Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10508/T

Business name: 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
  (from: 11/11/2008)
Registered seat: 
Veľkoblahovská 23
Dunajská Streda 929 01
  (from: 11/11/2008)
Identification number (IČO): 
44 455 356
  (from: 11/11/2008)
Date of entry: 
11/11/2008
  (from: 11/11/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/11/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/11/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/20/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/20/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/20/2011)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 10/20/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/20/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/20/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/20/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/20/2011)
administratívne služby
  (from: 10/20/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/20/2011)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 04/03/2012)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/05/2012)
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice: Ambulancie: Kardiologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia Interná ambulancia - ústavná pohotovostná služba Chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia ústavná - pohotovostná služba Traumatologická ambulancia Ortopedická ambulancia Gynekologická ambulancia - ambulancia rizikovej gravidity Gynekologická ambulancia - ústavná pohotovostná služba Onkogynekologická ambulancia Neurologická ambulancia - ambulancia pre záchvatové ochorenia Neurologická ambulancia - ústavná pohotovostná služba Detská neurologická ambulancia Detská ambulancia - ústavná pohotovostná služba Neonatologická ambulancia Ambulancia detskej endokrinológie a diabetológie ORL ambulancia Foniatrická ambulancia Anesteziologicko - resuscitačná ambulancia Anesteziologicko - resuscitačná ambulancia - ústavná pohotovostná služba Pneumatologická ambulancia Ambulancia klinickej onkológie Hematologická ambulancia Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia klinickej farmakológie a farmakokinetiky Oftalmologická ambulancia Angiologická ambulancia Lôžkové oddelenia: Interné oddelenie Jednotka intenzívnej starostlivosti Chirurgické oddelenie Jednotka intenzívnej starostlivosti Jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia Traumatologické oddelenie Jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore traumatológia Ortopedické oddelenie Jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie Jednotka intenzívnej starostlivosti Jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo Neurologické oddelenie Jednotka intenzívnej starostlivosti Neurologický stacionár Detské oddelenie Jednotka intenzívnej starostlivosti Novorodenecké oddelenie Geriatrické oddelenie OAIM (anesteziologicko - resuscitačné oddelenie) Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie Otorinolaryngologické oddelenie Jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky Rádiodiagnostické oddelenie Sonografia CT pracovisko Oddelenie klinickej biochémie a hematológie Oddelenie centrálnej sterilizácie Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Funkčná diagnostika Lekáreň Nemocničná lekáreň
  (from: 07/17/2014)
prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby
  (from: 07/17/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
administratívne služby
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/17/2014 until: 06/22/2017)
doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 11/11/2008 until: 07/16/2014)
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice ambulantná a ústavná liečebná preventívna starostlivosť samostatné ambulancie: tuberkulóza a respiračné choroby, poliklinické oddelenie klinickej onkológie - 2 ambulancie, detská neurológia, endokrinológia, hematológia, angiológia, onkogynekológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, detská psychiatrická ambulancia, ambulancia klinickej farmakológie a farmakokinetiky, nemocničné oddelenia: interné: jednotka intenzívnej starostlivosti, muži, ženy ambulancie: gastroenterologická, kardiologická, interná, príjmová a konziliárna chirurgické: jednotka intenzívnej starostlivosti, muži, ženy, operačná sála, ambulancie: cievnej chirurgie, úrazovej chirurgie, chirurgická, príjmová a konziliárna gynekologicko-pôrodnícke: jednotka intenzívnej starostlivosti, genekológia, oddelenie rizikovej gravidity, pôrodná a operačná sála, ambulancie: rizikovej gravidity, sterility a gynekologickej endokrinológie, príjmová a konziliárna neurologické: jednotka intenzívnej starostlivosti, ženy, muži, neurologický stacionár, ambulancie: poradňa pre záchvatové ochorenia, pre cievne ochorenia mozgu, neurologická, príjmová a konziliárna detské: jednotka intenzívnej starostlivosti, detské oddelenie, novorodenecké ambulancia: detskej endokrinológie a diabetológie, detskej kardiológie, neonatológie, príjmová a konzilárna ušno-nosno-krčné (otorinolaringologické): učno-nosno-krčné, opreračná sála ambulancia: ušno-nosno-krčná, foniatrická, príjmová a konziliárna fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: ambuliancia: príjmová a konziliárna anesteziologicko-resuscitačné ambulancia: anesteziologická a algeziologická geriatrie: klinickej farmakológie spoločné a vyšetrovacie zložky: oddelenie klinickej biochémie, rádiodiagnostické oddelenie, hematologicko-transfúzne, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekologická sonografia, funkčná diagnostika, cytológia, centrálna sterilizácia, ústavná lekáreň, rádiodiagnostické pracovisko Veľký Meder ústavná pohotovostná služba: interná, detská, gynekologicko-pôrodnícka, chirurgická, anesteziologicko-resuscitačná, učno-nosno-krčná, neurologická rýchla lekárska pomoc: vykonávanie nepravidelnej prepravy osôb podľa zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 11/11/2008 until: 07/16/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/2008)
