Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  109/N

Business name: 
BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
NOVPOL a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 08/20/1998)
Registered seat: 
Nitrianska 445
Veľké Ripňany 956 07
  (from: 11/22/2000 until: 12/31/2004)
Nitrianska 445
Veľké Ripňany 956 47
  (from: 11/29/1999 until: 11/21/2000)
M.Rázusa 36
Topoľčany 955 01
  (from: 06/06/1995 until: 11/28/1999)
Veľké Ripňany 956 07
  (from: 04/27/1992 until: 06/05/1995)
Identification number (IČO): 
31 412 441
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Date of deletion: 
01/01/2005
  (from: 01/01/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1993)
výroba krmných zmesí
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1993)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1993)
ošetrovanie rastlinných výrobkov
  (from: 04/20/1993 until: 12/31/2004)
výroba kŕmných zmesí
  (from: 04/20/1993 until: 12/31/2004)
zásobovanie hospodárskymi potrebami (obchodná činnosť)
  (from: 04/20/1993 until: 12/31/2004)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami
  (from: 04/20/1993 until: 12/31/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/03/1998 until: 12/31/2004)
opravy motorových vozidiel
  (from: 04/03/1998 until: 12/31/2004)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 04/03/1998 until: 12/31/2004)
výroba mlynských výrobkov-mlynárstvo
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
maloobchod mimo prevádzky
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 10/15/1998 until: 12/31/2004)
kúpa a predaj agrochémie
  (from: 11/29/1999 until: 12/31/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Managing board
  (from: 04/26/1999 until: 02/17/2003)
Managing board
  (from: 11/22/1995 until: 04/25/1999)
Managing board
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Doc.Ing. Milan Belica , CSc.
Panská dolina 61
Nitra
  (from: 11/22/1995 until: 04/02/1998)
Ing. Andrej Bezák - podpredseda, riaditeľ
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske
  (from: 04/26/1999 until: 11/21/2000)
Ing. Andrej Bezák - predseda, riaditeľ
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske
  (from: 11/22/2000 until: 02/17/2003)
Ing. Róbert Chudý
288
Urmince
  (from: 08/21/1998 until: 11/28/1999)
Ing. Štefan Kerek - predseda, výkonný riaditeľ
Školská 49
Nemčice
  (from: 04/27/1992 until: 09/04/1996)
Ing. Štefan Kerek - výkonný riaditeľ
Školská 49
Nemčice
  (from: 09/05/1996 until: 04/25/1999)
Anton Klačanský
126
Nitrianska Streda
  (from: 11/29/1999 until: 02/17/2003)
Ing. Pavol Kukla - člen
348
Urmince
  (from: 04/27/1992 until: 05/29/1994)
Emil Lacena - člen
Komenského 4
Topoľčany
  (from: 05/30/1994 until: 11/21/1995)
Emil Lacena - podpredseda
Topoľčany
  (from: 04/27/1992 until: 05/29/1994)
Ing. Ľubomíra Lenčová
Na Hôrke 50/22
Nitra
  (from: 04/03/1998 until: 08/20/1998)
Ing. Ladislav Madej
214
Dvorany nad Nitrou
  (from: 11/22/1995 until: 04/25/1999)
Ing. Kamil Majerčík
Jurkovičova 390/19
Nitra
  (from: 02/18/2002 until: 02/17/2003)
Oľga Malotová
208
Tesáre
  (from: 11/29/1999 until: 02/17/2002)
Ing. Juraj Peleška
Heyrovského 10
Bratislava
  (from: 09/05/1996 until: 08/20/1998)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenárdova 14
Bratislava
  (from: 06/06/1995 until: 11/21/1995)
Ing. Vincent Sládečka
Krajinská 6
Piešťany
  (from: 11/22/1995 until: 09/04/1996)
Ing. Vincent Sládečka - člen
Krajinská 6
Piešťany
  (from: 05/30/1994 until: 11/21/1995)
Ing. Ondrej Šaling - predseda
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 11/21/2000)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - predseda
Chrobáková 1
Bratislava
  (from: 09/05/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Milan Šramatý - člen
94
Horné Štitáre
  (from: 04/27/1992 until: 05/29/1994)
Vladimír Teplý - člen
201
Veľké Dvorany
  (from: 04/27/1992 until: 05/29/1994)
Ing. Kamil Vaško , CSc. - podpredseda
Jazerná 26
Nitra
  (from: 05/30/1994 until: 06/05/1995)
Ing. Juraj Vykopal
Viktorínova 263/25
Zavar
  (from: 04/26/1999 until: 11/28/1999)
Ing. Karol Žemla
Michalská 2410/13
Hlohovec
  (from: 04/26/1999 until: 11/21/2000)
Ing. Karol Žemla - podpredseda
Michalská 2410/13
Hlohovec
  (from: 11/22/2000 until: 02/17/2003)
Ing. Karol Žemla - podpredseda
Michalská 2410/13
Hlohovec
From: 01/15/1999
  (from: 02/18/2003 until: 07/12/2004)
Ing. Andrej Bezák - predseda, riaditeľ
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske
From: 01/15/1999
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Karol Žemla - podpredseda
Kpt. Nálepku 1242/44
Hlohovec 920 01
From: 01/15/1999
  (from: 07/13/2004 until: 12/31/2004)
Anton Klačanský - člen
126
Nitrianska Streda
From: 04/29/1999
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Kamil Majerčík - člen
Jurkovičova 390/19
Nitra
From: 04/09/2001
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Jiří Peňás
Prachatická 5
České Budějovice
Česká republika
  (from: 11/22/1995 until: 09/04/1996)
Miroslav Velát - člen
Krumlovská 31
České Budějovice
Česká republika
  (from: 05/30/1994 until: 11/21/1995)
Miroslav Velát
Krumlovská 31
České Budějovice
Česká republika
  (from: 11/22/1995 until: 09/04/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať môže predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným je vždy podpredseda predstavenstva.
