Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  55080/B

Business name: 
t-gas, s. r. o.
  (from: 10/25/2008)
Registered seat: 
Cesta mládeže 5421
Malacky 901 01
  (from: 10/25/2008)
Identification number (IČO): 
44 455 577
  (from: 10/25/2008)
Date of entry: 
10/25/2008
  (from: 10/25/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/25/2008)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2008)
prípravné práce k realizácii stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2008)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2008)
výroba o označovanie technických zariadení plynových
  (from: 02/25/2010)
montáž, údržba, rekonštrukcie vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 02/25/2010)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 02/25/2010)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 02/25/2010)
montáž, údržba, rekonštrukcie vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/25/2010)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/25/2010)
výroba a označovanie technických zariadení tlakových
  (from: 02/25/2010)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 02/25/2010)
montáž, údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 02/25/2010)
opravy a montáž určených meradiel : - plynomerov membránových, vrátane plynomerov s teplotnou korekciou, - plynomerov rotačných a turbínových, - prepočítavačov pretečeného množstva plynu
  (from: 02/25/2010)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (from: 02/15/2014)
projektovanie vyhradených tlakových zariadení, ktoré sú súšasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 08/15/2014)
projektovanie vyhradených plynových zariadení, ktoré sú súšasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 08/15/2014)
projektovanie vyhradených elektrických zariadení, ktoré sú súšasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 08/15/2014)
Partners: 
Ing. Jozef Kordoš
Štúrova 633/31
Gajary 900 61
Slovak Republic
  (from: 04/09/2010)
Peter Petrovič
Potočná 16/9
Gbely 908 45
Slovak Republic
  (from: 04/18/2015 until: 11/25/2015)
Vladimír Vajay
Štefánikova 1268
Gbely 908 45
Slovak Republic
  (from: 10/25/2008 until: 04/08/2010)
Denisa Petrovičová
Potočná 16/9
Gbely 908 45
Slovak Republic
  (from: 11/26/2015 until: 12/15/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Kordoš
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/16/2016)
Vladimír Vajay
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/25/2008 until: 06/11/2009)
Vladimír Vajay
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/12/2009 until: 04/08/2010)
Ing. Jozef Kordoš
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/09/2010 until: 04/17/2015)
Ing. Jozef Kordoš
Amount of investment: 4 979 EUR Paid up: 4 979 EUR
  (from: 04/18/2015 until: 12/15/2016)
Peter Petrovič
  (from: 04/18/2015 until: 11/25/2015)
Denisa Petrovičová
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 11/26/2015 until: 12/15/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/25/2008)
Ing. Jozef Kordoš
Štúrova 633/31
Gajary 900 61
From: 04/01/2010
  (from: 04/09/2010)
Peter Petrovič
Potočná 16/9
Gbely 908 45
From: 04/13/2015
  (from: 04/18/2015 until: 11/25/2015)
Peter Petrovič
Potočná 16/9
Gbely 908 45
From: 04/13/2015 Until: 11/23/2015
  (from: 11/26/2015 until: 11/25/2015)
Vladimír Vajay
Štefánikova 1268
Gbely 908 45
From: 10/25/2008
  (from: 10/25/2008 until: 04/08/2010)
Vladimír Vajay
Štefánikova 1268
Gbely 908 45
From: 10/25/2008 Until: 04/01/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 10/25/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/12/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/25/2008 until: 06/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 10/25/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.02.2010.
  (from: 02/25/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2010.
  (from: 04/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.07.2014.
  (from: 08/15/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2015.
  (from: 04/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015.
  (from: 11/26/2015)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person