Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12136/B

Business name: 
URSUS, s.r.o.
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Registered seat: 
Riazanská 57
Bratislava 831 03
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Identification number (IČO): 
35 702 842
  (from: 11/12/1996)
Date of entry: 
11/12/1996
  (from: 11/12/1996)
Person dissolved from: 
4.4.2014
  (from: 04/23/2014)
Date of deletion: 
04/25/2014
  (from: 04/25/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/25/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
maloobchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
veľkoobchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/1997 until: 04/24/2014)
maloobchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/1997 until: 04/24/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/13/1997 until: 04/24/2014)
nákup a predaj zbraní
  (from: 10/13/1997 until: 04/24/2014)
nákup a predaj streliva
  (from: 10/13/1997 until: 04/24/2014)
Partners: 
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Heyrovského 10
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Oľga Cimová
Beniakova 32
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Alexander Chevtschouk
prosp. Mira 182
Moskva
Ruská federácia
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Vadim Lioubanski
Kibalčiča 2, kor. 2
Moskva
Ruská federácia
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Elena Totchilina
Novorosijskaja 5, kor. 1
Moskva
Ruská federácia
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Contribution of each member: 
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/12/1996 until: 10/19/2010)
Oľga Cimová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/12/1996 until: 10/19/2010)
Alexander Chevtschouk
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/12/1996 until: 10/19/2010)
Vadim Lioubanski
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/12/1996 until: 10/19/2010)
Elena Totchilina
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/12/1996 until: 10/19/2010)
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Amount of investment: 663,87 EUR Paid up: 663,87 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 04/24/2014)
Oľga Cimová
Amount of investment: 663,87 EUR Paid up: 663,87 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 04/24/2014)
Alexander Chevtschouk
Amount of investment: 663,87 EUR Paid up: 663,87 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 04/24/2014)
Vadim Lioubanski
Amount of investment: 663,87 EUR Paid up: 663,87 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 04/24/2014)
Elena Totchilina
Amount of investment: 663,87 EUR Paid up: 663,87 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 04/24/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Doc. Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Heyrovského 10
Bratislava 841 03
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Capital: 
3 319,35 EUR Paid up: 3 319,35 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 04/24/2014)
100 000 Sk
  (from: 11/12/1996 until: 10/19/2010)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 31.01.2014, právoplatné dňom 04.04.2014, č. k.: 33Exre/364/2005, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť URSUS, s. r. o., so sídlom Riazanská 57, 831 03 Bratislava, IČO: 35 702 842 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť URSUS, s. r. o., so sídlom Riazanská 57, 831 03 Bratislava, IČO: 35 702 842, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 12136/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 04/25/2014)
Obchodná spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 10. 10. 1996 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 19102
  (from: 11/12/1996 until: 04/24/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.1997. Stary spis: S.r.o. 19102
  (from: 10/13/1997 until: 04/24/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 31.1.2014 č.k. 33 Exre/364/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2014 bola obchodná spoločnosť URSUS, s.r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 04/23/2014 until: 04/24/2014)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person