Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  855/V

Business name: 
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Pinkovce v likvidácií
  (from: 09/02/1996 until: 03/30/1998)
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Registered seat: 
Pinkovce 072 54
  (from: 04/14/1993 until: 03/30/1998)
Identification number (IČO): 
31 670 156
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
04/14/1993
  (from: 04/14/1993)
Date of deletion: 
03/31/1998
  (from: 03/31/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 03/31/1998)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/14/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, najmä zrniny, mäso
  (from: 04/14/1993 until: 03/30/1998)
poskytovanie prác a služieb pre členov PPD Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 03/30/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/02/1996 until: 03/30/1998)
Managing board
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Zlatomila Fedorová - člen
62
Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Štefan Gödöra - člen
87
Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Ing. Štefan Kováč - podpredseda
36
Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Michal Semáč - predseda
14
Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Anna Vetrecínová - člen
71
Pinkovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Acting: 
Menom družstva v likvidácií koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 09/02/1996 until: 03/30/1998)
Družstvo navonok zastupuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch,kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Registered capital: 
630 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 03/30/1998)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 03/30/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Michal Maďar
ul. Murgaša 51
Michalovce 071 01
  (from: 09/02/1996 until: 03/30/1998)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e v obchodnom registri výmaz poľnohospodárskeho družstva zapísaného v obchodnom registri odd. Dr vo vložke č. 855/V pod: Obchodné meno: Poľnohospodárske podielnícke družstvo Pinkovce v likvidácií Sídlo: Pinkovce, okr. Michalovce 072 54 IČO: 31 670 156 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia družstva počas likvidácie, vstupom do konkurzu a to na základe uznesenia Krajského súdu Košice č. K 358/97-6 zo dňa 31. októbra 1997 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť.
  (from: 03/31/1998)
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujúcej členskej schôdze 22.1.1993, podľa § 224 zák.č. 513/91 Zb., ktorá schválila stanovy družstva, na základe rozdelenia Poľnohospodárskeho družstva v Bežovciach v súlade s transformačným projektom schváleným 17.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb.
  (from: 04/14/1993 until: 03/30/1998)
Rozhodnutie členskej schôdze družstva vo forme notárskej zápisnice N 177/96, Nz 181/96 zo dňa 11. 7. 1996 o zrušení družstva s likvidáciou. Vstup družstva do likvidácie dňa 15. 7. 1996. Zápis vstupu družstva do likvidácie v obchodnom registri dňa 28. 8. 1996.
  (from: 09/02/1996 until: 03/30/1998)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person