Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  14/P

Business name: 
AGROKOMBINÁT, akciová spoločnosť, Sabinov
  (from: 12/21/1990)
Registered seat: 
Jilemnického 5
Sabinov 083 01
  (from: 04/18/2002)
Jilemnického 5
Sabinov
  (from: 12/21/1990 until: 04/17/2002)
Identification number (IČO): 
00 689 254
  (from: 12/21/1990)
Date of entry: 
12/21/1990
  (from: 12/21/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/1990)
Objects of the company: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 02/11/1994)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/10/2007)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 01/10/2007)
nákup jatočných jahniat
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
porážanie jatočných zvierat
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
výroba výsekového mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
predaj mäsa a mäsových výrobkov dodávateľsky
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
úprava, spracovanie a predaj koží a výrobkov z kože
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
úprava, spracovanie a predaj vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe mäsa
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
veľkoobchodná činnosť
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
obchodná činnosť v obore, zelenina, ovocie, mliečne vyrobky, konfekcia, textil, textilná a kožená galantéria, obuvnícke potreby, dezinfekčné a čistiace potreby, výrobky z dreva
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. 256/90 Zb.
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených vo vl. nar. 256/90 Zb.
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/18/2002)
Managing board
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Managing board
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Juraj Karniš - podpredseda
Mieru 19
Sabinov 083 01
From: 02/25/2002
  (from: 07/21/2005)
Ing Jozef Balun
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Emil Blizman
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
JUDr. Oľga Chovanová
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Karol Imrich
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Juraj Karniš - podpredseda
Mieru 19
Sabinov
From: 02/25/2002
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Anton Kocúrko - člen
250
Torysa
From: 02/25/2002
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Anton Kocúrko - člen
250
Torysa
From: 02/25/2002 Until: 06/30/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Ján Koteleš - člen
Turnianská Nová Ves 100
Nová Bodva
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Ing. Ján Köteleš
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Milan Krakovský
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Jozef Kundrát
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Pavol Leško
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Pavol Leško - člen
41
Drienovská Nová Ves
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Ing. Vincent Ličák
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Štefan Matija
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Peter Novotný
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Ing. Vladimír Palša - podpredseda
Potočná 42
Prešov
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Ing. Ján Podhájecký - člen
A. Prídavku 28
Prešov
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Carlo Siciliani - predseda
24. magio 52
Bitritto (BA) 700 20
Taliansko
From: 09/07/1993
  (from: 07/21/2005)
Carlo Siciliani - predseda
ul. 24. mája
Bitrotto
Talianska republika
residence in the Slovak Republic :
Jilemnického 5
Sabinov
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Carlo Siciliani - predseda
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. V prípade jeho neprítomnosti koná za spoločnosť člen predstavenstva samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 07/21/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne, v jeho neprítomnosti podpredseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Capital: 
790 015,269344 EUR Paid up: 790 015,269344 EUR
  (from: 01/28/2009)
23 800 000 Sk Paid up: 23 800 000 Sk
  (from: 07/21/2005 until: 01/27/2009)
238 000 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Shares: 
Number of shares: 238
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/28/2009)
Number of shares: 238
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/24/2006 until: 01/27/2009)
Number of shares: 238
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/21/2005 until: 11/23/2006)
Number of shares: 238
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 07/20/2005)
Supervisory board: 
Jarmila Malíková - člen
20
Šarišské Sokolovce 082 66
From: 02/25/2002
  (from: 07/21/2005)
Anton Babjak - člen
17. novembra 382/29
Sabinov 083 01
From: 06/30/2005
  (from: 07/21/2005)
Giuseppe Quatela - predseda
Via Tiziano 5
Brindisi 721 00
Taliansko
From: 07/01/2004
  (from: 07/21/2005)
František Mihalik
99
Bajerov
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Ing. Štefan Planý
17.novembra 54
Sabinov
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
Ing. Mária Špernogová
Oravská 4
Prešov
  (from: 02/11/1994 until: 04/17/2002)
JUDr. Jozef Bujňák - člen
Hlavná 94
Prešov
From: 02/25/2002 Until: 06/30/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
JUDr. Jozef Bujňák - člen
Hlavná 94
Prešov
From: 02/25/2002
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Jarmila Malíková - člen
20
Šarišské Sokolovce
From: 02/25/2002
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Francesco Siciliani - predseda
From: 02/25/2002 Until: 07/01/2004
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Francesco Siciliani - predseda
From: 02/25/2002
  (from: 04/18/2002 until: 07/20/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.ll.l99O v súlade so zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Podpisy na zakladateľskej zmluve overené ŠN v Prešove dňa 7.11.1990 pod číslom O 46-62/90. Zmenou zakladateľskej zmluvy sa akciová spoločnosť zmenila na akciovú spoločnosť, podnik so zahraničnou kapitálovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení novely 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou. Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený dňa 6.3.1991 valným zhromaždením . Zmeny v zápise urobené na základe zmien sta- nov a.s., schválených valným zhromaždením dňa 18.12.1992 a dňa 7.9.1993 v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 61
  (from: 02/11/1994)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.2.2002.
  (from: 04/18/2002)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.ll.l99O v súlade so zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Podpisy na zakladateľskej zmluve overené ŠN v Prešove dňa 7.11.1990 pod číslom O 46-62/90. Zmenou zakladateľskej zmluvy sa akciová spoločnosť zmenila na akciovú spoločnosť, podnik so zahraničnou kapitálovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení novely 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou. Akcionári: l. Agrokombinát Lipov 60 akcií á l00.000.- ...... 6.000.000,-Kčs 2. JRD Jarovnice 10 akcií á 100.000,- ...... 1.000.000,-Kčs 3. JRD Kapušany pri Prešove 15 akcií á 100.000,- ...... 1.500.000,-Kčs 4. JRD Lemešany 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 5. JRD Ľubovec 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 6. JRD Pušovce 10 akcií á 100.000,- ...... 1.000.000,-Kčs 7. JRD Rokycany 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 8. JRD Sedlice 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 9. JRD Šarišské Bohdanovce 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 10. JRD Šarišské Dravce 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 11. JRD Šarišské Michaľany 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 12. JRD Šarišské Sokolovce 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 13. JRD Široké 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 14. JRD Terňa 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 15. JRD Tulčík 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 16. JRD Nová Bodva 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 17. MsNV Sabinov 1 akcia á 100.000,- ......... 100.000,-Kčs 18. SICILIANI S.p.A Palo del COLLE ITALIA 82 akcií á 100.000,- ....... 8.200.000,-Kčs Stary spis: Sa 61
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1994)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person