Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  858/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo OSTROV
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Poľnohospodárske družstvo Ostrov, okr. Michalovce
  (from: 04/14/1993 until: 04/14/1993)
Registered seat: 
Ostrov 072 55
  (from: 05/08/1996 until: 08/08/2006)
Ostrov 072 55
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Ostrov
  (from: 04/14/1993 until: 04/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 197 505
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
08/05/1952
  (from: 04/14/1993)
Date of deletion: 
08/05/2006
  (from: 08/09/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/09/2006)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/14/1993)
Objects of the company: 
v celom rozsahu
  (from: 04/14/1993 until: 04/14/1993)
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
služby pre spoločnosť-práce poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
obchodná činnosť-nákup a predaj:
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
živé zvieratá
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
základné poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
potraviny, nápoje-vlastné výrobky a produkcia
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
výrobky chemického, hutníckeho, elektrotechnického, drevospracujúceho, stavebnéného, automobilového, sklárskeho, kožiarskeho priemyslu, strojov, zariadení, technických potrieb pre obchod a služby
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
kovy, kovové rudy
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
pevné a tekuté palivá
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu registrácie
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie okrem chemických výrobkov
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
zváračské práce pre kovovýrobu a výroba oceľových konštrukcií
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Managing board
  (from: 04/14/1993 until: 04/14/1993)
Jozef Čopák - člen
41
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Michal Dermek - podpredseda
82
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Michal Dermek - predseda
82
Ostrov
  (from: 05/08/1996 until: 08/08/2006)
Ján Dobiaš - člen
71
Porostov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Ján Dobiaš - podpredseda
71
Porostov
  (from: 05/08/1996 until: 08/08/2006)
Miroslav Horňák - člen
103
Komárovce
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Michal Janák - člen
86
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Michal Jenčik - člen
87
Komárovce
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Oldrich Jenčik - člen
13
Komárovce
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Albín Karšňák - člen
Okružná 10
Michalovce
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Albín Karšňák - podpredseda
  (from: 04/14/1993 until: 04/14/1993)
Michal Malejčík - člen
14
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Michal Marcin - člen
17
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Ján Mirda - predseda
88
Ostrov
  (from: 04/14/1993 until: 05/07/1996)
Ján Mirda - člen
88
Ostrov
  (from: 05/08/1996 until: 08/08/2006)
Štefan Mižák - člen
33
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Anna Vasilová - člen
70
Ostrov
  (from: 04/15/1993 until: 05/07/1996)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda alebo preberá záväzky podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda PD.
  (from: 04/14/1993 until: 04/14/1993)
Registered capital: 
4 000 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/13/2018
vstup do dodatočnej likvidácie
  (from: 10/10/2018)
 Liquidators:
Ing. Viliam Lafko
Štúrova 19
Košice 040 01
From: 02/13/2018
  (from: 10/18/2022)
 Liquidators:
Ing. Viliam Lafko
Štúrova 19
Košice 040 01
From: 02/13/2018 Until: 08/05/2006
  (from: 10/10/2018 until: 10/17/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (from: 10/10/2018)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Dr vo vložke číslo 858/V pri: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo OSTROV Sídlo: 072 55 Ostrov IČO: 00 197 505 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia družstva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 438/98-100 zo dňa 5.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.5.2006 v súlade s § 68 ods.4 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/09/2006)
Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 29CbR/51/2017 zo dňa 19.1.2018, právoplatným dňa 13.2.2018 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku bývalého družstva Poľnohospodárske družstvo OSTROV, so sídlom Ostrov 072 55, IČO: 00 197 505 a za likvidátora menoval Ing. Viliama Lafka, so sídlom kancelárie Štúrova 19, Košice, zn. správcu S 1424.
  (from: 10/10/2018)
Družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 19.3.1991 na základe zák.č.162/90 Zb.
  (from: 04/14/1993 until: 08/08/2006)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.11.1992 a zmeny stanov schválených dňa 18.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 04/15/1993 until: 08/08/2006)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 19.3.1996.
  (from: 05/08/1996 until: 08/08/2006)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 2K 438/98-6 zo dňa.9.8.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo OSTROV, Ostrov, IČO: 00197505 a ustanovil správcu podstaty : JUDr. Ján Kizivat, advokát, nám. Osloboditeľov 1, Michalovce.
  (from: 12/22/1999 until: 08/08/2006)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/09/1999
  (from: 08/09/2006)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/09/1999
  (from: 12/22/1999 until: 08/08/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Kizivat
nám. Osloboditeľov 1
Michalovce
  (from: 12/22/1999 until: 08/08/2006)
JUDr. Ján Kizivat
nám. Osloboditeľov 1
Michalovce
Until: 05/16/2006
  (from: 08/09/2006 until: 08/08/2006)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person