Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  15/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Šelpice-Bohdanovce
  (from: 08/21/2004 until: 09/13/2011)
Poľnohospodárske družstvo Šelpice-Bohda- novce
  (from: 03/30/1993 until: 08/20/2004)
Registered seat: 
405
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
  (from: 08/01/2007 until: 09/13/2011)
141
Šelpice 919 09
  (from: 04/29/2006 until: 07/31/2007)
Šelpice
  (from: 03/30/1993 until: 04/28/2006)
Identification number (IČO): 
31 431 712
  (from: 03/30/1993)
Date of entry: 
03/30/1993
  (from: 03/30/1993)
Date of deletion: 
09/14/2011
  (from: 09/14/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/14/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/30/1993)
Objects of the company: 
dopravná a prepravná činnosť, poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 03/30/1993 until: 04/28/2006)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/30/1993 until: 09/13/2011)
živnostenské podnikanie v odbore:
  (from: 03/30/1993 until: 09/13/2011)
vykonávanie zemných prác
  (from: 03/30/1993 until: 09/13/2011)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/21/2004 until: 09/13/2011)
Managing board
  (from: 03/30/1993 until: 08/20/2004)
Margita Branišová
42
Šelpice
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Margita Branišová
68
Šelpice
  (from: 06/28/1996 until: 05/31/2001)
Mária Čániová
Salezianska 26
Trnava
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Mária Čániová
Salezianska 26
Trnava
  (from: 06/28/1996 until: 04/21/2002)
Mária Čániová - podpredseda družstva
Odbojárska 47
Trnava
  (from: 04/22/2002 until: 08/20/2004)
Mária Čániová - podpredseda družstva
Odbojárska 47
Trnava
Until: 05/16/2003
  (from: 08/21/2004 until: 08/20/2004)
Milan Čápka
36
Bohdanovce
  (from: 06/28/1996 until: 06/17/2005)
Milan Čápka
36
Bohdanovce
  (from: 06/18/2005 until: 04/28/2006)
Milan Čápka
36
Bohdanovce
Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Štefánia Fandelová - člen predstavenstva
262
Bohdanovce 919 09
From: 05/16/2003
  (from: 08/21/2004 until: 04/28/2006)
Štefánia Fandelová - člen predstavenstva
262
Bohdanovce 919 09
From: 05/16/2003 Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Ing. František Horňák - predseda
Rudolfa Dilonga 1474/3
Trnava
  (from: 06/28/1996 until: 05/31/2001)
Ing. František Horňák - predseda družstva
Dilongova 19
Trnava
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Ing. František Horňák - predseda družstva
Rudolfa Dilonga 1474/3
Trnava
  (from: 06/01/2001 until: 04/21/2002)
Ing. Ján Hurek - podpredseda
85
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 01/08/2007)
Ing. Ján Hurek - podpredseda
85
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006 Until: 12/08/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Silvester Koleňák
21
Bohdanovce
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Ing. Ján Král - predseda družstva
Školská 13
Trnava 917 01
From: 02/28/2005
  (from: 04/23/2005 until: 05/12/2005)
Ing. Jozef Kráľ - predseda
Školská 13
Trnava 917 01
From: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 01/08/2007)
Ing. Jozef Kráľ - predseda
Školská 13
Trnava 917 01
From: 03/28/2006 Until: 12/08/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Jozef Kráľ - predseda družstva
Školská 13
Trnava 917 01
From: 02/28/2005
  (from: 05/13/2005 until: 04/28/2006)
Margita Kubatková
208
Bohdanovce
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Eleonóra Nádaská - podpredseda družstva
82
Šelpice
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Rudolf Noga
103
Bohdanovce
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Jozef Novák - podpredseda
368
Bohdanovce
  (from: 06/28/1996 until: 05/31/2001)
Jozef Novák - podpredseda družstva
368
Bohdanovce
  (from: 06/01/2001 until: 04/21/2002)
Jozef Novák - predseda družstva
368
Bohdanovce
  (from: 04/22/2002 until: 04/22/2005)
Jozef Novák - predseda družstva
368
Bohdanovce
Until: 02/28/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Ladislav Piaček
144
Bohdanovce
  (from: 06/01/2001 until: 04/21/2002)
Jaroslav Šimončič
Bučianska 13
Trnava
  (from: 03/30/1993 until: 06/27/1996)
Miroslav Šrutek - člen
379
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 01/08/2007)
Miroslav Šrutek - člen
379
