Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  145/L

Business name: 
Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Liptovskej Osade "v likvidácii"
  (from: 07/15/1997 until: 05/23/2011)
Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Liptovskej Osade
  (from: 03/02/1960 until: 07/14/1997)
Registered seat: 
Liptovská Osada 034 73
  (from: 03/02/1960 until: 05/23/2011)
Identification number (IČO): 
00 195 618
  (from: 03/02/1960)
Date of entry: 
03/02/1960
  (from: 03/02/1960)
Date of deletion: 
05/24/2011
  (from: 05/24/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/24/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/02/1960)
Objects of the company: 
a/ poľnohospodárska výroba
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
b/ nákup poľnohospodárskych výrobkov a produktov
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
c/ potravinárska výroba
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
d/ maloobchodná, veľkoobchodná a odbytová činnosť, zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
e/ práce a služby pre členov a občanov
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
f/ projektovanie a inžinierska činnosť a dodávka technológií a stavebných prác pre organizácie a občanov
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
g/ strojárska výroba - výroba zariadení a technológií
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
h/ iná hospodárska činnosť: - stavebno-opravárska činnosť - maliarsko-natieračské práce - výroba úžitkovo-umeleckých predmetov - drevárska výroba, výroba obalov - ťažba dolomitických nerastných surovín - spracovanie odpadov - rehabilitačné služby pre vlastných členov a občanov - ubytovacie a stravovacie služby a iné hospodárske činnosti
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
výroba mäsa a mäsových výrobkov -/mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
výroba konfekčného textilného tovaru, iná textilná výroba, tlač iná, kopírovacie práce, poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby a zariadení, zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí, frézovanie, sútruženie a iné obrábanie kovov, výroba strojov a prístrojov, výr. strojov na výr. a využitie mech. energie
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov, výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov, predaj údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce, stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce, stavba ostatných budov, bytová výstavba
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom, ovocím a zeleninou, kozmetickým a drogistickým tovarom
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
cestná doprava tovaru neverejná - závodová, ostatné služby v doprave, prenájom iných pozemných dopravných zariadení
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
maloobchod mimo riadnej predajne - ambulantný predaj
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení
  (from: 07/16/1996 until: 05/23/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1997 until: 05/23/2011)
Managing board
  (from: 07/20/1993 until: 07/14/1997)
Managing board
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
Helena Bačovská - člen
75
Liptovská Osada
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Helena Bellušová - člen
174
Liptovská Osada
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Blažej Cecko - člen
Korytnická 32
Ružomberok - Biely Potok
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Emil Dubovský - člen
435
Liptovská Osada
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Ing. Milan Greštiak - člen
Papiernická 11
Ružomberok
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Ing. Jozef Huba - člen
174
Liptovská Osada
  (from: 11/23/1993 until: 05/26/1996)
Jozef Husarčík - člen
435
Liptovská Lúžna
  (from: 07/20/1993 until: 05/26/1996)
Ing. Vladimír Chilla - člen
SNP 73
Ružomberok - Biely Potok
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Vladimír Javorka - člen
Raveň 44
Ružomberok - Biely Potok
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Stanislav Kendera - člen
Raveň 68
Ružomberok - Biely Potok
  (from: 07/20/1993 until: 05/10/1995)
Vasil Klubica - člen
528
Liptovská Osada
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Anna Kováčiková - člen
633
Liptovské Revúce
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
MVDr. Cyril Krasnovský - člen
Dvorkinova 22
Košice
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Ľudovít Kuráň - člen
Hattalova 103
Trstená
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Dušan Kurpaš - člen
1199
Liptovská Lúžna
  (from: 07/20/1993 until: 05/10/1995)
Marta Kutajová - člen
96
Liptovské Revúce
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
RNDr. Jozef Lopatník - člen
Kolárska 1/26
Spišská Nová Ves
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Anton M a g a - podpredseda
Pod Kalváriou 18
Ružomberok
  (from: 03/02/1960 until: 11/22/1993)
Štefan Mací - člen
471
Liptovské Revúce
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Anton Maga - člen
Pod Kalváriou 18
Ružomberok
  (from: 05/11/1995 until: 05/26/1996)
Jozef Majzel - člen
642
Liptovské Revúce
  (from: 07/20/1993 until: 05/10/1995)
Arnold Martinko - člen
Trlenská 21
Ružomberok - Biely Potok
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Miroslav Martinko - člen
I. Houdeka 42/58
Ružomberok
  (from: 07/20/1993 until: 11/22/1993)
Cyprián Mastiš - člen
Veterná 13/22
Ružomberok
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Ing. Bohumír Mikulaj - člen
259
Liptovské Revúce
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Borislav Ondrejka - člen
Liptovská Štiavnica 166
Ludrová
  (from: 07/20/1993 until: 05/10/1995)
Jozef Pekarčík - člen
484
Liptovské Revúce
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Viliam Prekop - člen
Luhy 11
Ružomberok - Biely Potok
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Ing. Karol R o s s a - predseda
J. Hanulu 21
Ružomberok
  (from: 03/02/1960 until: 11/22/1993)
Ing. Jozef Randús - člen
668
Korytnica
  (from: 11/23/1993 until: 05/10/1995)
Ing. Karol Rosa - člen
J. Hanulu 21
Ružomberok
  (from: 05/11/1995 until: 05/26/1996)
Mária Mrvišová - člen
330
Liptovská Osada
  (from: 05/11/1995 until: 05/23/2011)
Milan Krakovský - predseda
30
Ivachnová
  (from: 05/27/1996 until: 05/23/2011)
Ing. Peter Matuška - podpredseda
Veterná 12
Ružomberok
  (from: 05/27/1996 until: 05/23/2011)
Mária Mastišová - člen
498
Liptovské Revúce
  (from: 05/27/1996 until: 05/23/2011)
Jozef Nemec - člen
173
Liptovská Osada
  (from: 05/27/1996 until: 05/23/2011)
Acting: 
Družstvo zastupujú a zaň podpisujú obidvaja likvidátori spoločne.
