Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  90/N

Business name: 
TESON, a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Staničná 502
Vráble 952 17
  (from: 04/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 412 874
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
Výskum, vývoj, výroba a odbyt:
  (from: 04/30/1992)
zariadení pre radiokomunikácie
  (from: 04/30/1992)
prístrojov a zariadení reprodukčných
  (from: 04/30/1992)
prístrojov meracích elektronických pre meranie v elektronike
  (from: 04/30/1992)
prístrojov vedeckých a laboratórnych a zariadení vákuových
  (from: 04/30/1992)
zvláštnych strojov a zariadení pre strojárenskú výrobu a hutnickú druhovýrobu
  (from: 04/30/1992)
špecialnej techniky
  (from: 04/30/1992)
Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia.
  (from: 04/30/1992)
Výkon vyšších dodavateľských funkcií.
  (from: 04/30/1992)
Vykonávanie obchodnej činnosti s výnimkou obchodnej činnosti vyžadujúcej osobitné povolenie.
  (from: 04/30/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992)
Ing. Marián Orság - predseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Dušan Juriga - podpredseda
Rovná 3
Šurany - Časť Nitriansky Hrádok 942 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Jaroslav Klučka - člen
Slnečná 34
Šurany, časť Kostolný Sek 942 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ján Trungel - člen
Tajná 112
Vráble 952 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Mgr. Ján Herha
sídl. Lúky 1126/42
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Dušan Kúdela
Hliníkova 1208/9
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Ján Legát
Školská 698/14
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Marian Libiak - člen
sídl. Lúky 1134
Vráble
  (from: 04/30/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Peter Miklóssy - predseda
sídl. Lúky 1117
Vráble
  (from: 04/30/1992 until: 07/25/1993)
Ing. Peter Miklóssy - predseda
sídl. Lúky 1225/71
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Ervin Obert - člen
Podmájska 40/1067
Vráble
  (from: 04/30/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Július Srna - člen
Saratovská 83
Levice
  (from: 04/30/1992 until: 01/30/1994)
Teodor Šabík
sídl. Lúky 1225/72
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 09/05/1995)
Ing. Jaroslav Šponiar - podpredseda
1110
Sídl. Lúky
  (from: 04/30/1992 until: 07/25/1993)
Ing. Milan Urban - člen
Žitavská 106
Slepčany
Until: 01/02/2010
  (from: 02/17/2017 until: 02/16/2017)
Ing. Marian Orság - predseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Ing. Dušan Juriga - podpredseda
Rovná 3
Nitriansky Hrádok - Šurany
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Ing. Jaroslav Klučka - člen
ul. MDŽ 8
Šurany
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Ing. Milan Urban - člen
Žitavská 106
Slepčany
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Ján Trungel - člen
Tajná 112
Vráble
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok : štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992)
Capital: 
119 778 000 Sk
  (from: 07/14/1995)
215 600 400 Sk
  (from: 10/26/1993 until: 07/13/1995)
299 445 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Shares: 
Number of shares: 299445
Type: na majiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 07/14/1995)
Number of shares: 299445
Type: na majiteľa
Nominal value: 720 Sk
  (from: 10/26/1993 until: 07/13/1995)
Number of shares: 290462
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Number of shares: 8983
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Supervisory board: 
Ing. Marián Libiak
Sídl. Lúky č. 60
Vráble 952 01
From: 09/14/1994
  (from: 02/17/2017)
Ing. Ľubomír Švec
Moravská 24
Vráble 952 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Peter Struhár
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Július Modráček
Kollárova 57
Vráble 952 01
From: 07/28/1995
  (from: 02/17/2017)
Ing. Ivan Gábriš
Považská č. 8
Nitra
  (from: 01/31/1994 until: 04/05/1995)
Ing. Oľga Gerulová
Markova č. 3
Bratislava
  (from: 04/06/1995 until: 09/05/1995)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova č. 43
Bratislava
  (from: 01/31/1994 until: 04/05/1995)
Ing. Marián Libiak
sídl. Lúky č. 1134/60
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 04/05/1995)
Štefan Magula
Sídlisko Lúky 1225/73
Vráble
  (from: 07/26/1993 until: 01/30/1994)
Ing. Gregor Mladý - člen
l. mája 520
Nová Ves nad Žitavou
  (from: 04/30/1992 until: 07/25/1993)
Ing. Ján Pruša - člen
Ondrejovova I
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 01/30/1994)
Teodor Šabík - predseda
sídl. Lúky 1225
Vráble
  (from: 04/30/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Milan Šebo
Kalnická č. 8
Levice
  (from: 01/31/1994 until: 04/05/1995)
Ing. Karol Šlachta
73
Žitavec 951 63
  (from: 07/26/1993 until: 01/30/1994)
Ing. Dionýz Urbanský
sídl. Lúky č. 1111
Vráble
  (from: 01/31/1994 until: 04/05/1995)
JUDr. Ľudmila Zvolenská
ul.SNP č.65
Senec
  (from: 04/06/1995 until: 09/05/1995)
Vladimír Lauro
Bernolákova 40
Banská Bystrica
Until: 10/30/2009
  (from: 02/17/2017 until: 02/16/2017)
Vladimír Lauro
Bernolákova 40
Banská Bystrica
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Img. Marián Libiak
Lúky č. 1134/42
Vráble
  (from: 04/06/1995 until: 02/16/2017)
Ing. Ľubomír Švec
Sídlisko Lúky 1130/50
Vráble
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Ing. Peter Struhár
M.Benku 30
Trnava
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Július Modráček
Sídlisko Lúky 1225/71
Vráble
  (from: 09/06/1995 until: 02/16/2017)
Other legal facts: 
Dňa 13. 8. 1993 rozhodlo valné zhromaždenie o zmene stanov, tieto sú obsiahnuté v notár- skej zápisnici č. N 299/93, Nz 207/93 z 13. 8. 1993. Stary spis: Sa 276
  (from: 10/26/1993)
Notárska zápisnica NZ 228/93, N 250/93 zvolená rada veriteľov v zmysle zák. č. 122/93 Zb. Stary spis: Sa 276
  (from: 01/31/1994)
Valné zhromaždenie a.s. dňa 19.8.1994 rozhodlo o znížení základného imania z 215 600 400,- Sk na 119 778 000,- Sk a to znížením menovitej hodnoty akcie z 720,- Sk na hodnotu 400,- Sk. Stary spis: Sa 276
  (from: 06/08/1995)
Na valnom zhromaždení boli dňa 28.07.1995 zmenené stavnovy spoločnosti. Stary spis: Sa 276
  (from: 09/06/1995)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3K20/93 zo dňa 12.09.1996 bol na majetok akciovej spoločnosti vyhlásení konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.František Bernát, A.Hlinku 18, Nitra. Stary spis: Sa 276
  (from: 11/07/1996)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person