Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10509/T

Business name: 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
  (from: 11/12/2008)
Registered seat: 
Hodská 373/38
Galanta 924 22
  (from: 11/12/2008)
Identification number (IČO): 
44 452 519
  (from: 11/12/2008)
Date of entry: 
11/12/2008
  (from: 11/12/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/12/2008)
Objects of the company: 
doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 11/12/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/12/2008)
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: neurológia, fyziatrickorehabilitačné oddelenie, geriatria, interné s jednotkou intenzívnej starostlivosti, psychiatria, ušno-nosno-krčné, anesteziológia a intenzívna medicína, úrazová chirurgia a ortopédia, chirurgia, očné, gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké, urologické, oddelenie dlhodobo chorých ambulancie v odbornom zameraní: anesteziologická, endokrinologická, cievno-chirurgická, traumatologická, očná, ušno-nosno-krčná, ústavná pohotovostná služba, lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológia, stomatologická, gynekologická, hematologicko-transfologická, ambulancia klinickej onkológie, tuberkulózy a plúcnych chorôb, klinická psychológia, klinická farmakológia, gastroenterologická, neonatologická, očná jednodňová ambulantná starostlivosť, algeziologická, fyziatria-balneológia a liečebná rehabilitácia, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky: oddelenie hematológie, tranzfuziológie a klinickej biochémie, rádiodiagnostické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie CT, patologicko-anatomické oddelenie, oddelenie endoskopických vyšetrovacích metód, oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie
  (from: 11/12/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/17/2009)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 09/17/2009)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/31/2011)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/04/2017)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 02/04/2017)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/04/2017)
Organizovanie voľného času detí
  (from: 02/04/2017)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 03/03/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/12/2008)
Ing. Alexandra Pavlovičová - člen
Hany Meličkovej 3448/37
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 05/01/2019
  (from: 05/01/2019)
Ing. Tomáš Valaška - podpredseda
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/20/2020
  (from: 02/01/2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Chairman of the Board of Directors
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/01/2021)
Mgr. József Berényi - podpredseda predstavenstva
120
Dolné Saliby 925 02
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/02/2015)
Mgr. József Berényi - podpredseda predstavenstva
120
Dolné Saliby 925 02
From: 06/19/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Marek Duban - predseda
Píla 209
Častá 900 89
From: 04/01/2017
  (from: 05/05/2017 until: 02/05/2018)
Marek Duban - predseda
Píla 209
Častá 900 89
From: 04/01/2017 Until: 01/24/2018
  (from: 02/06/2018 until: 02/05/2018)
Ing. Imre Farkas - člen
Nová cesta 112/82
Dielka 925 23
From: 07/08/2009
  (from: 08/08/2009 until: 09/09/2010)
Ing. Imre Farkas - člen
Nová cesta 112/82
Dielka 925 23
From: 07/08/2009 Until: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Mgr. Gábor Gál - člen
Gagarínova 85
Veľká Mača 925 32
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 08/07/2009)
Mgr. Gábor Gál - člen
Gagarínova 85
Veľká Mača 925 32
From: 11/12/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/08/2009 until: 08/07/2009)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 12/30/2011)
Ing. Dušan Guťan , PhD. - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/12/2008
  (from: 12/31/2011 until: 07/08/2014)
Ing. Dušan Guťan , PhD. - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/12/2008 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Marián Haviernik - člen
Školská 737/11A
Slovenský Grob 900 26
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 04/30/2019)
Ing. Marián Haviernik - člen
Školská 737/11A
Slovenský Grob 900 26
From: 07/14/2015 Until: 04/30/2019
  (from: 05/01/2019 until: 04/30/2019)
Ing. Martin Hrežo , FCCA, MBA - podpredseda
Dlhé diely III 3585/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 06/05/2017)
Ing. Martin Hrežo , FCCA, MBA - podpredseda
Dlhé diely III 3585/1
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 07/14/2015 Until: 05/10/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
MUDr. Ján Kuchta , PhD. - člen
Vlárska 51
Trnava 917 01
From: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/08/2014)
MUDr. Ján Kuchta , PhD. - člen
Vlárska 51
Trnava 917 01
From: 07/22/2010 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
MUDr. Ján Kuchta , PhD. - člen predstavenstva
Vlárska 51
