Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  153/S

Business name: 
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"
  (from: 01/28/2005 until: 04/27/2022)
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov
  (from: 05/27/1997 until: 01/27/2005)
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov
  (from: 08/30/1993 until: 05/26/1997)
R I M A V A N , chemnické výrobné družstvo invalidov
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
Registered seat: 
Čerenčianska cesta 27
Rimavská Sobota 979 80
  (from: 08/07/1957 until: 04/27/2022)
Identification number (IČO): 
00 168 084
  (from: 08/07/1957)
Date of entry: 
08/07/1957
  (from: 08/07/1957)
Date of deletion: 
04/28/2022
  (from: 04/28/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/28/2022)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/07/1957)
Objects of the company: 
chemicko-plastikárska výroba
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
opravárenské a údržbárske práce v odbore kov, najmä v týchto odboroch: * výroba saponátových, čistiacich, dezodoračných a ostaných kozmetických prípravkov /pre osobnú hygienu/, konzervač- ných, chladiacich a autokozmetických prípravkov v klasickom aerosolovom balení a výroba lepidiel, * výroba výrobkov vákuovým tvarovaním, vstrekovaním a vyfukovaním a ostatných plastikárskych výrobkov, * výroba potravinárskych pochutín z kukurič nej krupice, * poskytovanie prác a služieb : oprava hodín, kočíkov, bicyzklov, prevádzanie tesnenia okien, výroba kľúčov FAB, vytváranie dier a nasadzovanie hmoždiniek do panelov, montáž a oprava mechanických hračiek, nasadzovanie násad na poľnohospodárske náradie, zemné a stavebné práce, čistenie šperkov a optiky, klam- piarske a pokrývačské práce, rozmnožovanie písomností fotokopírovacou technikou, * predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov. rozmnožovanie
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
výroba konzervačných, chladiarenských výrobkov a autokozmetiky
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
výroba pochutín
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
čistenie šperkov a optiky
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
výroba kľúčov FAB
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
výroba drobných úžitkových predmetov z rôznych druhov materiálu /kov, drevo, textil, papier, umelá hmota/
  (from: 05/27/1997 until: 04/27/2022)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Managing board
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Managing board
  (from: 08/30/1993 until: 05/26/1997)
Managing board
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
Elena Babicová - člen
87
Bakta
  (from: 08/30/1993 until: 05/26/1997)
RSDr. Anton Badač - člen
Tr. Družby A 3/6
Rimavská Sobota
  (from: 08/30/1993 until: 05/26/1997)
RSDr. Anton Badač - člen
Tr. Družby A 3/6
Rimavská Sobota
  (from: 05/27/1997 until: 02/03/2002)
RSDr. Anton Badač - podpredseda
Tr. Družby A 3/6
Rimavská Sobota
Until: 04/12/2002
  (from: 02/04/2002 until: 08/19/2002)
Priška Balyová - člen
Pionierov F 2
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
Until: 04/12/2002
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Vladimír Gembický - člen
Tr. Družby 24/26
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Hilda Hanyusová - člen
174
Hajnáčka
Until: 04/12/2002
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Ing. Štefan Kovalčík - predseda
Jesenského 7
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Ing. Štefan Kovalčík - predseda
Jesenského 7
Rimavská Sobota
  (from: 05/27/1997 until: 02/03/2002)
Tibor Kún - člen
Malohontská A-4
Rimavská Sobota
Until: 04/12/2002
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Jaroslav Mlynár - člen
Športová 4
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Jaroslav Mlynár - člen
Športová 4
Rimavská Sobota
Until: 04/12/2002
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Štefan Rada - člen
Ľ. Svobodu 16/56
Rimavská Sobota
Until: 04/12/2002
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Ing. Ján Slovinský - podpredseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Ing. Ján Slovinský - podpredseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
  (from: 05/27/1997 until: 02/03/2002)
Ing. Ján Slovinský - predseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
Until: 04/12/2002
  (from: 02/04/2002 until: 08/19/2002)
Ing. Vincent Štugel - člen
Cukrovarská 22/53
Rimavská Sobota
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Alžbeta Tóthová - člen
83
Stará Bašta
  (from: 08/07/1957 until: 05/26/1997)
Ing. Júllius Zerola - člen
Ľ. Svobodu 26/93
Rimavská Sobota
Until: 04/12/2002
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Ing. Ján Slovinský - predseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
RSDr. Anton Badač - podpredseda
Malohontská A 3/6
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Hilda Hanyusová - člen
174
Hajnáčka
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Jozef Krkoška - člen
419
Ožďany
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Juraj Lacík - člen
Športová 1563/10
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Jozef Priatka - člen
103
Kružno
From: 04/12/2002
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Acting: 
Družstvo navonok zastupujú a zaň podpisujú štatutárni zástupcovia družstva a to predseda a podpredseda, každý samostatne. V prípadoch, keď právne predpisy stanovujú pre právny úkon písomnú formu, podpisujú za družstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Družstvo navonok zastupujú a zaň podpisujú štatutárni zástupcovia družstva a to predseda podpredsedaa prokurista, každý samostatne. Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádzapri prevádzke družtstva, včetne oprávnenia scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Družstvo navonok zastupujú štatutárni zástupcovia družstva, a to predseda družstva, podpredseda družstvaa ekonóm družstva. V neprítomnosti predsedu, podpredsedu a ekonóma, iný člen predstavenstva, poverenýuznesením predstavenstva (čl. 29 stanov). Za družstvo podpisuje predseda, podpredseda a ekonóm družstva,alebo iný člen predstavenstva poverený predstavenstvom. V prípadoch, keď je rozhodovanie vyhradené predstavenstvua právne predpisy stanovia pre právny úkon písomnú formu, podpisujú za družstvo vždy dvaja členoviapredstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva (čôánok28, bod 7 stanov).
