Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  12/P

Business name: 
SATEL, akciová spoločnosť Poprad v konkurze
  (from: 02/14/2014)
SATEL, akciová spoločnosť Poprad "v likvidácii"
  (from: 09/25/1996 until: 02/13/2014)
SATEL, akciová spoločnosť Poprad
  (from: 12/06/1990 until: 09/24/1996)
Registered seat: 
Partizánska 677/17
Poprad 058 01
  (from: 01/29/2010)
Mnoheľa 825/6
Poprad 058 01
  (from: 09/16/1993 until: 01/28/2010)
Marxova
Poprad
  (from: 12/06/1990 until: 09/15/1993)
Identification number (IČO): 
00 690 007
  (from: 12/06/1990)
Date of entry: 
12/06/1990
  (from: 12/06/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/06/1990)
Objects of the company: 
nákup a predaj potravinárskych produktov a polotovarov
  (from: 12/06/1990)
hotely s možnosťou stravovania od triedy **
  (from: 02/06/1995)
verejné stravovanie
  (from: 02/06/1995)
zmenárenské služby
  (from: 02/06/1995)
poradenstvo v cestovnom ruchu
  (from: 02/06/1995)
prenájom priestorov na poskytovanie zmenárenských služieb
  (from: 12/06/1990 until: 02/05/1995)
konzultácie a poradenstvo, know-how v oblasti gastronómie
  (from: 12/06/1990 until: 02/05/1995)
poskytovanie služieb základného, závodného a doplnkového stravovania, spoločensko-zábavných služieb, doplnkových služieb a ostatných s tým súvisiacich služieb
  (from: 12/06/1990 until: 02/05/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/1996)
Managing board
  (from: 02/06/1995 until: 09/24/1996)
Managing board
  (from: 07/25/1994 until: 02/05/1995)
Managing board
  (from: 12/06/1990 until: 07/24/1994)
Ing. Imrich Krupička - predseda
Dolný Smokovec 55
Vysoké Tatry 059 81
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
JUDr. Ján Burgej - člen
Nešporova 2547/32
Poprad
  (from: 12/06/1990 until: 02/05/1995)
Ing. Dušan Hrúz - člen
Partizánska OROL/6
Poprad
  (from: 08/04/1993 until: 09/15/1993)
Ing. Dušan Hrúz - podpredseda
Partizánska OROL/6
Poprad
  (from: 09/16/1993 until: 07/24/1994)
Ing. Štefan Kubík - člen
Košická 54
Poprad
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
Ing. Štefan Kubík - člen
Košická 54
Poprad
  (from: 02/19/1996 until: 09/24/1996)
Ing. Ján Madáč , CSc - člen
Ústecko-Orlická 6
Poprad
  (from: 09/16/1993 until: 02/05/1995)
Ing. Vojtech Marhefka - člen
Štúrova 126/7
Poprad
  (from: 02/19/1996 until: 09/24/1996)
Anton Markuška - člen
Starý Trh 28
Kežmarok
  (from: 08/04/1993 until: 07/24/1994)
Ing. Miroslav Mihalus - podpredseda
Romanova 21
Bratislava
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
Ing. Miroslav Mihalus - podpredseda
Romanova 21
Bratislava
  (from: 02/19/1996 until: 09/24/1996)
Ing. Arnošt Novotný , CSc - člen
Zetkinova 27
Bratislava
  (from: 12/06/1990 until: 08/03/1993)
Ing. Alojz Ondra - predseda
Saratovská 18
Bratislava
  (from: 12/06/1990 until: 08/03/1993)
JUDr. Oľga Sedláčková - predseda
Haburská 18
Bratislava
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
JUDr. Oľga Sedláčková - predseda
Haburská 18
Bratislava
  (from: 02/19/1996 until: 09/24/1996)
Jozef Spišák - člen
Možiarska 4
Kežmarok
  (from: 12/06/1990 until: 08/03/1993)
Ing. Elena Štefunková - člen
Školská 295/4
Spišská Teplica
  (from: 08/04/1993 until: 07/24/1994)
Ing. Elena Štefunková - podpredseda
Školská 295/4
Spišská Teplica
  (from: 07/25/1994 until: 02/05/1995)
Ing. Ivan Úradníček - člen
Piešťanská 5
Bratislava
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
Ing. Ivan Úradníček - člen
Piešťanská 5
Bratislava
  (from: 02/19/1996 until: 09/24/1996)
Ing. František Vitkovský - člen
Tatranská 31
Smižany
  (from: 07/25/1994 until: 02/05/1995)
Ing. Peter Zemančík - člen