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006 Until: 12/08/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Štefan Vajgel
172
Bohdanovce
  (from: 06/28/1996 until: 08/20/2004)
Štefan Vajgel
172
Bohdanovce
From: 06/09/2003
  (from: 08/21/2004 until: 08/20/2004)
Štefan Vajgel - podpredseda družstva
172
Bohdanovce 919 09
From: 06/09/2003
  (from: 08/21/2004 until: 06/17/2005)
Štefan Vajgel - podpredseda družstva
172
Bohdanovce 919 09
From: 06/09/2003
  (from: 06/18/2005 until: 04/28/2006)
Štefan Vajgel - podpredseda družstva
172
Bohdanovce 919 09
From: 06/09/2003 Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Ján Vranka
77
Bohdanovce
  (from: 06/28/1996 until: 06/17/2005)
Ján Vranka
77
Bohdanovce
  (from: 06/18/2005 until: 04/28/2006)
Ján Vranka
77
Bohdanovce
Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Ing. Ján Hurek - predseda predstavenstva
85
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 12/08/2006
  (from: 01/09/2007 until: 09/13/2011)
Miroslav Šrutek - podpredseda predstavenstva
379
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 12/08/2006
  (from: 01/09/2007 until: 09/13/2011)
Ing. Pavel Škoda - člen
Družstevná 134/16
Dolná Krupá 919 65
From: 12/08/2006
  (from: 01/09/2007 until: 09/13/2011)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok a podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
Družstvo zastupuje a v jeho mene koná a podpisuje predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/21/2004 until: 04/28/2006)
Družstvo zastupuje a v jeho mene koná a podpisuje predseda a včase jeho neprítomnosti podpredseda ajeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/30/1993 until: 08/20/2004)
Supervisory board: 
Peter Svinčák
211
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 04/30/2001 Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Jozef Adámek
109
Šelpice 919 09
From: 04/30/2001 Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Anton Černek
22
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 02/28/2005 Until: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2006)
Peter Svinčák
211
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 04/30/2001
  (from: 04/23/2005 until: 04/28/2006)
Jozef Adámek
109
Šelpice 919 09
From: 04/30/2001
  (from: 04/23/2005 until: 04/28/2006)
Anton Černek
22
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 02/28/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/28/2006)
Štefan Vajgel
172
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
Milan Čápka
36
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
Ján Vranka
77
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 03/28/2006
  (from: 04/29/2006 until: 09/13/2011)
Registered capital: 
68 291,5 EUR
  (from: 04/09/2009 until: 09/13/2011)
2 057 350 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 04/08/2009)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 04/08/2009)
497,9 EUR
  (from: 04/09/2009 until: 09/13/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2009
Rozhodnutím členskej schôdze družstva o zrušení družstva a jeho vstupe do likvidácie.
  (from: 09/14/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2009
Rozhodnutím členskej schôdze družstva o zrušení družstva a jeho vstupe do likvidácie.
  (from: 04/09/2009 until: 09/13/2011)
 Liquidators:
Ing. Bohumil Adamovič
Rovenská 1460/27
Senica
From: 03/01/2009 Until: 09/14/2011
  (from: 04/09/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene družstva koná likvidátor samostatne a za družstvo sa podpisuje tak, že napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis.
  (from: 04/09/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/28/2011
  (from: 09/14/2011)
Other legal facts: 
Družstvo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 14.1.1993. Vzniká rozdelením Jednotného roľníckeho družstva 1.mája v Trnave v súlade s §§ 765, 69, 221 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: Dr 53
  (from: 03/30/1993 until: 09/13/2011)
Na členskej schôdzi družstva dňa 17. 3.1994 bola schválená zmena stanov družstva zo dňa 14. 1.1993. Stary spis: Dr 53
  (from: 06/14/1994 until: 09/13/2011)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 28.3.1996. Stary spis: Dr 53
  (from: 06/28/1996 until: 09/13/2011)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.03.2002.
  (from: 04/22/2002 until: 09/13/2011)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person