Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  15/P

Business name: 
SIGNUM, a.s. POPRAD
  (from: 09/10/1996)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
  (from: 09/10/2003)
Identification number (IČO): 
00 690 163
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/30/1993)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a poskytovanie software
  (from: 11/30/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/30/1993)
leasingové služby
  (from: 11/30/1993)
služby propagácie, reklamy a inzercie
  (from: 11/30/1993)
prenájom hnuteľného majetku a motorových vozidiel
  (from: 12/21/1993)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 09/10/2003)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 09/10/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/10/2003)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2003)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/10/2003)
prieskum trhu
  (from: 09/10/2003)
marketingové služby
  (from: 09/10/2003)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/10/2003)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/10/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/10/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/10/2003)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 01/01/1991
  (from: 06/20/2017)
Alena Telensky - člen
38
Abrahámovce 059 72
From: 04/08/2005
  (from: 06/20/2017)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane, Herts AL3 8DG
Westerley
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/25/2000
  (from: 05/13/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/10/2003)
Procuration: 
JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 09/10/1966
  (from: 06/20/2017)
Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 09/10/2003)
Capital: 
298 800 EUR Paid up: 298 800 EUR
  (from: 02/17/2010)
Shares: 
Number of shares: 900
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/17/2010)
Supervisory board: 
Ing. Dagmar Dvořáková - člen
Podjavorinskej 3405/22
Poprad 058 01
From: 08/02/1996
  (from: 05/13/2005)
Ing. Ladislav Mayer, , CSc. - člen
Partizánska 705/41
Poprad 058 01
From: 12/06/2002
  (from: 05/13/2005)
Gabriela Hrobáková - predseda
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 04/08/2005
  (from: 05/13/2005)
Other legal facts: 
.Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľským plánom zo dňa 20.11.1990 ako štátna akciová spoločnosť podľa zák.104/90Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 64 Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaž- dením dňa 15.11.1993, na základe ktorej boli vykonané zmeny v zápise v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 64
  (from: 11/30/1993)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaž- dením dňa 2.8.1996. Stary spis: Sa 64
  (from: 09/10/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 8.6.1998.
  (from: 10/14/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 22.11.1999. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 24.11.2000.
  (from: 10/31/2001)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.2.2003.
  (from: 09/10/2003)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person