Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11899/B

Business name: 
CUGEREAN TRANS, s.r.o.
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
Registered seat: 
Ľudovíta Fullu 2777/12
Malacky 901 01
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Hlavatého 3/A
Bratislava 811 03
  (from: 05/03/2000 until: 02/15/2001)
Kozia 28
Bratislava 811 03
  (from: 02/08/1999 until: 05/02/2000)
Račianska 8
Bratislava 831 04
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Identification number (IČO): 
35 700 173
  (from: 10/08/1996)
Date of entry: 
10/08/1996
  (from: 10/08/1996)
Person dissolved from: 
29.7.2008
  (from: 10/11/2008)
Date of deletion: 
10/11/2008
  (from: 10/11/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/11/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/08/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
špedičná činnosť s výnimkou dopravy
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
nákladná cestná doprava
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
Partners: 
Ing. Martin Benža
Račianska 8
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Milan Šlosár
Partizánska 1522/3
Košice - mestská časť Juh
Slovak Republic
  (from: 12/05/2000 until: 02/15/2001)
Milan Šlosár
Partizánska 1522/3
Košice - mestská časť Juh
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 12/04/2000)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 4
Bratislava - Petržalka
Slovak Republic
  (from: 12/05/2000 until: 02/15/2001)
Viliam Polák
1. Mája 77/1
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Jozef Temer
Ľudovíta Fullu 2777/12
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Jaroslav Chrupka
Veľkomoravská 2415/6
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Miroslav Cugerean
Labská 29
Brno 625 00
Česká republika
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Benža
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Miroslav Cugerean
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Milan Šlosár
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 12/04/2000)
Milan Šlosár
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/05/2000 until: 02/15/2001)
Ján Zachara
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/05/2000 until: 02/15/2001)
Viliam Polák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Jozef Temer
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Jaroslav Chrupka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Individual managing director
  (from: 10/08/1996 until: 02/15/2001)
Ing. Martin Benža
Račianska 8
Bratislava 831 04
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Milan Šlosár
Partizánska 1522/3
Košice - mestská časť Juh
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2001)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 4
Bratislava - Petržalka
  (from: 12/05/2000 until: 02/15/2001)
Viliam Polák
1. Mája 77/1
Malacky 901 01
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Jozef Temer
Ľudovíta Fullu 2777/12
Malacky 901 01
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Jaroslav Chrupka
Veľkomoravská 2415/6
Malacky 901 01
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne
  (from: 10/08/1996 until: 02/15/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 10/10/2008)
100 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 02/07/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.06.2008 pod č. 32CbR/28/2006, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť CUGEREAN TRANS, s.r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnoť dňa 29.07.2008. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť CUGEREAN TRANS, s.r.o, so sídlom Ľudovíta Fullu 2777/12, 901 01 Malacky, IČO : 35 700 173, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 11899/B.
  (from: 10/11/2008)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.7.1996 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: S.r.o. 18861
  (from: 10/08/1996 until: 10/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica č. N 416/98, Nz 394/98 zo dňa 30.7.1998 osvedčujúca zvýšenie základného imania a úpravu spoločenskej zmluvy v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Notárska zápisnica č. N 711/98, Nz 679/98 zo dňa 21.12.1998, osvedčujúca rozhodnutie o prevode obchodného podielu, zmenu sídla a zmenu v osobách konateľov. Notárska zápisnica č. N 712/98, Nz 680/98 zo dňa 21.12.1998
  (from: 02/08/1999 until: 10/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.3.2000.
  (from: 05/03/2000 until: 10/10/2008)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 28.11.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2000.
  (from: 12/05/2000 until: 10/10/2008)
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2001 notárska zápisnica N 99/2001, Nz 96/2001 zo dňa 6.2.2001.
  (from: 02/16/2001 until: 10/10/2008)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person