Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1161/V

Business name: 
TVAROŽEK, a.s.
  (from: 08/03/1999 until: 08/14/2007)
Registered seat: 
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 12/20/2000 until: 08/14/2007)
Identification number (IČO): 
31 628 681
  (from: 05/10/1995)
Date of entry: 
05/10/1995
  (from: 05/10/1995)
Date of deletion: 
08/15/2007
  (from: 08/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/15/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/10/1995)
Capital: 
1 100 000 Sk
  (from: 05/10/1995 until: 08/14/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/11/2001
  (from: 07/24/2001)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 1161/V pri: Obchodné meno: TVAROŽEK, a.s. Sídlo: Letná 45, 040 01 Košice IČO: 31 628 681 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 7K 96/2001-122 zo dňa 20.9.2006 (právoplatnosť nadobudlo dňa 28.10.2006), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu TVAROŽEK, a.s., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 31 628 681, po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Milan Knop, advokát, Štúrova 20, Košice bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 08/15/2007)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person