Ing. Sylvia Bock - člen
Majstrovská 2702/3
Komárno 945 01
From: 08/01/2017
  (from: 08/23/2017)
Ing. Tomáš Valaška - podpredseda
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/20/2020
  (from: 01/31/2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Chairman of the Board of Directors
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/01/2021)
Gabriel Bárdos - člen predstavenstva
Veterná 14
Šamorín 931 01
From: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 09/07/2015)
Gabriel Bárdos - člen predstavenstva
Veterná 14
Šamorín 931 01
From: 06/13/2014 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Mgr. Jozef Berenyi - člen predstavenstva
Dolné Saliby 120
Dolné Saliby 925 02
From: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 09/07/2015)
Mgr. Jozef Berenyi - člen predstavenstva
Dolné Saliby 120
Dolné Saliby 925 02
From: 06/13/2014 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
MUDr. Jozef Bognár - člen
Jilemnického 234/29
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/29/2010)
MUDr. Jozef Bognár - člen
Jilemnického 234/29
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
MUDr. Peter Buliščák - člen
Gaštanový rad 4186/18
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/11/2011)
MUDr. Peter Buliščák - člen
Gaštanový rad 4186/18
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008 Until: 06/29/2011
  (from: 07/12/2011 until: 07/11/2011)
Marek Duban - predseda
Píla 209
Častá 900 89
From: 04/01/2017
  (from: 05/05/2017 until: 02/05/2018)
Marek Duban - predseda
Píla 209
Častá 900 89
From: 04/01/2017 Until: 01/24/2018
  (from: 02/06/2018 until: 02/05/2018)
MUDr. Vladimír Dvorový , MPH - predseda
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
From: 01/24/2018
  (from: 02/06/2018 until: 03/31/2021)
MUDr. Vladimír Dvorový , MPH - predseda
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
From: 01/24/2018 Until: 03/31/2021
  (from: 04/01/2021 until: 03/31/2021)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/16/2014)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/11/2008 Until: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 07/16/2014)
JUDr. Zoltán Hájos - člen
Sándora Petofiho 4973/48
Dunajská Streda 929 01
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/16/2014)
JUDr. Zoltán Hájos - člen
Sándora Petofiho 4973/48
Dunajská Streda 929 01
From: 07/22/2010 Until: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 07/16/2014)
MUDr. Zoltán Horváth - člen
Blažov - Kolónia 29
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/29/2010)
MUDr. Zoltán Horváth - člen
Blažov - Kolónia 29
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Martin Hrežo , FCCA, MBA - podpredseda
Dlhé Diely III 3585/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 06/07/2017)
Ing. Martin Hrežo , FCCA, MBA - podpredseda
Dlhé Diely III 3585/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 07/24/2015 Until: 05/10/2017
  (from: 06/08/2017 until: 06/07/2017)
PhDr. József Kvarda - predseda
30
Čenkovce 930 39
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 09/07/2015)
PhDr. József Kvarda - predseda
30
Čenkovce 930 39
From: 11/11/2008 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD. - predseda
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 05/04/2017)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD. - predseda
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 07/24/2015 Until: 03/31/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Mgr. Róbert Mamrilla - člen
Javorova 1
Piešťany 921 01
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 07/14/2016)
Ing. Mgr. Róbert Mamrilla - člen
Javorova 1
Piešťany 921 01
From: 07/24/2015 Until: 07/04/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Štefan Murárik - člen
Železničiarska 1448/41
Galanta 924 22
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 09/07/2015)
Štefan Murárik - člen
Železničiarska 1448/41
Galanta 924 22
From: 07/22/2010 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - podpredseda
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/11/2017
  (from: 06/08/2017 until: 01/30/2020)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - podpredseda
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/11/2017 Until: 01/20/2020
  (from: 01/31/2020 until: 01/30/2020)
Ing. Peter Sýkora - člen
Horná 34
Šúrovce 919 25
From: 09/09/2014
  (from: 10/04/2014 until: 09/07/2015)
Ing. Peter Sýkora - člen
Horná 34
Šúrovce 919 25
From: 09/09/2014 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Ing. Martin Tabaček - člen
Pod Kaštieľom 745/40
Špačince 919 51
From: 06/29/2011
  (from: 07/12/2011 until: 11/05/2013)
Ing. Martin Tabaček - člen
Pod Kaštieľom 745/40
Špačince 919 51
From: 06/29/2011 Until: 12/13/2012
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ing. Martin Tabaček - člen predstavenstva
Pod Kaštieľom 40/745
Špačince 919 51
From: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 10/03/2014)
Ing. Martin Tabaček - člen predstavenstva
Pod Kaštieľom 40/745
Špačince 919 51
