Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  145/L

Business name: 
Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Liptovskej Osade "v likvidácii"
  (from: 07/15/1997 until: 05/23/2011)
Registered seat: 
Liptovská Osada 034 73
  (from: 03/02/1960 until: 05/23/2011)
Identification number (IČO): 
00 195 618
  (from: 03/02/1960)
Date of entry: 
03/02/1960
  (from: 03/02/1960)
Date of deletion: 
05/24/2011
  (from: 05/24/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/24/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/02/1960)
Registered capital: 
32 375 000 Sk
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Milan Krakovský
30
Ivachnová
Until: 05/24/2011
  (from: 07/15/1997)
 Liquidators:
Ing. Peter Matuška
Veterná 12
Ružomberok
Until: 05/24/2011
  (from: 07/15/1997)
Other legal facts: 
Na základe návrhu zo dňa 20.01.2011, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky, súhlasu správcu dane - Daňového úradu Ružomberok zo dňa 11.01.2011, sa družstvo s názvom Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Liptovskej Osade "v likvidácii", so sídlom 034 73 Liptovská Osada, IČO: 00 195 618 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 24.05.2011 V Y M A Z Á V A.
  (from: 05/24/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/22/2010
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 171/1995-1292 zo dňa 14.9.2010 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Vlastu Olekšákovú, Helsinská č. 33, 036 08 Martin funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 11/17/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person