Šrobárova 2678
Poprad
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
Ing. Peter Zemančík - podpredseda
Šrobárova 2678
Poprad
  (from: 12/06/1990 until: 08/03/1993)
Ing. Peter Zemančík - predseda
Šrobárova 2678
Poprad
  (from: 08/04/1993 until: 02/05/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/29/2010)
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 09/25/1996 until: 01/28/2010)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje mená funkciu a podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/06/1995 until: 09/24/1996)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: a/ predseda predstavenstva a v čase jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva, okrem prípadov, ktorých všeobecný záväzný predpis vyžaduje podpis všetkých členov predstavenstva b/ a generálny riaditeľ spoločnosti.
  (from: 07/25/1994 until: 02/05/1995)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: a/ predseda predstavenstva a v čase jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva, okrem prípadov, ktorých všeobecný záväzný predpis vyžaduje podpis všetkých členov predstavenstva b/ a riaditeľ spoločnosti
  (from: 12/06/1990 until: 07/24/1994)
Procuration: 
Ing. Peter Zemančík
Šrobárova 2678
Poprad
  (from: 12/06/1990 until: 11/01/1995)
Capital: 
5 587 560 EUR Paid up: 5 587 560 EUR
  (from: 01/29/2010)
168 300 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 01/28/2010)
226 300 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 07/22/1996)
194 400 000 Sk
  (from: 09/16/1993 until: 07/24/1994)
143 300 000 Sk
  (from: 08/04/1993 until: 09/15/1993)
99 000 000 Sk
  (from: 12/06/1990 until: 08/03/1993)
Shares: 
Number of shares: 1683
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/29/2010)
Number of shares: 1683
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/23/1996 until: 01/28/2010)
Number of shares: 2263
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 07/22/1996)
Number of shares: 1944
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/16/1993 until: 07/24/1994)
Number of shares: 1433
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/04/1993 until: 09/15/1993)
Number of shares: 990
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/06/1990 until: 08/03/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/08/2010
  (from: 02/14/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/08/2010
  (from: 07/09/2010 until: 02/13/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Slavomír Dubjel
Puškinova 16
Prešov 080 01
  (from: 02/14/2014)
Prvý správcovský dom, k.s.
Drevárska 3663/8
Poprad 058 01
  (from: 07/09/2010 until: 02/13/2014)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Vilkovský - predseda
Francisciho 43
Levoča 054 01
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
Ing. Rastislav Sloboda - podpredseda
Ovocinárska 1
Levoča 054 01
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
JUDr. Marta Hriciková
Pri Prameni 14
Levoča 054 01
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
Ing. Jozef Biss - podpredseda
Lúčna 8
Levoča
  (from: 08/04/1993 until: 02/05/1995)
Ing. Igor Blaško - predseda
Wilsonovo nábr. 172
Nitra
  (from: 02/06/1995 until: 11/01/1995)
JUDr. Ján Burger - člen
Nešporova 2547/32
Poprad
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
Ing. Jozef Drška - člen
Kutlíkova 17
Bratislava
  (from: 07/25/1994 until: 02/18/1996)
Ing. Irena Konkoľová - člen
nám. SNP 18
Bratislava
  (from: 07/25/1994 until: 02/05/1995)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - člen
B.Němcovej 30
Košice
  (from: 07/25/1994 until: 02/18/1996)
Ing. Alojz Ondra - predseda