Trnava 917 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 10/03/2014)
MUDr. Ján Kuchta , PhD. - člen predstavenstva
Vlárska 51
Trnava 917 01
From: 06/19/2014 Until: 09/09/2014
  (from: 10/04/2014 until: 10/03/2014)
PhDr. József Kvarda - člen
30
Čenkovce 930 39
From: 06/21/2011
  (from: 12/31/2011 until: 07/08/2014)
PhDr. József Kvarda - člen
30
Čenkovce 930 39
From: 06/21/2011 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD. - predseda
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 05/04/2017)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD. - predseda
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 07/14/2015 Until: 03/31/2017
  (from: 05/05/2017 until: 05/04/2017)
Ing. Tibor Mikuš - predseda
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 12/30/2011)
Ing. Tibor Mikuš , PhD. - predseda
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 11/12/2008
  (from: 12/31/2011 until: 07/08/2014)
Ing. Tibor Mikuš , PhD. - predseda
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 11/12/2008 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Tibor Mikuš , PhD. - predseda
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/02/2015)
Ing. Tibor Mikuš , PhD. - predseda
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 06/19/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Štefan Murárik - člen
Hodská 1263
Galanta 924 22
From: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/08/2014)
Štefan Murárik - člen
Hodská 1263
Galanta 924 22
From: 07/22/2010 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Štefan Murárik - člen predstavenstva
Hodská 1263
Galanta 924 22
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/02/2015)
Štefan Murárik - člen predstavenstva
Hodská 1263
Galanta 924 22
From: 06/19/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
László Pék - člen
Palantášska 369
Matúškovo 925 01
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 12/30/2011)
László Pék - člen
Palantášska 369
Matúškovo 925 01
From: 11/12/2008 Until: 06/21/2011
  (from: 12/31/2011 until: 12/30/2011)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - podpredseda
Fatranská 2432/2C
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/11/2017
  (from: 08/18/2018 until: 01/31/2020)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - podpredseda
Fatranská 2432/2C
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/11/2017 Until: 01/20/2020
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - podpredseda
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/11/2017
  (from: 06/06/2017 until: 08/17/2018)
Ing. Peter Sýkora - člen predstavenstva
Horná 34
Šúrovce 919 25
From: 09/09/2014
  (from: 10/04/2014 until: 09/02/2015)
Ing. Peter Sýkora - člen predstavenstva
Horná 34
Šúrovce 919 25
From: 09/09/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
MUDr. Rynaldo Šimanský - člen
Závlie 6
Hlohovec 920 01
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 09/09/2010)
MUDr. Rynaldo Šimanský - člen
Závlie 6
Hlohovec 920 01
From: 11/12/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Mgr. Ivana Šurinová - člen predstavenstva
Kátlovce 350
Kátlovce 919 55
From: 09/09/2014
  (from: 10/04/2014 until: 09/02/2015)
Mgr. Ivana Šurinová - člen predstavenstva
Kátlovce 350
Kátlovce 919 55
From: 09/09/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Ing. Martin Tabaček - člen predstavenstva
Pod Kaštieľom 745/40
Špačince 919 51
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 10/03/2014)
Ing. Martin Tabaček - člen predstavenstva
Pod Kaštieľom 745/40
Špačince 919 51
From: 06/19/2014 Until: 09/09/2014
  (from: 10/04/2014 until: 10/03/2014)
MUDr. Vladimír Dvorový , MPH - predseda
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
From: 01/24/2018 Until: 03/31/2021
  (from: 04/01/2021 until: 03/31/2021)
MUDr. Vladimír Dvorový , MPH - predseda
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
From: 01/24/2018
  (from: 02/06/2018 until: 03/31/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/14/2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 11/12/2008 until: 10/13/2015)
Capital: 
5 209 313 EUR Paid up: 5 209 313 EUR
  (from: 07/17/2012)
2 169 614 EUR Paid up: 2 169 614 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/16/2012)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/12/2008 until: 08/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 15689
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/17/2012)
Number of shares: 565
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/17/2012)
Number of shares: 6534
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/16/2012)
Number of shares: 326
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 07/16/2012)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/12/2008 until: 08/07/2009)
Stockholder: 
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 10/14/2015)
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
Trnava 917 01
  (from: 11/12/2008 until: 10/13/2015)
Supervisory board: 
MUDr. Ondrej Hajdúk
510
Kráľová nad Váhom 925 91
