Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  15/P

Business name: 
SIGNUM, a.s. POPRAD
  (from: 09/10/1996)
TOUR TATRY, a.s., Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
TOUR TATRY, akciová spoločnosť, Poprad
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
  (from: 09/10/2003)
Levočská 68
Poprad 058 01
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/2003)
Poprad
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Identification number (IČO): 
00 690 163
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/30/1993)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a poskytovanie software
  (from: 11/30/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/30/1993)
leasingové služby
  (from: 11/30/1993)
služby propagácie, reklamy a inzercie
  (from: 11/30/1993)
prenájom hnuteľného majetku a motorových vozidiel
  (from: 12/21/1993)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 09/10/2003)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 09/10/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/10/2003)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2003)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/10/2003)
prieskum trhu
  (from: 09/10/2003)
marketingové služby
  (from: 09/10/2003)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/10/2003)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/10/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/10/2003)
prevádzkovanie lyžiarských vlekov a poži- čovní športových potrieb
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/2003)
výroba pracovných a ochranných odevov a doplnkov
  (from: 09/10/1996 until: 10/30/2001)
projektovanie stavieb dopravné stavby - dopravné značenie
  (from: 10/14/1998 until: 10/30/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/31/2001 until: 09/09/2003)
inžinierska činnosť
  (from: 11/30/1993 until: 10/30/2001)
poskytovanie ubytovacích, stravovacích, obchodných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb cestovného ruchu
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
poskytovanie služieb cestovnej kancelárie
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
zmenárenská činnosť
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
prevádzka športovo-rekreačných zariadení
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
služby propagácie, reklamy a inzercie
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
poskytovanie služieb výpočtovej techniky
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
investorská a inžinierska činnosť
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
poskytovanie dopravných a údržbárskych stavebných služieb
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
obchodná činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, textilného tovaru, kožených a obuvníckych výrobkov, spotrebnej a výpočtovej elektroniky, kozmetiky a drogistického tovaru, nábytku a bytových doplnkov, stavebných materiálov, potravinárskeho tovaru, ovocie a zelenina
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
prenájom a požičiavanie výpočtovej techniky
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
ubytovacie služby a pohostinská činnosť
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/2003)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/2003)
nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, kožených a obuvníckych výrobkov, textilu a textilných výrobkov, spotrebnej a výpočtovej elektroniky, kozmetiky a dro- gistického tovaru, nábytku a bytových dop- lnkov, stavebných materiálov, surovín, pot- ravinárskeho tovaru, ovocia a zeleniny
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/10/2003)
Managing board
  (from: 09/10/1996 until: 09/09/2003)
Managing board
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 01/01/1991
  (from: 06/20/2017)
Alena Telensky - člen
38
Abrahámovce 059 72
From: 04/08/2005
  (from: 06/20/2017)
Mgr. Bohuslava Antašová - člen
Moyzesova 3285
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 07/10/1995)
Ing. Ivan Duranka - člen
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Ing. Ivan Duranka - člen
Šrobárova 2611/9
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Ing. Ivan Duranka - predseda
Šrobárova 9
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 10/30/2001)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 09/09/2003)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 01/01/1991
  (from: 05/13/2005 until: 06/19/2017)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
From: 01/01/1991
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Gabriela Hrobáková - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
  (from: 10/31/2001 until: 09/09/2003)
Gabriela Hrobáková - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
From: 11/24/2000
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Gabriela Hrobáková - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
From: 11/24/2000 Until: 04/07/2005
  (from: 05/13/2005 until: 05/12/2005)
Milan Križan - člen
Štúrova 9
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 10/30/2001)
Ing. Emil Môcik - člen
Šrobárova 2678/29
Poprad
  (from: 07/11/1995 until: 09/09/1996)
Ing. Emil Môcik - predseda
Šrobárova 2678/29
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 07/10/1995)
JUDr. Jana Novoroľníková - člen
28
Tatranská Lomnica
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Ing. Jozef Petrán - predseda
Rázusova 4
Poprad
  (from: 07/11/1995 until: 09/09/1996)
Alena Telensky
Štúrova 129/23
Poprad 058 01
From: 04/08/2005
  (from: 05/13/2005 until: 02/16/2010)
Alena Telensky - člen
38
Abrahámovce 059 72
From: 04/08/2005
  (from: 02/17/2010 until: 06/19/2017)
Ing. Eduard Vallo - člen
Bajkalská 3
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 10/30/2001)
Ing. Eduard Vallo - predseda
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Ing. Slavko Žilinčík - člen
303
Gánovce
  (from: 09/10/1996 until: 10/30/2001)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane, Herts AL3 8DG
Westerley
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/25/2000
  (from: 05/13/2005)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane, Herts AL3 8DG
Westerley
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 10/31/2001 until: 09/09/2003)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane, Herts AL3 8DG
Westerley
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/25/2000
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/10/2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a prokurista. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo prokurista samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy a prokurista dodatok označujúci prokúru.
