Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  21/P

Business name: 
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť
  (from: 10/18/2004)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 37/46
Stropkov 091 12
  (from: 10/18/2004)
Identification number (IČO): 
00 474 339
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 11/01/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
cestná motorová doprava
  (from: 07/01/1994)
technik požiarnej ochrany
  (from: 11/22/1995)
výroba a rozvod vody
  (from: 07/30/2001)
vlastná ochrana
  (from: 07/30/2001)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 07/30/2001)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 11/21/2019)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 11/21/2019)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu A,B1,E1.1,E2,E4.0,E4.1
  (from: 12/05/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu elektronické zariadenia a špeciálne navrhnuté súčasti nekontrolované v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ a kryogénne a supervodivé zariadenia a pre ne špeciálne určené súčasti a príslušenstvo
  (from: 12/05/2006)
zámočníctvo
  (from: 11/21/2019)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidla a iné dopravné prostriedky
  (from: 11/21/2019)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 11/21/2019)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 11/21/2019)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 11/21/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/21/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/21/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/21/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/21/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/21/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/21/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/21/2019)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 11/21/2019)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 11/21/2019)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/21/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/21/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/21/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/21/2019)
nástrojárstvo
  (from: 11/21/2019)
kovoobrábanie
  (from: 11/21/2019)
galvanizácia kovov
  (from: 11/21/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/30/1994)
Ing. Michal Kočan - člen
8. mája 492/10
Svidník
From: 04/27/1995
  (from: 05/26/2022)
Ing. Juraj Mikita - člen
Bokšanská 1372/42
Stropkov
From: 02/05/1993
  (from: 05/26/2022)
Ing. Daniel Roth - predseda
Chotčanská 162/94
Stropkov
From: 04/30/1996
  (from: 05/26/2022)
Ing. Jozef Uhrín - člen
103
Benkovce 094 02
From: 11/11/2019
  (from: 11/21/2019)
Ing. Jaromír Žak - podpredseda
8.mája 493/16
Svidník
From: 12/27/2002
  (from: 05/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/21/2019)
Capital: 
8 453 188 EUR Paid up: 8 453 188 EUR
  (from: 02/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 254
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/24/2009)
Number of shares: 66
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/24/2009)
Stockholder: 
TESAL, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov
Hviezdoslavova 37/46
Stropkov 091 01
  (from: 10/18/2004)
Supervisory board: 
Ing. Ján Maťaš - člen
Mlynská 694/4
Stropkov
From: 04/27/1995
  (from: 05/26/2022)
JUDr. Dušan Maruščák - člen
Mlynská 700/10
Stropkov 091 01
From: 04/27/1995
  (from: 08/31/2017)
Ing. Milan Pavlenko - člen
Hrnčiarska 1618/36
Stropkov 091 01
From: 04/27/1995
  (from: 11/21/2019)
Ing. Ján Mihok - predseda
A.Hlinku 1106/2
Stropkov
From: 12/27/2002
  (from: 05/26/2022)
Ing. Gabriela Hecková
Hlavná 1650/39
Stropkov 091 01
From: 11/01/2022
  (from: 12/21/2022)
Igor Tabiš
Mlynská 700/8
Stropkov 091 01
From: 11/01/2022
  (from: 12/21/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom podľa § 25 odst. 1 a 4 zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 542/90 zo dňa 16.11.1990 a rozhodnutia Ministra hospodárstva SR č. 37/90 zo dňa 30.11.1990. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok, práva a povinnosti štátneho podniku Tesla Stropkov. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR zo dňa 3.2.1993. Stary spis: Sa 75
  (from: 11/01/1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa notárskej zápisnice zo dňa 24.8.1994 na 248.602.000,- Sk. Stary spis: Sa 75
  (from: 08/30/1994)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 2. 5. 1995. Stary spis: Sa 75
  (from: 11/22/1995)
Zmena stanov zo dňa 3.5.1996. Stary spis: Sa 75
  (from: 05/08/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 2.4.2001.
  (from: 07/30/2001)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person