2023)
Juraj Pančík
Amount of investment: 26 356 EUR Paid up: 26 356 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 12/21/2016)
Tomáš Turňa
  (from: 12/22/2016 until: 08/15/2018)
Ing. Tomáš Turňa
  (from: 08/16/2018 until: 05/18/2022)
Ing. Tomáš Turňa
Amount of investment: 26 356 EUR Paid up: 26 356 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 02/08/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/09/2023)
konatelia
  (from: 03/30/1993 until: 02/08/2023)
Ing. Tomáš Turňa
Rovne 3769/9
Brezno 977 03
From: 11/26/2012
  (from: 08/16/2018)
Ing. Peter Marcinek
Švermova 24
Brezno
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Juraj Pančík
Závodie 42
Čierny Balog
  (from: 03/30/1993 until: 05/25/2003)
Juraj Pančík
Závodie 42
Čierny Balog
From: 03/30/1993
  (from: 05/26/2003 until: 12/21/2016)
Juraj Pančík
Závodie 42
Čierny Balog
From: 03/30/1993 Until: 12/19/2016
  (from: 12/22/2016 until: 12/21/2016)
Jozef Rešutík
Horná 34
Brezno
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Ján Turňa
Horná 30
Brezno
  (from: 03/30/1993 until: 05/25/2003)
Ján Turňa
Horná 30
Brezno
From: 03/30/1993
  (from: 05/26/2003 until: 12/06/2012)
Ján Turňa
Horná 30
Brezno
From: 03/30/1993 Until: 11/26/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
Tomáš Turňa
Horná 30/1754
Brezno 977 03
From: 11/26/2012
  (from: 12/07/2012 until: 08/15/2018)
Ján Turňa
Horná 1754/30
Brezno 977 03
From: 12/19/2016 Until: 01/30/2023
  (from: 02/09/2023 until: 02/08/2023)
Ján Turňa
Horná 1754/30
Brezno 977 03
From: 12/19/2016
  (from: 12/22/2016 until: 02/08/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/30/1993)
Capital: 
57 227 EUR Paid up: 57 227 EUR
  (from: 12/11/2009)
1 724 000 Sk Paid up: 1 724 000 Sk
  (from: 08/10/2005 until: 12/10/2009)
224 000 Sk Paid up: 224 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 08/09/2005)
224 000 Sk
  (from: 05/25/1995 until: 05/25/2003)
645 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 05/24/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 22.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/30/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/25/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve a to v súlade s novelou Obchodného zákonníka zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/16/1998)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmlvuy a jej úplné znenie.
  (from: 05/26/2003)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person