Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  153/S

Business name: 
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"
  (from: 01/28/2005)
Registered seat: 
Čerenčianska cesta 27
Rimavská Sobota 979 80
  (from: 08/07/1957)
Identification number (IČO): 
00 168 084
  (from: 08/07/1957)
Date of entry: 
08/07/1957
  (from: 08/07/1957)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/07/1957)
Objects of the company: 
výroba výrobkov z plastov
  (from: 08/30/1993)
výroba konzervačných, chladiarenských výrobkov a autokozmetiky
  (from: 08/30/1993)
výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov
  (from: 08/30/1993)
výroba pochutín
  (from: 08/30/1993)
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 08/30/1993)
čistenie šperkov a optiky
  (from: 08/30/1993)
výroba kľúčov FAB
  (from: 08/30/1993)
výroba drobných úžitkových predmetov z rôznych druhov materiálu /kov, drevo, textil, papier, umelá hmota/
  (from: 05/27/1997)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 08/20/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/20/2002)
Ing. Ján Slovinský - predseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
RSDr. Anton Badač - podpredseda
Malohontská A 3/6
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
Hilda Hanyusová - člen
174
Hajnáčka
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
Jozef Krkoška - člen
419
Ožďany
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
Juraj Lacík - člen
Športová 1563/10
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
Jozef Priatka - člen
103
Kružno
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002)
Acting: 
Družstvo navonok zastupujú a zaň podpisujú štatutárni zástupcovia družstva a to predseda a podpredseda, každý samostatne. V prípadoch, keď právne predpisy stanovujú pre právny úkon písomnú formu, podpisujú za družstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (from: 08/20/2002)
Supervisory board: 
Katarína Sekerešová - predseda
53
Rimavské Janovce
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003)
Štefan Ádám - člen
Kirejevská 11
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003)
Tibor Biro - člen
sídlisko Rimava 12/100
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003)
Jozef Pálkovács - člen
Hlavná 78
Rimavské Janovce
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003)
Registered capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/20/2002)
Basic member contribution: 
1 000 Sk
  (from: 02/04/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2004
  (from: 01/28/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (from: 01/28/2005)
Other legal facts: 
Predstavenstvo KSUD uzn. č. 133 z 13.6.1957 schválilo založenie družstva invalidov v Rimavskej Sobote a SSVD príp.z 20.7.1957 č.1168/Bka-37 a uzn.ustanovujúceho valným zhrom.družstva zo 7.8.1957.
  (from: 08/07/1957)
Výška nedeliteľného fondu je 25.630.000,- Sk . Členská schôdza prijala zmenu stanov dňa 9.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 456
  (from: 08/30/1993)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/25/1998)
. Na členskej schodzi konanej dňa 17. 12. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/15/2000)
. Členská schôdza dňa 12.4.2002 schválila zmenu stanov - úplné znenie.
  (from: 08/20/2002)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/22/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39K 45/2005-106 zo dňa 22.09.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", so sídlom Rimavská Sobota, Čerenčianska cesta 27, IČO: 00 168 084 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Balážová.
  (from: 10/31/2007)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Alena Balážová
Pernikárska 8
Žilina
From: 09/22/2006
  (from: 10/31/2007)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person