Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  167/T

Business name: 
Roľnícke družstvo Petrova Ves, družstvo
  (from: 05/18/1993)
Registered seat: 
Petrova Ves 908 44
  (from: 05/18/1993)
Identification number (IČO): 
00 203 521
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov ďalšieho spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/18/1993)
stavebná činnosť jednoduchá
  (from: 05/18/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/18/1993)
kovovýroba
  (from: 05/18/1993)
pohostinská činnosť (závodné stravovanie)
  (from: 07/14/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/14/2003)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/14/2003)
práce a služby vykonávané poľnohospodárskou technikou
  (from: 07/14/2003)
mechanizované zemné práce
  (from: 07/14/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/18/1993)
František Hrubša
296
Smolinské
From: 04/08/1994
  (from: 07/14/2003)
Ing. Pavol Miča - Chairman of the Board of Directors
5
Radimov 908 47
From: 03/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Marián Olša - podpredseda predstavenstva
378
Petrova Ves 908 44
From: 03/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Anna Smolinská - člen predstavenstva
188
Letničie 908 44
From: 03/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Marián Tomša
362
Unín 908 46
Česká republika
From: 03/24/2022
  (from: 05/25/2022)
Štefan Vacula - člen predstavenstva
163
Unín 908 46
From: 03/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Milan Vymyslický
79
Unín
From: 12/10/2002
  (from: 07/14/2003)
Acting: 
Za družstvo koná predseda družstva v jeho neprítomnosti podpredseda ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/18/1993)
Supervisory board: 
Stanislav Klena
154
Radimov 908 47
From: 03/25/2010
  (from: 04/24/2010)
Pavol Michálek
126
Petrova Ves 908 44
From: 03/25/2010
  (from: 04/24/2010)
Peter Míšaný
179
Unín 908 46
From: 03/27/2014
  (from: 05/22/2014)
Jana Filušová
SNP 1786/17
Holíč 908 51
From: 03/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Ivan Vávra
290
Petrova Ves 908 44
From: 03/27/2018
  (from: 05/19/2018)
Registered capital: 
600 147 EUR
  (from: 08/19/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 08/19/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 28.12.1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Zlatý Klas so sídlom v Petrovej Vsi, Radimov a Unín, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Senici uznesením č. 148/1975 zo dňa 22.apríla 1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák.č. 49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 6. júna 1975 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Stary spis: Dr 1309
  (from: 01/01/1975)
Spôsob ručenia: Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku družstva maximálne v rozsahu zloženého základného členského podielu, ktorý činí podľa č. 7 a 8 týchto stanov družstva Kčs 1.200,- úmerne k hodnote celkového členského podielu. Stanovy družstva: Stanovy družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi dňa 25.3.1991 podľa Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohosp. družstevníctve. Stary spis: Dr 1309
  (from: 11/18/1992)
Družstvo prispôsobené v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného Zákonníka č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. transformačný zákon. Prijaté nové stanovy družstva členskou schôdzou dňa 15.1.1993. Stary spis: Dr 1309
  (from: 05/18/1993)
Zmena orgánov družstva schválená na zasadnutí náhradnej členskej schôdze dňa 17.04.1998.
  (from: 11/09/1999)
Prijaté nové úplné znenie stanov družstva a zmena orgánov družstva na náhradnej členskej schôdze dňa 12.12.2002, ktorej priebeh bol osvedčený formou notárskej zápisnice N 574/02, NZ 574/02.
  (from: 07/14/2003)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person