  (from: 04/26/1999 until: 02/17/2003)
Menom spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo samostatne výkonný riaditeľ alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva
  (from: 11/22/1995 until: 04/25/1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Capital: 
93 586 000 Sk Paid up: 93 586 000 Sk
  (from: 07/13/2004 until: 12/31/2004)
83 586 000 Sk Paid up: 83 586 000 Sk
  (from: 02/18/2003 until: 07/12/2004)
83 586 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 02/17/2003)
Shares: 
Number of shares: 93586
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/13/2004 until: 12/31/2004)
Number of shares: 83586
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 07/12/2004)
Number of shares: 83586
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 04/16/2000)
Number of shares: 83586
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 11/21/1995)
Number of shares: 81078
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1993)
Number of shares: 2508
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1993)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Dobiš
Golianova 64
Nitra
  (from: 04/26/1999 until: 11/21/2000)
Ing. Ladislav Finka , CSc.
Jašíkova 255/8
Bratislava
  (from: 11/22/2000 until: 02/17/2003)
Ing. Alojz Fúska
Clementisová 37
Nitra
  (from: 09/05/1996 until: 04/25/1999)
František Gális - člen
156
Krušovce - D. Chlebany
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
JUDr. Jozef Hašan
N.Teslu 13
Piešťany
  (from: 11/22/1995 until: 09/04/1996)
Ing. Bohuš Kaliarik
Veľký Kýr
  (from: 04/26/1999 until: 11/21/2000)
Anton Klačanský - podpredseda
126
Nitrianska Streda
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Eliáš Kolár - člen
Slnečná 2416
Topoľčany
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Emília Krajčová
Mozartova 12
Bratislava
  (from: 04/03/1998 until: 08/20/1998)
Viliam Kupec - člen
78
Biskupová
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Ľubomíra Lenčová
Na Hôrke 22
Nitra
  (from: 04/26/1999 until: 11/21/2000)
Pavol Mekýš
452
Kovarce
  (from: 11/22/1995 until: 04/25/1999)
Pavol Mekýš - predseda
452
Kovarovce
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Žarnovova 11
Senec
  (from: 08/21/1998 until: 02/17/2003)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenárdova 14
Bratislava
  (from: 11/22/1995 until: 04/02/1998)
Ing. Ondrej Šaling , CSc.
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 11/22/2000 until: 02/17/2002)
Elemír Šípoš - člen
M.Závodného 2167/8
Topoľčany
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Na Revíne 29/A
Bratislava
  (from: 02/18/2002 until: 02/17/2003)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Žarnovova 11
Senec
From: 04/29/1998
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Na Revíne 29/A
Bratislava
From: 04/10/2001
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Ing. Jozef Cabala
P. O. Hviezdoslava 2328/38
Topoľčany
From: 03/27/2002
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 109/N vymazuje sa dňom 01.01.2005 obchodná spoločnosť BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť, so sídlom Nitrianska 445, 956 07 Veľké Ripňany ako následok rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti o zrušení spoločnosti BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť bez likvidácie podľa § 69 Obchodného zákonníka, zlúčením so spoločnosťou BELAR - DUNAJ, akciová spoločnosť, so sídlom Nová Osada 22, Dunajská Streda, IČO : 31 411 797, ktorá je jej právnym nástupcom.
  (from: 01/01/2005)
Zmena stanov a.s. prijatá na valnom zhromaždení dňa 17.6.1994. Stary spis: Sa 318
  (from: 06/06/1995 until: 12/31/2004)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 09.06.1995 zmenené stanovy spoločnosti zo dňa 23.04.1992. Stary spis: Sa 318
  (from: 11/22/1995 until: 12/31/2004)
Zmena stanov spoločnosti prijatá na valnom zhromaždení dňa 31.05.1996. Stary spis: Sa 318
  (from: 09/05/1996 until: 12/31/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 04.06.1997.
  (from: 04/03/1998 until: 12/31/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na val om zhromaždení spoločnosti dňa 04.02.1998. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.04.1998. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z NOVPOL a.s. na BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť.
  (from: 08/21/1998 until: 12/31/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.07.1998.
  (from: 10/15/1998 until: 12/31/2004)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.10.1998 schválilo nové stanovy spoločnosti.
  (from: 04/26/1999 until: 12/31/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.4.1999 (not. záp. č. N 78/99, NZ 74/99), zmena sídla z: M. Rázusa 36, Topoľčany, na: Nitrianska 445, Veľké Ripňany.
  (from: 11/29/1999 until: 12/31/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.03.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 02/18/2003 until: 12/31/2004)
Legal successor: 
BELAR - DUNAJ, akciová spoločnosť
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (from: 01/01/2005)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person