  (from: 07/15/1997 until: 05/23/2011)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/20/1993 until: 07/14/1997)
Za družstvo podpisuje predseda, alebo podpredseda v rozsahu vymedzenom predsedom.
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
Registered capital: 
32 375 000 Sk
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
Basic member contribution: 
1 000 Sk
  (from: 03/02/1960 until: 07/19/1993)
25 000 Sk
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Milan Krakovský
30
Ivachnová
Until: 05/24/2011
  (from: 07/15/1997)
 Liquidators:
Ing. Peter Matuška
Veterná 12
Ružomberok
Until: 05/24/2011
  (from: 07/15/1997)
Other legal facts: 
Na základe návrhu zo dňa 20.01.2011, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky, súhlasu správcu dane - Daňového úradu Ružomberok zo dňa 11.01.2011, sa družstvo s názvom Agrokombinát Liptov, poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Liptovskej Osade "v likvidácii", so sídlom 034 73 Liptovská Osada, IČO: 00 195 618 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 24.05.2011 V Y M A Z Á V A.
  (from: 05/24/2011)
Družstvo vzniklo podľa vzorových stanov vyhlásených v Ú.v. z 25.3.1953 čiastke 43 a na základe členskej schôdzi konanej dňa 2.3.1960. Agrokombinát Liptov vznikol na základe uznesenia vlády SSR zo dňa 24.4.1987 č. 90 a Opatrením ministra PVŽ SSR zo dňa 25.6.1987, čís. 1496/1987-Sekr. a uznesením Zboru zástupcov zo dňa 29.6.1987 č. 1/1-ZZ. Členská schôdza konaná dňa 28.3.1991 schváli nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.Stary spis: Dr 871
  (from: 03/02/1960 until: 05/23/2011)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 5.12.1992. Družstvo sa preregistrovalo na družstvo v zmysle § 765 Obchod. zák. v súlade so zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 871
  (from: 07/20/1993 until: 05/23/2011)
Výročná členská schôdza konaná dňa 25.2.1993 schválila zmenu stanov.
  (from: 11/23/1993 until: 05/23/2011)
Výročná členská schôdza konaná dňa 4.3.1994 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/27/1994 until: 05/23/2011)
Výročná členská schôdza konaná dňa 12.4.1995 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/11/1995 until: 05/23/2011)
Výročná členská schôdza konaná dňa 12.4.1996 schválila zmenu stanov
  (from: 05/27/1996 until: 05/23/2011)
Na členskej schôdzi konanej dňa 30. 5. 1997 bolo rozhodnuté o zrušení družstva a vstupe do likvidácie.
  (from: 07/15/1997 until: 05/23/2011)
Uznesením Krajského súdu v Bnskej Bystrici č.k. 51-24K 171/95, zo dňa 19.5.1998 bol na majetok dlžníka Agrokombinát Liptov, podieľnícke družstvo so sídlom v Liptovskej Osade "v likvidácií", 034 73 Liptovská Osada, IČO : 00 195 618 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr.Vlastu Olešákovú, nar. 5.12.1959,komerčnú právničku s miestom podnikania Helsínska č.33, 036 01 Martin.
  (from: 05/22/1998 until: 05/23/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/22/2010
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 171/1995-1292 zo dňa 14.9.2010 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Vlastu Olekšákovú, Helsinská č. 33, 036 08 Martin funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 11/17/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person