Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11946/B

Business name: 
TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS s.r.o.
  (from: 10/15/1996)
Registered seat: 
Štefánikova 94/715
Modra 900 01
  (from: 08/07/2010)
Identification number (IČO): 
35 700 726
  (from: 10/15/1996)
Date of entry: 
10/15/1996
  (from: 10/15/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/15/1996)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/1996)
projektovanie stavieb
  (from: 02/26/1998)
poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/26/1998)
mechanické úpravy na zakázku
  (from: 04/17/2002)
Partners: 
Komplekt-servis, s.r.o.
Said-Galeeva 25
Kazaň
Russian Federation
  (from: 02/10/1999)
Ing. Dušan Rau
Nábělkova 2
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Cyril Düröši
Ľudovíta Okánika 8
Nitra 941 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Komplekt-servis, s.r.o.
Amount of investment: 3 386 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 386 EUR
  (from: 12/09/2009)
Ing. Dušan Rau
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Cyril Düröši
Amount of investment: 1 594 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 594 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/15/1996)
Ing. Dušan Rau
Nábělková 2
Bratislava 841 05
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a prokurista spoločne s konateľom. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. Prokurista za spoločnosť podpisuje spoločne s konateľom tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom per prokúra.
  (from: 10/15/1996)
Procuration: 
Petrov Eduard Germanovič
Gavrilova 40/2
Kazaň
Ruská federácia
  (from: 10/15/1996)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/09/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/20/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.3.2013 sp. Zn. 4K/78/2011 - 227, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.8.2013 a vykonateľnosť dňa 20.3.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka TECHNOLOGIE – EKO – SERVIS s.r.o., Štefánikova 94/715, Modra, IČO : 35 700 726. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Margitu Hrivňákovú, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O. BOX 76, 820 05 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.7.2013, č.k. 4K/78/2011 - 393, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 2.8.2013, súd odvolal z funkcie správcu úpadcu TECHNOLOGIE – EKO – SERVIS s.r.o., Štefánikova 94/715, Modra JUDr. Margitu Hrivňákovú, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O. BOX 76, 820 05 Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu ADVO INSOLVENCY, k.s., adresa kancelárie Holého 10, 949 01 Nitra, IČO : 46 772 910, značka správcu : S 1604.
  (from: 03/19/2014)
Bankruptcy trustee: 
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Holého 10
Nitra 949 01
From: 08/02/2013
  (from: 03/19/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.9.1996 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 18909
  (from: 10/15/1996)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z., zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.1998.
  (from: 02/10/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2002.
  (from: 04/17/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2010
  (from: 08/07/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.10.2013, sp. zn. 34 Exre/333/2013 - 11, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2013.
  (from: 11/20/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 19.11.2013, sp. zn. 34 Exre/334/2013 - 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2014.
  (from: 03/19/2014)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person