Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3/P

Business name: 
AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
Registered seat: 
J. Kráľa 4
Stará Ľubovňa
  (from: 06/12/1990 until: 05/09/2002)
Identification number (IČO): 
00 594 032
  (from: 06/12/1990)
Date of entry: 
06/12/1990
  (from: 06/12/1990)
Date of deletion: 
05/10/2002
  (from: 05/10/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/12/1990)
Objects of the company: 
vypracovanie koncepčných a prevádzkových projektov alternatívneho hospodárenia v ochranom pásme TANAP a PIENAP a v ďalších ochranných pásmach chránených území
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
vypracovanie projektov organizácie a riadenia podnikov v ochranných pásmach chránených území a v horských oblastiach
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
zavádzanie vedecko-technických poznatkov pre poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriacich roľníkov
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
organizovanie školení, výchova manažerov pre poľnohospodárske podniky a súkromných roľníkov v horských oblastiach v spolupráci s výskumnými ústavmi a vysokými školami
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
pestovanie plodín v rastlinnej výrobe na pôde a s využitím substrátu
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
chov zvierat pre hospodárske využitie
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
stavebné a údržbárske práce pre organizácie a občanov
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
kooperácia s JAS Bardejov - šitie obuvi
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
nákup a predaj všetkého druhu tovaru, na ktorý nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
vykonávanie doravy vlastnými a prenajatými vozidlami pre vlastnú potrebu a pre ostatné právnicke a fyzické osoby
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vlád.nar.č. 256/90 Zb.
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
triedenie a balenie poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj potravín
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj lesných plodín
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj strojov, zariadení a náradia pre poľnohospodárstvo
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj strojov, zariadení a náradia pre potravinársky priemysel a lesnú výrobu
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj strojov a zariadení pre priemysel
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj strojov a zariadení pre stavebníctvo
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj strojov a zariadení pre dopravu
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj dreva a drevárenských výrobkov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj lesných osív a sadív
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj hutníckych výrobkov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj nerastných surovín a produktov z nich
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj priemyselného tovaru
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj chemických výrobkov s výnimkou jedov a žieravín
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj textilu
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj obuvi, bižutérie a galantérie
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj odevov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj elektrických a elektronických strojov a prístrojov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj umeleckých a zberateľských predmetov s výnimkou starožitností
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
nákup a predaj drahých kovov, kameňov a výrobkov z nich
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
výroba odevov a konfekcie
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
šitie zvrškov
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Managing board
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
Ing. Milan Ondrej - člen
Komenského 7
Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 02/05/1995)
Ing. Milan Kovaľ - predseda
Tatranská 12
Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Ing. Rudolf Gaľa - podpredseda
Vsetínska 37
Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Ing. Ján Pancík - člen
.161
Jarabina
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Ing Ján Neupauer - člen
Fučíková l
Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Ing. Juraj Foľvarský - člen
429
Kamienka
  (from: 02/06/1995 until: 05/09/2002)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú predseda a podpredseda spoločne alebo samostatne s jediným ďalším členom predstavenstva.
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Podpisovanie za účastinnú spoločnosť sa koná tak, že k názvu organizácie pripojí vlastnoručný podpis Ing. Milan Ondrej a Ing. Juraj Foľvarský
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
Capital: 
2 884 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
2 022 000 Sk
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
Shares: 
Number of shares: 1884
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Number of shares: 2022
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Foľvarský - člen
429
Kamienka
  (from: 07/15/1993 until: 02/05/1995)
MUDr. Marián Švec - člen
1.mája 2
Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Ing. Ján Danko - člen
Letná 12
Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Rudolf Jaseník - člen
Zámocká 8
Stará Ľubovňa
  (from: 02/06/1995 until: 05/09/2002)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa Sídlo: J. Kráľa 4 Stará Ľubovňa IČO: 00 594 032 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1.6.2000 č. 1K 23/00-6, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa pre nedostatok majetku. Deň výmazu: 10.5.2002.
  (from: 05/10/2002)
Zmeny v zápise boli vykonané podľa § 764 ods.2 zák.č. 513/91 Zb. na základe zmien stanov schválených dňa 8.9.1992. Stary spis: Sa 16
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1.6.2000 č. 1 K 23/00-6, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni, J. Kráľa 4, IČO: 00 594 032, podľa zák.č. 328/91 Zb., pre nedostatok majetku.
  (from: 02/06/1995 until: 05/09/2002)
Účastinná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 25.5.1990 pod č. not. zápisnice N 169/90 NZ 177/90 podľa zákona o účastinných spoločnostiach a schválení stanov /§ 17 a nasl./. Upisovatelia upísali základný kapitál 140.000,-Kčs, z ktorého bolo zaplatené 50 %, t.j. 70.000,- Kčs. Spoločníci : 1/ Ing. Juraj Gabor, Stará Ľubovňa, Letná 7, 2/ Ing. Milan Kovaľ, Stará Lubovňa, Tatranská 12, 3/ Ing. Ján Pancík, Jarabina č.d. 161, 4/ Ing. Milan Ondrej, Stará Ľubovňa, Komenského 7, 5/ Ing. Juraj Foľvarský, Kamienka 429, 6/ Ing. Michal Laš, Stará Ľubovňa, Mierova 5 7/ Ing. Vasiľ Saloň, Stará Ľubovňa, Tatranská 18, 8/ MUDr. Marián Švec, Stará Ľubovňa, ul. l.mája č. 2, 9/ Ing. Ján Neupauer, Stará Ľubovňa, Fučikova l, 10/ Ing. Michal Aftanás, Stará Ľubovňa, Okružná 26, 11/ Ing. Tomáš Jankura, Stará Ľubovňa, Komenského 2, 12/ Ing. Ján Danko, Stará Ľubovňa, Letná 12, 13/ Ing. Ján Jaseník, Stará Ľubovňa, Mierova 47, 14/ Rudolf Jaseník, Stará Ľubovňa, Zámočnícka 42 Spoločenská zmluva uzavretá : 25.05.1990 Stary spis: Sa 16
  (from: 06/12/1990 until: 07/14/1993)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person