  (from: 08/30/1993 until: 05/26/1997)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstvapoverený predstavenstvom.
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
Supervisory board: 
Katarína Sekerešová - predseda
53
Rimavské Janovce
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003 until: 04/27/2022)
Štefan Ádám - člen
Kirejevská 11
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003 until: 04/27/2022)
Tibor Biro - člen
sídlisko Rimava 12/100
Rimavská Sobota
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003 until: 04/27/2022)
Jozef Pálkovács - člen
Hlavná 78
Rimavské Janovce
From: 04/12/2002
  (from: 02/04/2003 until: 04/27/2022)
Procuration: 
Ing. Vincent Štugel
Cukrovarská 22/53
Rimavská Sobota
  (from: 05/27/1997 until: 08/19/2002)
Registered capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
800 000 Sk
  (from: 06/25/1998 until: 08/19/2002)
1 100 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 06/24/1998)
Basic member contribution: 
1 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 04/27/2022)
1 500 Sk majster
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
2 500 Sk námestník
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
3 000 Sk predseda
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
1 000 Sk THP a ostatní
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
2 000 Sk vedúci HS
  (from: 08/07/1957 until: 08/29/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2004
  (from: 01/28/2005)
 Liquidators:
KLEO, s.r.o.
Rudlovská cesta 47
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/28/2005 until: 10/29/2007)
 Liquidators:
KLEO, s.r.o.
Rudlovská cesta 47
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/30/2007 until: 10/29/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (from: 01/28/2005 until: 04/27/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu V Banskej Bystrici sp. zn. 39K/45/2005 zo dňa 14.03.2022, právoplatný dňa 20.04.2022, zrušil konkurz na majetok úpadcu R I M A V A N, chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze", so sídlom Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084 po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 39K/45/2005 - 1707 zo dňa 4.10.2021.
  (from: 04/28/2022)
Predstavenstvo KSUD uzn. č. 133 z 13.6.1957 schválilo založenie družstva invalidov v Rimavskej Sobote a SSVD príp.z 20.7.1957 č.1168/Bka-37 a uzn.ustanovujúceho valným zhrom.družstva zo 7.8.1957.
  (from: 08/07/1957 until: 04/27/2022)
Výška nedeliteľného fondu je 25.630.000,- Sk . Členská schôdza prijala zmenu stanov dňa 9.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 456
  (from: 08/30/1993 until: 04/27/2022)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/25/1998 until: 04/27/2022)
. Na členskej schodzi konanej dňa 17. 12. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/15/2000 until: 04/27/2022)
. Členská schôdza dňa 12.4.2002 schválila zmenu stanov - úplné znenie.
  (from: 08/20/2002 until: 04/27/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/22/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39K 45/2005-106 zo dňa 22.09.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", so sídlom Rimavská Sobota, Čerenčianska cesta 27, IČO: 00 168 084 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Balážová.
  (from: 10/31/2007)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/22/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39K 45/2005-106 zo dňa 22.09.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", so sídlom Rimavská Sobota, Čerenčianska cesta 27, IČO: 00 168 084 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Balážová.
  (from: 02/17/2007 until: 10/30/2007)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Alena Balážová
Pernikárska 8
Žilina
From: 09/22/2006
  (from: 10/31/2007)
JUDr. Alena Balážová
Mikovíniho 1152/43
Žilina
From: 09/22/2006
  (from: 02/17/2007 until: 10/30/2007)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person