Saratovská 18
Bratislava
  (from: 08/04/1993 until: 02/05/1995)
Anna Poláková - člen
Ľ. Svobodu 2493/42
Poprad
  (from: 02/06/1995 until: 02/18/1996)
Ing. Alexander Rezeš - člen
Kremnická 43
Košice
  (from: 07/25/1994 until: 11/01/1995)
Ing. Ľubomír Skaloš - člen
Puškinova 27
Bardejov
  (from: 08/04/1993 until: 02/18/1996)
Ing. Mária Škvrndová - člen
Haanova 19
Bratislava
  (from: 08/04/1993 until: 07/24/1994)
Jozef Šoltýs - podpredseda
Baštová 20
Kežmarok
  (from: 08/04/1993 until: 07/24/1994)
Mária Šprochová - člen
Moyzesova 2810/17
Poprad
  (from: 08/04/1993 until: 07/24/1994)
František Vitkovský - člen
Tatranská 31
Smižany
  (from: 08/04/1993 until: 07/24/1994)
Ing. Ladislav Drábik - člen
Štefánikova 46
Košice
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Ľubomír Skaloš - člen
Puškinova 27
Bardejov
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Jozef Drška - člen
Kutlíkova 17
Bratislava
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - člen
B.Němcovej 30
Košice
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
JUDr. Ján Burger - člen
Nešporova 2547/32
Poprad
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Anna Poláková - člen
L. Svobodu 2493/42
Poprad
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Igor Blaško - predseda
Wilsonovo nábr. 172
Nitra
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Ladislav Drábik - člen
Štefánikova 46
Košice
  (from: 11/02/1995 until: 01/28/2010)
Ing. Ľubomír Skaloš - člen
Puškinova 27
Bardejov
  (from: 02/19/1996 until: 01/28/2010)
Ing. Jozef Drška - člen
Kutlíkova 17
Bratislava
  (from: 02/19/1996 until: 01/28/2010)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - člen
B.Němcovej 30
Košice
  (from: 02/19/1996 until: 01/28/2010)
JUDr. Ján Burger - člen
Nešporova 2547/32
Poprad
  (from: 02/19/1996 until: 01/28/2010)
Anna Poláková - člen
L. Svobodu 2493/42
Poprad
  (from: 02/19/1996 until: 01/28/2010)
Ing. Igor Blaško - predseda
Wilsonovo nábr. 172
Nitra
  (from: 02/19/1996 until: 01/28/2010)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Imrich Krupička
Dolný Smokovec 55
Vysoké Tatry 059 81
From: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010)
 Liquidators:
Ing. Ivan Úradníček
Piešťanská 5
Bratislava
  (from: 09/25/1996 until: 01/28/2010)
 Liquidators:
Ing. Ivan Úradníček
Piešťanská 5
Bratislava
Until: 09/08/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 01/29/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou zmluvou zo dňa 4.12.1990 jednorázovo na základe zák.č. 104/90 Zb. Podpisy na zakladacej zmluve overené Štátnym notárstvom Bratislava 4 pod č. 325/90. Stary spis: Sa 56
  (from: 12/06/1990)
Dodatok k stanovám č. 2 schválený na zasadnutí valnej hromady podľa notárskej zápisnice z 15.12.1992. Stary spis: Sa 56
  (from: 08/04/1993)
Dodatok č. 3 k stanovám a.s. schválený valným zhromaždením dňa 6.8.1993 Stary spis: Sa 56
  (from: 09/16/1993)
Dodatok č.4 k stanovám a.s. schválený valným zhromaždením dňa 10.6.1994. Stary spis: Sa 56
  (from: 07/25/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.1995.
  (from: 11/02/1995)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia dňa 7.12.1995 o znížení základného imania z 226 300 000.- Sk na 168 300 000.- Sk. Zmena stanov a.s. /dodatok č. 1/ schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.12. 1995. Stary spis: Sa 56
  (from: 02/19/1996)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 8.3. 1996 o zrušení spoločnosti s likvidáciou k 1.8.1996. Zápis vstupu do likvidácie 25.9.1996. Stary spis: Sa 56
  (from: 09/25/1996)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person