Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10111/L

Business name: 
Metsä Tissue Slovakia s.r.o.
  (from: 10/02/2010)
Registered seat: 
Celulózka 3494
Žilina 011 61
  (from: 12/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 381 306
  (from: 07/03/1998)
Date of entry: 
07/03/1998
  (from: 07/03/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/2010)
Objects of the company: 
factoring a forfaiting
  (from: 07/03/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spostrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/03/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/03/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 07/03/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/03/1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/17/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/17/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/17/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/17/2001)
odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/17/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/17/2001)
výroba buničín, tissue papiera a iných výrobkov na báze papiera a vlákniny
  (from: 06/30/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 06/30/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/30/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/30/2007)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 06/30/2007)
činnosť technika požiarnej ochrany
  (from: 06/30/2007)
bezpečnotechnické služby
  (from: 06/30/2007)
dodávka elektriny
  (from: 06/30/2007)
distribúcia elektriny
  (from: 06/30/2007)
rozvod tepla- maximálny výkon pre dodávku tepla 4,82 MW
  (from: 06/30/2007)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/12/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/02/2010)
Olli-Matti Tahvanainen
Komenského 16/2738
Žilina 010 01
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Janusz Bigus
Aleja Wilanowska 5 m. 33
Varšava 02-765
Poľsko
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 2
Biely Kostol 919 34
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Per Markus Holm
Kotilahdentie 19
Siuntio 025 80
Fínska republika
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konať v mene spoločnosti sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/02/2010)
Procuration: 
Ing. Marek Hoferica
Fučíková 972/23
Dolný Kubín 026 01
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Ing. Ľubomír Kotulač
Petzvalova 69
Žilina 010 15
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Ing. Zbyněk Schwaiger
Venušina 1150/5
Praha 10 104 00
Česká republika
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Bc. Zsolt Tóth
Štvrť SNP 997/19
Galanta 924 00
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
PhDr. Anton Vačko
Severná 14
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s ďalším prokuristom. Pri podpisovaní za spoločnosť pripojí prokurista k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti dodatok „prokurista“ a svoj podpis.
  (from: 10/02/2010)
Capital: 
19 925 394 EUR Paid up: 19 925 394 EUR
  (from: 10/02/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.6. 1998 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. Obch. zák., jednorazovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (from: 07/03/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 25.8.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/22/1999)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.2001, na ktorom bolo odsúhlasené zlúčenie spoločnosti BEHARD, s.r.o., Dlhá 85, Žilina, IČO 31 601 961 so spoločnosťou R.A.S., a.s., s tým, že obchodné imanie zlučovanej spoločnosti BEHARD, s.r.o. prechádza na spoločnosť R.A.S.,a.s. Spoločnosť R.A.S., a.s. preberá všetky veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky spoločnosti BEHARD. s.r.o.
  (from: 07/02/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 31.7.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/09/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/17/2001)
na valnom zhromaždení konanom dňa 26.7.2002 bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Úplné znenie stanov zo dňa 26.7.2002.
  (from: 11/07/2002)
Akcie: KMEŇOVÉ.
  (from: 12/04/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 21.2.2003 bol schválený dodatok č. 6 k stanovám. Úplné znenie stanov zo dňa 21.2.2003.
  (from: 04/24/2003)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tento Slovakia, a.s. konanom dňa 22.06.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tento Slovakia, a.s. so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 381 306 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tento, a.s. so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 372 927 ako zrušenou a zanikajúcou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tento, a.s. na obchodnú spoločnosť Tento Slovakia, a.s. (po zmene obchodného mena Metsä Tissue a.s.). Obchodná spoločnosť Tento Slovakia, a.s. (po zmene obchodného mena Metsä Tissue a.s.) sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tento, a.s..
  (from: 06/30/2007)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 2.3.2005, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.3.2005 bola predaná časť podniku s názvom Zahraničný majetok. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešlo vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu predávanej časti podniku na kupujúceho AFH, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 409 847. Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 2.3.2005, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.3.2005 bola predaná časť podniku s názvom Slovenský majetok. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešlo vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu predávanej časti podniku na kupujúceho PRETO spol. s r.o., Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 31 405 231.
  (from: 05/10/2005)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person