Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  18/P

Business name: 
VUKOV Prešov, a.s.
  (from: 03/17/1998 until: 10/16/2009)
VUKOV Prešov, akciová spoločnosť
  (from: 01/01/1991 until: 03/16/1998)
Registered seat: 
Volgogradská 13
Prešov 081 32
  (from: 03/17/1998 until: 10/16/2009)
Prešov
  (from: 01/01/1991 until: 03/16/1998)
Identification number (IČO): 
00 002 381
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
10/17/2009
  (from: 10/17/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/17/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, projektovanie, výroba, nákup a predaj prostriedkov automatizácie výrobných procesov, malej manipulačnej techniky, transportných zariadení, zdravotníckej techniky, bankovej automatizačnej techniky, spotrebnej energetiky, kompletačných prvkov kontrolno-meracej techniky, výpočtovej a riadiacej techniky
  (from: 01/01/1991 until: 12/07/1993)
zahraničnoobchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zák. č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov a vyhl. FMZO č. 533/90 Zb. v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/01/1991 until: 12/07/1993)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
výroba zdravotníckych manip.zariadení, rehabilitačných chodítok
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
zámočníctvo
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
kovoobrábanie
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
galvanizácia kovov
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
výroba nástrojov
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
výroba a opravy ostatných motor. dopravných prostriedkov
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
inštalácia, údržba, opravy a servis výrobných strojov
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
výroba periférnych zariadení pre komplexnú automatizáciu
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
montáž, oprava, údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap.
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
inštalácia, opravy el.strojov a prístrojov
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
poskytovanie software - predaj hot.progr. na zákl.zml.s autorom
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
revízia elektrických zariadení
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
výr.,mont.,opr.,rev.,rev.skúšky, schod. výť.pre dopr.imobl.osôb
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
výskum a vývoj v obl.strojárstva, elektrotech. a elektroniky
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
inžinierska činnosť v strojárstve a elektro technike
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
sprostredkovanie obchodu v predmete činnosti
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
obchodnán činnosť so spotrebným tovarom
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
obchodná činnosť so stavebným materiálom a hutným materiálom
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
obchodná činnosť so strojmi, tech.zariadeniami a nástrojmi
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
obchodná činnosť s mer.,regul.,prístroj. technikou a prísluš.
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
obchodná činnosť s doprav.,manipul., automat., zdrav.technikou
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
obchodná činnosť s potravinami
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
sprostredkovanie vyučovania v odbore cudzích jazykov a manažmentu
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
rekvalifikačné kurzy
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/14/1994 until: 10/16/2009)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 02/13/1994)
Ing. Ľubomír Babej - člen
Pavlovičovo nám. 29
Prešov
  (from: 12/08/1993 until: 09/06/1994)
Ing. Jozef Cajgovič , CSc.
  (from: 01/01/1991 until: 12/07/1993)
Prof. Ing. Vladimír Čop , Dr.Sc. - člen
Kuzmányho 6
Prešov
  (from: 09/07/1994 until: 10/24/1994)
Ing. Stanislav Čorej - člen
Magurská 8
Prešov
  (from: 09/07/1994 until: 10/24/1994)
RNDr. Dušan Dysko
  (from: 08/09/1993 until: 12/07/1993)
RNDr. Dušan Dysko - člen
Južná 4
Prešov - Nižná Šebastová
  (from: 12/08/1993 until: 09/06/1994)
Ing. Jozef Juraj Grigeľ - podpredseda
Volgogradská 30
Prešov
  (from: 10/25/1994 until: 05/26/1998)
Ing. Dušan Guman - podpredseda
Šmeralova 23
Prešov
  (from: 12/08/1993 until: 09/06/1994)
Ing. Emil Hirjak
  (from: 08/09/1993 until: 12/07/1993)
Ing. Emil Hirjak - podpredseda
Jahodová 42
Prešov
  (from: 09/07/1994 until: 10/24/1994)
Ing. Emil Hirjak - predseda
Jahodová 42
Prešov
  (from: 12/08/1993 until: 09/06/1994)
JUDr. Vasiľ Hudák - člen
Mikulovská 9
Bardejov
  (from: 12/08/1993 until: 09/06/1994)
Ing. Vladimír Karabinoš - predseda
Prostějovská 48
Prešov
  (from: 10/25/1994 until: 05/26/1998)
Ing. Juraj Kopčák
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Ing. Dušan Kováč
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Ing. Ivan Kováčik
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Ing. Marián Kráľovič - člen
Jurigovo námestie 7
Bratislava
  (from: 10/25/1994 until: 07/10/1996)
Ing. Igor Marcin - člen
A. Prídavku 26
Prešov
  (from: 10/25/1994 until: 05/26/1998)
Ing. Emil Miriak
  (from: 05/13/1993 until: 08/08/1993)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Mládežnícka 18
Považská Bystrica
  (from: 10/25/1994 until: 05/26/1998)
Ing. Juraj Smrček , CSc.
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Ing. Milan Strojný , CSc.