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014)
MUDr. Ervín Chomča
Nemocničná 613/41
Galanta 924 00
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014)
Mgr. Ján Janovčík
Bernolákova 3
Košice 040 11
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015)
Ing. Ľubomír Tóda , ACCA
Nábrežná 1578/20
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 05/11/2017
  (from: 06/06/2017)
MUDr. Igor Pramuk , MPH
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 02/01/2018
  (from: 02/28/2018)
Mgr. József Berényi
Dolné Saliby 120
Dolné Saliby 925 02
From: 07/27/2018
  (from: 08/18/2018)
Mária Bopková
Hlavná 1409/36
Galanta 924 01
From: 12/20/2017
  (from: 08/18/2018)
Mgr. József Berényi
120
Dolné Saliby 925 02
From: 06/21/2011
  (from: 12/31/2011 until: 07/08/2014)
Mgr. József Berényi
120
Dolné Saliby 925 02
From: 06/21/2011 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Mgr. László Biró
Krásna 1462/205
Galanta 924 00
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 07/08/2014)
Mgr. László Biró
Krásna 1462/205
Galanta 924 00
From: 11/12/2008 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Mgr. László Biró
Krásna 1462/205
Galanta 924 00
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/02/2015)
Mgr. László Biró
Krásna 1462/205
Galanta 924 00
From: 06/19/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
MUDr. Ondrej Hajdúk
510
Kráľová nad Váhom 925 91
From: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/08/2014)
MUDr. Ondrej Hajdúk
510
Kráľová nad Váhom 925 91
From: 07/22/2010 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/08/2014)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 07/22/2010 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Jozefína Kadlecová
Olympijská 3
Trnava 917 00
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 07/08/2014)
Ing. Jozefína Kadlecová
Olympijská 3
Trnava 917 00
From: 11/12/2008 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Jozefína Kadlecová
Olympijská 3
Trnava 917 00
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/02/2015)
Ing. Jozefína Kadlecová
Olympijská 3
Trnava 917 00
From: 06/19/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
MUDr. PhD. Stanislav Križan
Štefánikova 48
Trnava 917 00
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 09/09/2010)
MUDr. PhD. Stanislav Križan
Štefánikova 48
Trnava 917 00
From: 11/12/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
PhDr. József Kvarda
30
Čenkovce 930 39
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 12/30/2011)
PhDr. József Kvarda
30
Čenkovce 930 39
From: 11/12/2008 Until: 06/21/2011
  (from: 12/31/2011 until: 12/30/2011)
Mgr. Dana Miňová , PhD.
Seberíniho 5705/4
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 02/27/2018)
Mgr. Dana Miňová , PhD.
Seberíniho 5705/4
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 07/14/2015 Until: 02/01/2018
  (from: 02/28/2018 until: 02/27/2018)
MVDr. Gábor Pallya
Na Štrande 1466/7
Galanta 924 00
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 07/08/2014)
MVDr. Gábor Pallya
Na Štrande 1466/7
Galanta 924 00
From: 11/12/2008 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
MVDr. Gábor Pallya
Na Štrande 1466/7
Galanta 924 00
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/02/2015)
MVDr. Gábor Pallya
Na Štrande 1466/7
Galanta 924 00
From: 06/19/2014 Until: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Ing. László Pomothy
Na Štrande 1466/27
Galanta 924 00
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 09/09/2010)
Ing. László Pomothy
Na Štrande 1466/27
Galanta 924 00
From: 11/12/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
From: 11/12/2008
  (from: 11/12/2008 until: 09/09/2010)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
From: 11/12/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Lenka Smreková
Trieda SNP 478/31
Košice 040 11
From: 07/14/2015
  (from: 09/03/2015 until: 06/05/2017)
Ing. Lenka Smreková
Trieda SNP 478/31
Košice 040 11
From: 07/14/2015 Until: 05/10/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Marta Takacsová
Škovránková 427
Galanta 924 00
From: 07/22/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/08/2014)
Marta Takacsová
Škovránková 427
Galanta 924 00
From: 07/22/2010 Until: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 06/19/2014 Until: 07/27/2018
  (from: 08/18/2018 until: 08/17/2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 08/17/2018)
Marta Takacsová
Škovránková 427
Galanta 924 00
From: 06/19/2014 Until: 12/20/2017
  (from: 08/18/2018 until: 08/17/2018)
Marta Takacsová
Škovránková 427
Galanta 924 00
From: 06/19/2014
  (from: 07/09/2014 until: 08/17/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
1. Zmluva o predaji časti podniku - "Laboratórium klinickej biochémie a hematológie (Laboratórium KBH)" zo dňa 21.01.2016 uzavretá medzi Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. a Alpha medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758.
  (from: 02/26/2016)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person