Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  153/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Tôň
  (from: 04/10/1992)
Registered seat: 
Komárňanská 230
Tôň 946 15
  (from: 04/26/2017)
Identification number (IČO): 
30 997 658
  (from: 04/10/1992)
Date of entry: 
04/09/1992
  (from: 04/10/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/10/1992)
Objects of the company: 
výroba poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 10/25/1993)
predaj poľnohospodárskej produkcie
  (from: 10/25/1993)
cestná verejná nákladná doprava tovaru
  (from: 10/25/1993)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/1998)
kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/11/1998)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/11/1998)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/26/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/26/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/26/2017)
Management body: 
člen družstva poverený členskou schôdzou
  (from: 12/15/2022)
László Füsi Nagy - predseda
Platanová alej 5144/10E
Komárno 945 01
From: 12/07/2018
  (from: 01/17/2019)
Ing. Zsolt Nagy - Member of a Cooperative authorised by member´s meeting
536
Zlatná na Ostrove 946 12
From: 12/01/2022
  (from: 12/15/2022)
Acting: 
V mene družstva koná apodpisuje predseda družstva a ďalší poverený člen členskou schôdzou každý samostatne.
  (from: 04/26/2017)
Registered capital: 
132 444 EUR
  (from: 03/18/2009)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 03/18/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.10.1991 podľa zák.č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve, vzniklo rozdelením Poľnohospod. družstva Zemianska Olča. Ak člen nezaplatí náhradu škody podľa ods.2 ( písm.a ) v hotovosti, zrazí družstvo náhradu z odmeny člena a to v prípade potreby v primeraných splátkach.Na zrážky z odmeny podľa predchádzajúcej vety sa vyžaduje osobitná dohoda. Náhradu škody podľa ods.2 ( písm.a ), ak je to odôvodnené povahou alebo obtiažnosťou určenia jej výšky, možno určiť paušálnou sumou, prípady, kedy sa uplatní paušálna náhrada a jej výšku určí pracovný poriadok alebo predstavenstvo. Stary spis: Dr 330
  (from: 04/10/1992)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdzou dňa 18.12.1992 podľa Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 330
  (from: 10/25/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi konanej dňa 18.08.1995. Stary spis: Dr 330
  (from: 11/20/1995)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 04. 06. 1996. Stary spis: Dr 330
  (from: 09/02/1996)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 28.2.1997.
  (from: 06/11/1998)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 30.04.1999.
  (from: 08/17/1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 20.4.2001. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 9.8.2002.
  (from: 01/29/2003)
Členom predstavenstva Zoltánovi Szabóovi, Eugenovi Szoboszlaimu ml., Ing. Agneše Koczkásovej, Jozefovi Nagyovi zanikli funkcie dňom 04.04.2003.
  (from: 07/28/2004)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person