  (from: 09/10/1996 until: 09/09/2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Písomno- sti zakladajúce práva a povinnosti spoločnos- ti podpisuje predseda samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Za a.s. podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Procuration: 
JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 09/10/1966
  (from: 06/20/2017)
JUDr. Jozef Hrobák
Jesenná 23
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 09/09/2003)
JUDr. Jozef Hrobák,
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 09/10/1966
  (from: 05/13/2005 until: 06/19/2017)
JUDr. Jozef Hrobák, od 10.9.1996
Jesenná 23
Poprad
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 09/10/2003)
Capital: 
298 800 EUR Paid up: 298 800 EUR
  (from: 02/17/2010)
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 09/10/2003 until: 02/16/2010)
9 000 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 09/09/2003)
Shares: 
Number of shares: 900
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/17/2010)
Number of shares: 900
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 02/16/2010)
Number of shares: 900
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 10/30/2001)
Number of shares: 900
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Supervisory board: 
Ing. Dagmar Dvořáková - člen
Podjavorinskej 3405/22
Poprad 058 01
From: 08/02/1996
  (from: 05/13/2005)
Ing. Ladislav Mayer, , CSc. - člen
Partizánska 705/41
Poprad 058 01
From: 12/06/2002
  (from: 05/13/2005)
Gabriela Hrobáková - predseda
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 04/08/2005
  (from: 05/13/2005)
Ing. Dagmar Dvořáková - člen
Podjavorinskej 3405/22
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 09/09/2003)
Ing. Augustín Frantz - člen
304
Gánovce
Until: 12/06/2002
  (from: 09/10/1996 until: 09/09/2003)
Ing. Andrej Homa - člen
Rastislavova 3489/24
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Gabriela Hrobáková - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
  (from: 09/10/1996 until: 10/30/2001)
Ing. Mária Liptáková - člen
Kvetná 384/8
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Ing. Milan Lučivjanský - člen
Levočská 211/2
Poprad
  (from: 11/30/1993 until: 09/09/1996)
Alena Telenská - člen
Štúrova 129/23
Poprad
Until: 02/14/2003
  (from: 10/31/2001 until: 09/09/2003)
Alena Telensky - predseda
Štúrova 129/23
Poprad
From: 02/14/2003 Until: 04/07/2005
  (from: 05/13/2005 until: 05/12/2005)
Alena Telensky - predseda
Štúrova 129/23
Poprad
From: 02/14/2003
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Ing. Dagmar Dvořáková - člen
Podjavorinskej 3405/22
Poprad
From: 08/02/1996
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Ing. Ladislav Mayer, , CSc. - člen
Partizánska 705/41
Poprad
From: 12/06/2002
  (from: 09/10/2003 until: 05/12/2005)
Other legal facts: 
.Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľským plánom zo dňa 20.11.1990 ako štátna akciová spoločnosť podľa zák.104/90Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 64 Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaž- dením dňa 15.11.1993, na základe ktorej boli vykonané zmeny v zápise v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 64
  (from: 11/30/1993)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaž- dením dňa 2.8.1996. Stary spis: Sa 64
  (from: 09/10/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 8.6.1998.
  (from: 10/14/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 22.11.1999. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 24.11.2000.
  (from: 10/31/2001)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.2.2003.
  (from: 09/10/2003)
Na a.s. prechádza majetok ako aj všetky práva a záväzky Okresnej správy cestovného ruchu v Poprade. Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľským plánom zo dňa 20.11.1990 ako štátna akciová spoločnosť podľa zák.104/90Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 64
  (from: 01/01/1991 until: 11/29/1993)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person