Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  90/N

Business name: 
TESON, a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Staničná 502
Vráble 952 17
  (from: 04/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 412 874
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
Výskum, vývoj, výroba a odbyt:
  (from: 04/30/1992)
zariadení pre radiokomunikácie
  (from: 04/30/1992)
prístrojov a zariadení reprodukčných
  (from: 04/30/1992)
prístrojov meracích elektronických pre meranie v elektronike
  (from: 04/30/1992)
prístrojov vedeckých a laboratórnych a zariadení vákuových
  (from: 04/30/1992)
zvláštnych strojov a zariadení pre strojárenskú výrobu a hutnickú druhovýrobu
  (from: 04/30/1992)
špecialnej techniky
  (from: 04/30/1992)
Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia.
  (from: 04/30/1992)
Výkon vyšších dodavateľských funkcií.
  (from: 04/30/1992)
Vykonávanie obchodnej činnosti s výnimkou obchodnej činnosti vyžadujúcej osobitné povolenie.
  (from: 04/30/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992)
Ing. Marián Orság - predseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Dušan Juriga - podpredseda
Rovná 3
Šurany - Časť Nitriansky Hrádok 942 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Jaroslav Klučka - člen
Slnečná 34
Šurany, časť Kostolný Sek 942 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ján Trungel - člen
Tajná 112
Vráble 952 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok : štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992)
Capital: 
119 778 000 Sk
  (from: 07/14/1995)
Shares: 
Number of shares: 299445
Type: na majiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 07/14/1995)
Supervisory board: 
Ing. Marián Libiak
Sídl. Lúky č. 60
Vráble 952 01
From: 09/14/1994
  (from: 02/17/2017)
Ing. Ľubomír Švec
Moravská 24
Vráble 952 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Peter Struhár
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Július Modráček
Kollárova 57
Vráble 952 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Other legal facts: 
Dňa 13. 8. 1993 rozhodlo valné zhromaždenie o zmene stanov, tieto sú obsiahnuté v notár- skej zápisnici č. N 299/93, Nz 207/93 z 13. 8. 1993. Stary spis: Sa 276
  (from: 10/26/1993)
Notárska zápisnica NZ 228/93, N 250/93 zvolená rada veriteľov v zmysle zák. č. 122/93 Zb. Stary spis: Sa 276
  (from: 01/31/1994)
Valné zhromaždenie a.s. dňa 19.8.1994 rozhodlo o znížení základného imania z 215 600 400,- Sk na 119 778 000,- Sk a to znížením menovitej hodnoty akcie z 720,- Sk na hodnotu 400,- Sk. Stary spis: Sa 276
  (from: 06/08/1995)
Na valnom zhromaždení boli dňa 28.07.1995 zmenené stavnovy spoločnosti. Stary spis: Sa 276
  (from: 09/06/1995)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3K20/93 zo dňa 12.09.1996 bol na majetok akciovej spoločnosti vyhlásení konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.František Bernát, A.Hlinku 18, Nitra. Stary spis: Sa 276
  (from: 11/07/1996)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person