Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11984/B

Business name: 
Všeobecná obchodná slovenská spoločnosť - VOSS, s.r.o.
  (from: 09/05/2002 until: 04/28/2016)
Všeobecná obchodná slovenská spoločnosť - VOSS, s.r.o.
  (from: 10/23/1996 until: 09/04/2002)
Registered seat: 
Blumentálska 11
Bratislava 811 07
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
Hroboňová 3
Bratislava 811 04
  (from: 10/23/1996 until: 10/31/2008)
Identification number (IČO): 
35 701 188
  (from: 10/23/1996)
Date of entry: 
10/23/1996
  (from: 10/23/1996)
Person dissolved from: 
15.2.2016
  (from: 04/29/2016)
Date of deletion: 
04/29/2016
  (from: 04/29/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/29/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
reklamná činnosť
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
prevádzkovanie útulku pre zvieratá /mimo poskytovania veterinárnych služieb/
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
organizovnie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
Partners: 
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/23/1996 until: 09/04/2002)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňová 3
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 09/05/2002 until: 04/28/2016)
Contribution of each member: 
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/23/1996 until: 09/04/2002)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/05/2002 until: 04/28/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 10/23/1996 until: 09/04/2002)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňová 3
Bratislava 811 04
From: 10/23/1996
  (from: 09/05/2002 until: 04/28/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/05/2002 until: 04/28/2016)
100 000 Sk
  (from: 10/23/1996 until: 09/04/2002)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Všeobecná obchodná slovenská spoločnosť - VOSS, s.r.o, so sídlom Blumentálska 11, 811 07 Bratislava, IČO: 35 701 188 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 11984/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 04/29/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 226/96, Nz 226/96 napísanej dňa 23.8.1996 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v súlade s ust. §§ 57, ods. 3, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka . Stary spis: S.r.o. 18948
  (from: 10/23/1996 until: 04/28/2016)
Notárska zápisnica N 616/02, Nz 616/02 spísaná dňa 22.8.2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 09/05/2002 until: 04/28/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.7.2008.
  (from: 11/01/2008 until: 04/28/2016)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person