Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10509/T

Business name: 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
  (from: 11/12/2008)
Registered seat: 
Hodská 373/38
Galanta 924 22
  (from: 11/12/2008)
Identification number (IČO): 
44 452 519
  (from: 11/12/2008)
Date of entry: 
11/12/2008
  (from: 11/12/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/12/2008)
Objects of the company: 
doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 11/12/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/12/2008)
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: neurológia, fyziatrickorehabilitačné oddelenie, geriatria, interné s jednotkou intenzívnej starostlivosti, psychiatria, ušno-nosno-krčné, anesteziológia a intenzívna medicína, úrazová chirurgia a ortopédia, chirurgia, očné, gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké, urologické, oddelenie dlhodobo chorých ambulancie v odbornom zameraní: anesteziologická, endokrinologická, cievno-chirurgická, traumatologická, očná, ušno-nosno-krčná, ústavná pohotovostná služba, lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológia, stomatologická, gynekologická, hematologicko-transfologická, ambulancia klinickej onkológie, tuberkulózy a plúcnych chorôb, klinická psychológia, klinická farmakológia, gastroenterologická, neonatologická, očná jednodňová ambulantná starostlivosť, algeziologická, fyziatria-balneológia a liečebná rehabilitácia, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky: oddelenie hematológie, tranzfuziológie a klinickej biochémie, rádiodiagnostické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie CT, patologicko-anatomické oddelenie, oddelenie endoskopických vyšetrovacích metód, oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie
  (from: 11/12/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/17/2009)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 09/17/2009)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/31/2011)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/04/2017)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 02/04/2017)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/04/2017)
Organizovanie voľného času detí
  (from: 02/04/2017)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 03/03/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/12/2008)
Ing. Alexandra Pavlovičová - člen
Hany Meličkovej 3448/37
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 05/01/2019
  (from: 05/01/2019)
Ing. Tomáš Valaška - podpredseda
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/20/2020
  (from: 02/01/2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Chairman of the Board of Directors
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/14/2015)
Capital: 
5 209 313 EUR Paid up: 5 209 313 EUR
  (from: 07/17/2012)
Shares: 
Number of shares: 15689
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/17/2012)
Number of shares: 565
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/17/2012)
Stockholder: 
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 10/14/2015)
Supervisory board: 
MUDr. Ondrej Hajdúk
510
Kráľová nad Váhom 925 91
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014)
MUDr. Ervín Chomča
Nemocničná 613/41
Galanta 924 00
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014)
Mgr. Ján Janovčík
Bernolákova 3
Košice 040 11
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015)
Ing. Ľubomír Tóda , ACCA
Nábrežná 1578/20
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 05/11/2017
  (from: 06/06/2017)
MUDr. Igor Pramuk , MPH
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 02/01/2018
  (from: 02/28/2018)
Mgr. József Berényi
Dolné Saliby 120
Dolné Saliby 925 02
From: 07/27/2018
  (from: 08/18/2018)
Mária Bopková
Hlavná 1409/36
Galanta 924 01
From: 12/20/2017
  (from: 08/18/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
1. Zmluva o predaji časti podniku - "Laboratórium klinickej biochémie a hematológie (Laboratórium KBH)" zo dňa 21.01.2016 uzavretá medzi Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. a Alpha medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758.
  (from: 02/26/2016)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person