From: 06/13/2014 Until: 09/09/2014
  (from: 10/04/2014 until: 10/03/2014)
Ing. Zita Ženišová - člen
Kuraľany 287
Levice 935 64
From: 07/04/2016
  (from: 07/15/2016 until: 08/22/2017)
Ing. Zita Ženišová - člen
Kuraľany 287
Levice 935 64
From: 07/04/2016 Until: 07/31/2017
  (from: 08/23/2017 until: 08/22/2017)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 09/26/2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 11/11/2008 until: 09/25/2015)
Capital: 
5 189 817 EUR Paid up: 5 189 817 EUR
  (from: 07/18/2012)
2 062 693 EUR Paid up: 2 062 693 EUR
  (from: 08/11/2009 until: 07/17/2012)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/11/2008 until: 08/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 15631
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/18/2012)
Number of shares: 325
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/18/2012)
Number of shares: 6212
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/11/2009 until: 07/17/2012)
Number of shares: 309
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 08/11/2009 until: 07/17/2012)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/11/2008 until: 08/10/2009)
Stockholder: 
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 04/01/2021)
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 03/03/2016 until: 03/31/2021)
Supervisory board: 
MUDr. Gabriela Meszaros
102
Jurová 930 09
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010)
Mgr. Jozef Berenyi
120
Dolné Saliby 925 02
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015)
Mgr. Ján Janovčík
Bernolákova 3
Košice 040 11
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015)
Ing. Ľubomír Tóda , ACCA
Nábrežná 1578/20
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 05/11/2017
  (from: 06/08/2017)
MUDr. Igor Pramuk , MPH - člen dozornej rady
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/10/2018)
Ing. Károly Domsitz
Dlhá 65
Šamorín 931 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/29/2010)
Ing. Károly Domsitz
Dlhá 65
Šamorín 931 01
From: 11/11/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
JUDr. Zoltán Hájos - člen dozornej rady
S. Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
From: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 03/22/2016)
JUDr. Zoltán Hájos - člen dozornej rady
S. Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
From: 06/13/2014 Until: 02/26/2016
  (from: 03/23/2016 until: 03/22/2016)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 09/07/2015)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 07/22/2010 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Ing. Pál Keszegh
Kúpeľná 2179/42
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/16/2014)
Ing. Pál Keszegh
Kúpeľná 2179/42
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008 Until: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 07/16/2014)
PaedDr. Jozsef Menyhárt , PhD. - člen dozornej rady
Malý Forrád 1/867
Vrakúň 930 25
From: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 09/07/2015)
PaedDr. Jozsef Menyhárt , PhD. - člen dozornej rady
Malý Forrád 1/867
Vrakúň 930 25
From: 06/13/2014 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Mgr. Dana Miňová , PhD.
Seberíniho 5705/4
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 03/09/2018)
Mgr. Dana Miňová , PhD.
Seberíniho 5705/4
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 07/24/2015 Until: 02/01/2018
  (from: 03/10/2018 until: 03/09/2018)
Mgr. Fridrich Nagy
Veľkoblahovská 1065/22
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/29/2010)
Mgr. Fridrich Nagy
Veľkoblahovská 1065/22
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
MUDr. Peter Ottinger
Matuškova 2156/3
Piešťany 921 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/16/2014)
MUDr. Peter Ottinger
Matuškova 2156/3
Piešťany 921 01
From: 11/11/2008 Until: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014 until: 07/16/2014)
Ing. Péter Pázmány
Krížna 14
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 09/07/2015)
Ing. Péter Pázmány
Krížna 14
Dunajská Streda 929 01
From: 11/11/2008 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 07/29/2010)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
From: 11/11/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Lenka Smreková
Trieda SNP 478/31
Košice 040 11
From: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 06/07/2017)
Ing. Lenka Smreková
Trieda SNP 478/31
Košice 040 11
From: 07/24/2015 Until: 05/10/2017
  (from: 06/08/2017 until: 06/07/2017)
Ing. Daniela Šimková
Bratislavská 59
Trnava 917 02
From: 11/11/2008
  (from: 11/11/2008 until: 09/07/2015)
Ing. Daniela Šimková
Bratislavská 59
Trnava 917 02
From: 11/11/2008 Until: 07/24/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Soňa Fedorková
Októbrová 1512/54
Dunajská Streda 929 01
From: 07/22/2010 Until: 08/31/2021
  (from: 10/13/2021 until: 10/12/2021)
Soňa Fedorková
Októbrová 1512/54
Dunajská Streda 929 01
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 10/12/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SYNAPSIS V spol. s r.o.
Veľkoblahovská 1098
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/01/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
1. Zmluva o predaji časti podniku - "Laboratórium klinickej biochémie a hematológie (Laboratórium KBH)" zo dňa 21.01.2016 uzavretá medzi Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Alpha medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758.
  (from: 02/26/2016)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person