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Ing. Ladislav Štefko
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Prof. Ing. Karol Vasilko , Dr.Sc. - predseda
Prostějovská 103
Prešov
  (from: 09/07/1994 until: 10/24/1994)
RNDr. Dušan Vysko
  (from: 05/13/1993 until: 08/08/1993)
Ing. Andrej Zgodava - člen
Lomonosovova 22
Košice
  (from: 09/07/1994 until: 10/24/1994)
Ing. Tomáš Havír - člen
Novomeského 14
Prešov
  (from: 07/11/1996 until: 10/16/2009)
Ing. Vladimír Karabinoš - predseda
Prostějovská 48
Prešov
  (from: 05/27/1998 until: 10/16/2009)
Ing. Jozef Juraj Grigeľ - podpredseda
Soľankova 5
Prešov
  (from: 05/27/1998 until: 10/16/2009)
Ing. Igor Marcin - člen
A. Prídavku 26
Prešov
  (from: 05/27/1998 until: 10/16/2009)
Doc. Ing. Jozef Živčák , CSc. - člen
Čerešňova 43
Prešov
  (from: 05/27/1998 until: 10/16/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy s uvedením mien a funkcií.
  (from: 02/14/1994 until: 10/16/2009)
Písomnosti, ktoré majú za následok vznik, zmenu a zánik práv a povinnosti podpisuje predstavenstvom poverený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/1991 until: 02/13/1994)
Capital: 
275 190 000 Sk
  (from: 02/14/1994 until: 10/16/2009)
336 010 000 Sk
  (from: 01/01/1993 until: 02/13/1994)
275 190 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 12/31/1992)
Shares: 
Number of shares: 275190
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 10/16/2009)
Number of shares: 275190
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/14/1994 until: 09/28/1998)
Number of shares: 58946
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/01/1993 until: 02/13/1994)
Number of shares: 277064
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/01/1993 until: 02/13/1994)
Number of shares: 27519
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 12/31/1992)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vasiľ Dubňanský
Until: 01/20/2005
  (from: 03/09/2006)
Mgr. Radoslav Riga
Hlavná 71
Košice 040 01
From: 01/20/2005
  (from: 03/09/2006)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Benčič
Šrobárova 8
Prešov 080 01
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Ing. Ľubomír Florian - člen
Budvažská 12
Bratislava
  (from: 02/19/1998 until: 10/16/2009)
Doc. Ing. Ivan Gotz , CSc.
ul. gen. Svobodu 6
Prešov 080 01
  (from: 01/01/1991 until: 12/07/1993)
Peter Hrušovský
  (from: 05/13/1993 until: 12/07/1993)
Ing. Mária Ličková
Slatinská 22
Bratislava 821 07
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
JUDr. Martin Lukáč
Štefánikova 17
Prešov 080 01
  (from: 01/01/1991 until: 12/07/1993)
Ing. František Makšin
  (from: 05/13/1993 until: 12/07/1993)
Ing. František Makšin - predseda dozornej rady
A.Prídavku 26
Prešov
  (from: 12/08/1993 until: 10/24/1994)
Ing. Anton Palko , CSc.
M. Nešpora 11
Prešov 080 01
  (from: 01/01/1991 until: 05/12/1993)
Doc. Ing. Ján Porvazník , CSc.
Astrova 18
Bratislava 821 01
  (from: 01/01/1991 until: 12/07/1993)
Doc. Ing. Ján Porvazník , CSc. - člen
Astrova 18
Bratislava
  (from: 12/08/1993 until: 10/24/1994)
Ing. Tomáš Rabatin - člen
Ladožská 7
Košice
  (from: 09/07/1994 until: 10/24/1994)
Ing. Vladimír Skalský - člen
ul. 17.novembra 134
Prešov
  (from: 12/08/1993 until: 05/26/1998)
Ing. Vladimír Skalský - člen
17.novembra 134
Prešov
  (from: 05/27/1998 until: 10/16/2009)
Ing. Pavol Spišák - predseda
Hajnova 6
Prešov - Ľubotice
  (from: 10/25/1994 until: 05/26/1998)
Ing. Pavol Spišák - predseda
Hajnova 6
Prešov - Ľubotice
  (from: 05/27/1998 until: 10/16/2009)
Ing. Ľubomír Šarník - člen
17. novembra 26
Prešov
  (from: 10/25/1994 until: 02/18/1998)
Ing. Jozef Ukropec - člen
Ružová 9
Stupava
  (from: 12/08/1993 until: 10/24/1994)
Ing. Pavol Vertaľ - člen
Bezručova 15
Prešov
  (from: 12/08/1993 until: 10/24/1994)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť sa zakladá jednorázovo jediným zakladateľom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako štátna akciová spoločnosť podľa § 25 odst.l a 4 zák.č.l04/90 Zb. o akciových spoločnostiach na základe rozhodnutia vlády SR č.542 zo dňa 16.11.1990. Stary spis: Sa 69
  (from: 01/01/1991 until: 10/16/2009)
Notárska zápisnica spísaná na Štátnom notárstve Bratislava I dňa 2.7.1992 pod číslom N 273/92, Nz 254/92 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti.
  (from: 01/01/1993 until: 10/16/2009)
Zmeny v zápise boli urobené na základe notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1993 č. N 176/93, Nz 139/93 o znížení základného imania o 60.820.000,-Sk v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/08/1993 until: 10/16/2009)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 2.7.1992, 14.12.1992 a 20.7.1993.
  (from: 02/14/1994 until: 10/16/2009)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.4.1994.
  (from: 09/07/1994 until: 10/16/2009)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 29.6.1998. Uznesenie Krajského súdu Košice č.k.: 1 K 157/96-16 zo dňa 11.12.1998 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: VUKOV Prešov, a.s., Volgogradská 13, Prešov, IČO: 00 002 381 podľa zák.č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Vasiľ Dubňanský, komerčný právnik, Prešov, Kotrádova 5.
  (from: 09/29/1998 until: 10/16/2009)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person