Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12288/V

Business name: 
JALES, spol. s r.o.
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
JALES, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice"v likvidácii"
  (from: 01/30/1998 until: 11/14/2000)
JALES, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 08/30/1991 until: 01/29/1998)
Registered seat: 
Rampová 4
Košice 040 01
  (from: 12/27/2000 until: 10/06/2009)
Štúrova 11
Prešov 082 01
  (from: 08/23/1993 until: 12/26/2000)
Bencúrova 12
Košice
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
Čulenova 15
Košice - mestská časť Barca
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Identification number (IČO): 
17 081 378
  (from: 08/30/1991)
Date of entry: 
08/30/1991
  (from: 08/30/1991)
Person dissolved from: 
23.9.2009
  (from: 10/07/2009)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa §68 ods.3 písm. c) Obch. zák. z dôvodov podľa §68 ods.6 Obch. zák..
  (from: 10/07/2009)
Date of deletion: 
10/07/2009
  (from: 10/07/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/07/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/30/1991)
Objects of the company: 
stavebné práce inžinierských stavieb a rekonštrukčné práce všetkého druhu železničného spodku a železničného zvršku vrátane šrotácie kovového odpadu
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
nákup a predaj priemyselného, potravinárskeho tovaru, textilu, odevov a obuvi
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
zber, nákup a predaj ovocia a zeleniny
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
nákup a predaj vína a alkoholických ná- pojov
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
nákup a predaj dreva, nákup a predaj drevárskych výrobkov
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
nákladná autodoprava pre potreby firmy
  (from: 08/30/1991 until: 08/22/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 08/23/1993 until: 10/06/2009)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/23/1993 until: 10/06/2009)
moloobchod s potravinami, textilom, odevami, obuvou, vínom, alkoholickými nápojmi, ovocím, zeleninou, drevom a drevárenskými výrobkami
  (from: 08/23/1993 until: 10/06/2009)
veľkoobchod s uvedeným tovarom
  (from: 08/23/1993 until: 10/06/2009)
sprostredkovanie finančných operácií a vymáhanie pohľadávok
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
obchodná činnosť - hutný materiál a výrobky z tohoto materiálu
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
obchodná činnost - spotrebný a priemyselný tovar
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
obchodná činnosť - stavebný materiál, stroje a zariadenia
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
obchodná činnosť - kovy a kovové rudy, palivá
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
obchodná činnosť - poľnohospodárske, nepoľ- nohospodárske produkty
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
obchodná činnosť - drogéria
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
Partners: 
Ing. Pavol Jaroš
Ovručská 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Eva Jarošová
Ovručská 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
JUDr. Ján Lemeš
Galaktická 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/23/1993 until: 11/14/2000)
JUDr. Ján Lemeš
Galaktická 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Jaroslav Matějka
Štúrova 11
Prešov
Slovak Republic
  (from: 08/23/1993 until: 11/14/2000)
Ing. František Novotný
Bencúrova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
JUDr. Ján Stolárčik
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Oľga Stolárčiková
Rosná 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
JUDr. Ján Lemeš
Galaktická 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Ján Melega
Taľka 148
Lipníky
Slovak Republic
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Jaroš
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
JUDr. Ján Lemeš
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
JUDr. Ján Stolárčik
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Eva Jarošová
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
Oľga Stolárčiková
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
Ing. František Novotný
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
JUDr. Ján Lemeš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 08/23/1993 until: 11/14/2000)
Jaroslav Matějka
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 08/23/1993 until: 11/14/2000)
JUDr. Ján Lemeš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Ján Melega
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
likvidátor
  (from: 01/30/1998 until: 11/14/2000)
Individual managing director
  (from: 08/23/1993 until: 01/29/1998)
Individual managing director
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
konatelia
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
JUDr. Ján Lemeš
Galaktická 8
Košice
  (from: 06/25/1992 until: 01/29/1998)
JUDr. Ján Lemeš
Galaktická 8
Košice
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne.
  (from: 08/23/1993 until: 01/29/1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje jednateľ sám, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/25/1992 until: 08/22/1993)
Ing. Pavol J a r o š - jednateľ Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujejednateľ sám, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
140 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 11/14/2000)
105 000 Sk
  (from: 08/30/1991 until: 06/24/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/30/1998
  (from: 01/30/1998)
 Liquidators:
Jaroslav Matějka
Štúrova 11
Prešov
  (from: 01/30/1998 until: 11/14/2000)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná likvidátor.
  (from: 01/30/1998 until: 11/14/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 31Cbr/21/2009-34 zo dňa 27.7.2009.
  (from: 10/07/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 586
  (from: 08/30/1991 until: 10/06/2009)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č. 3 spoločenskej zmluvy zo dňa 28.4. 1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/23/1993 until: 10/06/2009)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.1995.
  (from: 07/06/1995 until: 10/06/2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.9. 1997 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup do likvidácie: 1.10.1997 Zápis vstupu do likvidácie do obchodného registra: 30.1.1998
  (from: 01/30/1998 until: 10/06/2009)
Dodatok č.1 zo dňa 16.12.1991 k spoločenskej zmluve.Dodatok č.2 zo dňa 14.5.1992 k spoločenskej zmluve.Dodatok č.5 zo dňa 17.9.1997 k spoločenskej zmluve.Valné zhromaždenie dňa 20.10.2000 rozhodlo o zrušení rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.9.1997 o zrušení spoločnosti s likvidáciou.Dodatok č.6 zo dňa 20.10.2000, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/15/2000 until: 10/06/2009)
Dodatok č.7 zo dňa 13.12.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/27/2000 until: 10/06/2009)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person