Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  12/P

Business name: 
SATEL, akciová spoločnosť Poprad v konkurze
  (from: 02/14/2014)
Registered seat: 
Partizánska 677/17
Poprad 058 01
  (from: 01/29/2010)
Identification number (IČO): 
00 690 007
  (from: 12/06/1990)
Date of entry: 
12/06/1990
  (from: 12/06/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/06/1990)
Objects of the company: 
nákup a predaj potravinárskych produktov a polotovarov
  (from: 12/06/1990)
hotely s možnosťou stravovania od triedy **
  (from: 02/06/1995)
verejné stravovanie
  (from: 02/06/1995)
zmenárenské služby
  (from: 02/06/1995)
poradenstvo v cestovnom ruchu
  (from: 02/06/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/1996)
Ing. Imrich Krupička - predseda
Dolný Smokovec 55
Vysoké Tatry 059 81
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/29/2010)
Capital: 
5 587 560 EUR Paid up: 5 587 560 EUR
  (from: 01/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 1683
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/29/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/08/2010
  (from: 02/14/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Slavomír Dubjel
Puškinova 16
Prešov 080 01
  (from: 02/14/2014)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Vilkovský - predseda
Francisciho 43
Levoča 054 01
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
Ing. Rastislav Sloboda - podpredseda
Ovocinárska 1
Levoča 054 01
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
JUDr. Marta Hriciková
Pri Prameni 14
Levoča 054 01
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Imrich Krupička
Dolný Smokovec 55
Vysoké Tatry 059 81
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 01/29/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou zmluvou zo dňa 4.12.1990 jednorázovo na základe zák.č. 104/90 Zb. Podpisy na zakladacej zmluve overené Štátnym notárstvom Bratislava 4 pod č. 325/90. Stary spis: Sa 56
  (from: 12/06/1990)
Dodatok k stanovám č. 2 schválený na zasadnutí valnej hromady podľa notárskej zápisnice z 15.12.1992. Stary spis: Sa 56
  (from: 08/04/1993)
Dodatok č. 3 k stanovám a.s. schválený valným zhromaždením dňa 6.8.1993 Stary spis: Sa 56
  (from: 09/16/1993)
Dodatok č.4 k stanovám a.s. schválený valným zhromaždením dňa 10.6.1994. Stary spis: Sa 56
  (from: 07/25/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.1995.
  (from: 11/02/1995)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia dňa 7.12.1995 o znížení základného imania z 226 300 000.- Sk na 168 300 000.- Sk. Zmena stanov a.s. /dodatok č. 1/ schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.12. 1995. Stary spis: Sa 56
  (from: 02/19/1996)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 8.3. 1996 o zrušení spoločnosti s likvidáciou k 1.8.1996. Zápis vstupu do likvidácie 25.9.1996. Stary spis: Sa 56
  (from: 09/25/1996)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person