Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11972/B

Business name: 
CDicon s. r. o.
  (from: 06/06/2003)
CD - ICON, spol. s r.o.
  (from: 10/18/1996 until: 06/05/2003)
Registered seat: 
Tatranská 38
Bratislava 841 06
  (from: 06/15/2016)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 06/06/2003 until: 06/14/2016)
Ružová dolina 6
Bratislava 824 70
  (from: 09/16/1998 until: 06/05/2003)
Sartorisova 13
Bratislava 821 08
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
Identification number (IČO): 
35 701 030
  (from: 10/18/1996)
Date of entry: 
10/18/1996
  (from: 10/18/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/18/1996)
reklamná činnosť
  (from: 03/20/1997)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 03/20/1997)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 03/20/1997)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1998)
kúpa a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva
  (from: 09/16/1998)
servis výpočtovej techniky a príslušenstva
  (from: 09/16/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/06/2003)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
  (from: 06/06/2003)
inštalácia počítačových sietí
  (from: 06/06/2003)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti hardware a software
  (from: 06/06/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/06/2003)
organizovanie kurzov, konferencií, školení, seminárov
  (from: 06/06/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/06/2003)
fotografické služby
  (from: 06/06/2003)
Partners: 
Ing. Filip Križko
Kuklovská 496/9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/20/2022)
Juraj Petrula
Vrbánska 7013/3
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 10/20/2022)
Bc. Juraj Hajtáš
Bystrická 7033/40
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 10/20/2022)
CD Spedition, spol. s r.o. IČO: 31 341 837
Strečnianska 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
RadioLAN, spol. s r.o.
Kuklovská 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/11/2007 until: 01/18/2019)
Ing. Branislav Gablas
Gemerská 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 06/06/2003 until: 07/10/2007)
Ing. Branislav Gablas
Gemerská 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/16/1998 until: 06/05/2003)
Ján Hušťák
Pod Rovnicami 7
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
MUDr. Miloš Lampert
Raketová 2
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
Ing. Mário Peťko
T. Vansovje 6
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 06/06/2003 until: 07/10/2007)
Ing. Filip Križko
Kuklovská 496/9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/19/2019 until: 10/19/2022)
Juraj Petrula
Vrbánska 7013/3
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 01/19/2019 until: 10/19/2022)
Bc. Juraj Hajtáš
Bystrická 7033/40
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 01/19/2019 until: 10/19/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Filip Križko
( peňažný vklad )
  (from: 01/19/2019 until: 10/19/2022)
Ing. Filip Križko
Amount of investment: 3 570 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 570 EUR
  (from: 10/20/2022)
Juraj Petrula
( peňažný vklad )
  (from: 01/19/2019 until: 10/19/2022)
Juraj Petrula
Amount of investment: 2 030 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 030 EUR
  (from: 10/20/2022)
Bc. Juraj Hajtáš
( peňažný vklad )
  (from: 01/19/2019 until: 10/19/2022)
Bc. Juraj Hajtáš
Amount of investment: 1 400 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 400 EUR
  (from: 10/20/2022)
CD Spedition, spol. s r.o.
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
MUDr. Miloš Lampert
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
Ján Hušťák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
Ing. Branislav Gablas
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/16/1998 until: 06/05/2003)
Ing. Branislav Gablas
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 07/10/2007)
Ing. Mário Peťko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 07/10/2007)
RadioLAN, spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/11/2007 until: 11/09/2009)
RadioLAN, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 01/18/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/01/2004)
Individual managing director
  (from: 10/18/1996 until: 05/31/2004)
Filip Križko
Kuklovská 9
Bratislava 841 05
From: 07/03/2007
  (from: 07/11/2007)
Ing. Branislav Gablas
Gemerská 1
Bratislava 821 08
  (from: 09/16/1998 until: 06/05/2003)
Ing. Branislav Gablas
Gemerská 1
Bratislava 821 08
From: 08/19/1998
  (from: 06/06/2003 until: 02/27/2007)
Ing. Branislav Gablas
Gemerská 1
Bratislava 821 08
From: 08/19/1998 Until: 01/31/2007
  (from: 02/28/2007 until: 02/27/2007)
Ing. Marián Hluchý
Strečnianska 7
Bratislava 851 05
  (from: 10/18/1996 until: 09/15/1998)
Marek Kainráth
Nobelovo nám. 9
Bratislava 851 01
From: 05/11/2004
  (from: 06/01/2004 until: 07/10/2007)
Marek Kainráth
Nobelovo nám. 9
Bratislava 851 01
From: 05/11/2004 Until: 07/03/2007
  (from: 07/11/2007 until: 07/10/2007)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/11/2007)
Za spoločnosť koná, navonok ju zastupuje a podpisuje konateľ samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti vytlačenému, otlačenému, alebo napísanému konateľ pripojí svoj podpis.
  (from: 06/01/2004 until: 07/10/2007)
Za spoločnosť koná, navonok ju zastupuje a podpisuje konateľ samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti vytlačenému, otlačenému, alebo napísanému konateľ pripojí svoj podpis. Overený podpis na tomto návrhu slúži zároveň ako podpisový vzor.
  (from: 10/18/1996 until: 05/31/2004)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 01/19/2019)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 01/18/2019)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 11/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/18/1996 until: 06/05/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.8.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 18936
  (from: 10/18/1996)
Dodatok č. 1 zo dňa 14.1.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 18936
  (from: 03/20/1997)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 12.6.1998. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 177/98, Nz 176/98 zo dňa 19.8.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/16/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo 14.11.2002. Dodatok č. 3 zo dňa 14.11.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/06/2003)
Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 26.01.2007 – odvolanie konateľa.
  (from: 02/28/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 03.07.2007 - odvolanie a voľba konateľa, schválenie prevodu obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.07.2007.
  (from: 07/11/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2016.
  (from: 06/15/2016)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person