Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  140/T

Business name: 
Agromarkt, spol. s r. o.
  (from: 01/15/1993)
Registered seat: 
Železničná 93
Veľký Meder 932 01
  (from: 03/30/1994)
Kaštielská 1
Okoč 930 28
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Identification number (IČO): 
31 427 588
  (from: 01/15/1993)
Date of entry: 
01/15/1993
  (from: 01/15/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1993)
Objects of the company: 
odborno-poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 01/15/1993)
realizácia systému pestovania kukurice a slnečnice
  (from: 01/15/1993)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja osív a agrochemikálií
  (from: 01/15/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 01/15/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/1993)
výkup, predaj a spracovanie poľnohospodárskych produktov rastlinného pôvodu
  (from: 01/15/1993)
reklamná, propagačná a pokúsnická činnosť
  (from: 01/15/1993)
poskytovanie informačných a marketingových služieb
  (from: 01/15/1993)
servisná a opravárenská činnosť
  (from: 01/15/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/30/1994)
poľnohospodárska výroba, rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 10/10/1995)
Partners: 
Ing. Andrej Bartoš
Kvetná 1
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
Slovak Republic
  (from: 06/01/1999 until: 04/30/2014)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
Slovak Republic
  (from: 03/30/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Andrej Bartoš
Kvetná 1
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Andrej Bartoš
Kvetná 1
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
Slovak Republic
  (from: 06/01/1999 until: 04/30/2014)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
Slovak Republic
  (from: 03/30/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 03/30/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Alexander Viola
SNP 828
Okoč
Slovak Republic
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Andrej Bartoš
Kvetná 1
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 06/01/1999 until: 05/17/2022)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
Slovak Republic
  (from: 05/01/2014 until: 05/17/2022)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
Slovak Republic
  (from: 06/01/1999 until: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej Bartoš
( peňažný vklad )
  (from: 08/28/2012 until: 05/17/2022)
Ing. Andrej Bartoš
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 05/18/2022)
Ing. Fridrich Bott
( peňažný vklad )
  (from: 08/28/2012 until: 05/17/2022)
Ing. Fridrich Bott
Amount of investment: 2 324 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 324 EUR
  (from: 05/18/2022)
Ing. Ján Belucz , CSc.
( peňažný vklad )
  (from: 05/01/2014 until: 05/17/2022)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Amount of investment: 4 648 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 648 EUR
  (from: 05/18/2022)
Ing. Eugen Antal
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Andrej Bartoš
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Fridrich Bott
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Alexander Viola
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 03/29/1994)
Ing. Eugen Antal
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Fridrich Bott
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Andrej Bartoš
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Fridrich Bott
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Eugen Antal
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 05/31/1999)
Ing. Andrej Bartoš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 08/27/2012)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 08/27/2012)
Ing. Fridrich Bott
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 08/27/2012)
Ing. Eugen Antal
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 08/27/2012)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Amount of investment: 2 324 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 324 EUR
  (from: 08/28/2012 until: 04/30/2014)
Ing. Eugen Antal
Amount of investment: 2 324 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 324 EUR
  (from: 08/28/2012 until: 04/30/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/01/2014)
konatelia
  (from: 01/15/1993 until: 04/30/2014)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
  (from: 05/18/2022)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
  (from: 01/15/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
  (from: 10/10/1995 until: 08/27/2012)
Ing. Eugen Antal
Slnečná 3
Želiezovce
Until: 07/03/2012
  (from: 08/28/2012 until: 08/27/2012)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
  (from: 01/15/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
  (from: 01/15/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
  (from: 10/10/1995 until: 08/27/2012)
Ing. Fridrich Bott
Železničná 150
Zemianska Olča
Until: 07/03/2012
  (from: 08/28/2012 until: 08/27/2012)
Ing. Ján Belucz , CSc.
Dunajská 81
Veľký Meder
  (from: 10/10/1995 until: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 01/15/1993)
Capital: 
7 968 EUR Paid up: 7 968 EUR
  (from: 08/28/2012)
240 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 08/27/2012)
100 000 Sk
  (from: 01/15/1993 until: 05/31/1999)
Other legal facts: 
Cudzojazyčné názvy: Agromarkt, GmbH. /v jazyku nemeckom/ Agromarkt, Ltd. /v jazyku anglickom/ Agromarkt, Kft. /v jazyku maďarskom/ Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1992 podľa paragrafov 56 až 75 a 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla transformáciou a AGROMARKT, družstvo, Zemianska Olča, zapísaného v Obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1, odd. Do 310, IČO:18047106 podľa paragrafu 69 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Na spoločnosť prešli všetky práva a povinnosti zaniknutého družstva. Stary spis: S.r.o. 414
  (from: 01/15/1993)
Spoločenská zmluva zo dňa 4.12.1992 bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 17.3.1994. Stary spis: S.r.o. 414
  (from: 03/30/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č.2 zo dňa 26.09.1995. Stary spis: S.r.o. 414
  (from: 10/10/1995)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom zo dňa 21.07.1998.
  (from: 06/01/1999)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person