Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10382/P

Business name: 
Banská obchodná spoločnosť a.s. v likvidácií
  (from: 07/21/2009 until: 12/14/2010)
Banská obchodná spoločnosť a.s.
  (from: 12/15/1993 until: 07/20/2009)
Registered seat: 
Karpatská 3256/15
Poprad 058 01
  (from: 09/30/2008 until: 12/14/2010)
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 11/03/2006 until: 09/29/2008)
Matice slovenskej 8
Prievidza 971 01
  (from: 08/10/1995 until: 11/02/2006)
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
Identification number (IČO): 
31 597 068
  (from: 12/15/1993)
Date of entry: 
12/15/1993
  (from: 12/15/1993)
Date of deletion: 
12/15/2010
  (from: 12/15/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/15/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/15/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
preklad nákladov
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
skladovanie
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
prieskum trhu
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
sprostredkovanie otuhých a plynných palív
  (from: 12/15/1993 until: 08/09/1995)
obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
preklad nákladov
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
skladovanie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
prieskum trhu
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
sprostredkovanie tuhých a plynných palív
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj.
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
reklamné činnosti
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
rozmnožovanie písomností a iné služby polygrafického priemys.
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
prenájom a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
prenájom a sprostred. predaja bytových a nebytových priestor.
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
veľkoob.a maloob. s textilnou strížou, lepidlom, eroflock 7OKV flockovanie vrátane dodávok materiálu
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
činnosti v ob. nehnuteľ. s vlast. alebo prenajatým majetkom
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
sekretárske služby a preklady vr. tlmočníckych služieb
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
propagácia továrenskej výroby a výstavníc- tvo
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
veľkoobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
maloobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
veľkoobchod. mimo predajne nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
maloobchod mimo predajne nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
maloobchod na trhoch nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
špedičná činnosť
  (from: 09/21/2001 until: 12/14/2010)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/21/2001 until: 12/14/2010)
ekologické spracovanie odpadov z energetických zariadení na spaľovanie tuhých palív (elektrárne, teplárne, výhrevne) č. 31307 škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksua
  (from: 09/21/2001 until: 12/14/2010)
výroba siliticko-vápenatej vytvrdzovacej zmesi zo zbytkov po fluidnom spaľovaní hnedého uhlia a lignitu
  (from: 09/21/2001 until: 12/14/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/07/2004 until: 12/14/2010)
Managing board
  (from: 09/02/1997 until: 04/06/2004)
Managing board
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Mgr. Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Mgr. Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza
  (from: 01/20/1998 until: 06/06/1999)
Mgr. Milan Hajster - podpredseda predstavenstva
Krajná 103/16
Prievidza
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Pavel Juriš - Podpredseda
Dlhá 44/49
Prievidza
  (from: 05/07/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Pavel Juriš - predseda, generálny riaditeľ
Dlhá 44/49
Prievidza
  (from: 12/15/1993 until: 05/06/1996)
Ing. Milan Nechala - podpredseda, zástupca generálneho riaditeľa
Krajná 103/12
Prievidza
  (from: 12/15/1993 until: 05/06/1996)
Ing. Milan Nechala - predseda
Dubová 4
Prievidza 971 01
  (from: 01/31/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Milan Nechala - predseda
Dubová 4
Prievidza 971 01
Until: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Milan Nechala - Predseda
Krajná 103/12
Prievidza
  (from: 05/07/1996 until: 09/01/1997)
Ing. Milan Nechala - predseda
Krajná 103/12
Prievidza
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2002)
Ing. Milan Nechala - predseda
Krajná 103/12
Prievidza
  (from: 10/14/2002 until: 01/30/2006)
Ing. Milan Nechala - predseda predstavenstva
Krajná 103/12
Prievidza
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Peter Obert - podpredseda
244
Diviacka Nová Ves 972 24
  (from: 01/31/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Peter Obert - podpredseda
244
Diviacka Nová Ves 972 24
Until: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Peter Obert - podpredseda
Ľ.Ondrejova 34/13
Prievidza
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2002)
Ing. Peter Obert - podpredseda
Ľ.Ondrejova 34/13
Prievidza
  (from: 10/14/2002 until: 01/30/2006)
Mgr. Igor Stemnický - člen
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 09/29/2008)
Mgr. Igor Stemnický - člen
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006 Until: 04/18/2008
  (from: 09/30/2008 until: 09/29/2008)
Ing. Tibor Ščavnický - člen
Murgaša 6/6
Prievidza
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Tibor Ščavnický - člen
Urbankova 13/2
Prievidza
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Ing. Augustín Vlček - člen
M. R. Štefánika 1135/29
Handlová 972 51
  (from: 01/31/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Augustín Vlček - člen
M. R. Štefánika 1135/29
Handlová 972 51
Until: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2002)
Ing. Augustín Vlček - člen
Mostná 15/7
Handlová
  (from: 10/14/2002 until: 01/30/2006)
Mgr. Vladimír Jaroš
Široká 1867/108
Poprad 058 01
From: 04/19/2008
  (from: 09/30/2008 until: 12/14/2010)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a k funkcii podpisujúceho pripojí svoj podpis podpisujúci.
  (from: 11/09/2006 until: 12/14/2010)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/07/2004 until: 11/08/2006)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú samostatne predseda alebo podpredseda, inak vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napásanému názvu spoločnosti a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/02/1997 until: 04/06/2004)
Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že generálny riaditeľ Ing. Pavol Juriš a jeho zástupca Ing. Milan Nechala samostatne, v ostatných prípadoch najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Capital: 
33 193,92 EUR Paid up: 33 193,92 EUR
  (from: 07/21/2009 until: 12/14/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 07/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19392 EUR
  (from: 07/21/2009 until: 12/14/2010)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 07/20/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/15/1993 until: 06/14/2000)
Stockholder: 
Mgr. Igor Stemnický
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 11/03/2006 until: 12/14/2010)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Bezák - člen
447
Chynorany
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Ing. Igor Cífer - člen
Za parkom 22
Veľký Krtíš
  (from: 06/07/1999 until: 03/15/2000)
Ing. Igor Cífer - člen
Za parkom 22
Veľký Krtíš
Until: 12/13/2002
  (from: 03/20/2001 until: 06/12/2003)
Ing. Anna Dubišová
Bílikova 28
Bratislava
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Anna Dubišová - člen
Bílikova 28
Bratislava
  (from: 01/20/1998 until: 03/15/2000)
Ing. Miroslav Gramblička - člen
Mariánska 68
Stupava
Until: 12/13/2002
  (from: 01/20/1998 until: 06/12/2003)
Ing. Miroslav Gramlička
Marianska 68
Stupava
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza 971 01
From: 03/24/2004
  (from: 04/07/2004 until: 11/02/2006)
Milan Hajster - člen
Krajná 103/16
Prievidza 971 01
From: 03/24/2004 Until: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Daniela Hergezelová - člen
Ondrejova 44/3
Prievidza
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Daniela Hergezelová - predseda
Ondrejova 44/3
Prievidza
  (from: 09/02/1997 until: 01/19/1998)
Daniela Hergezelová - predseda
Ondrejova 44/3
Prievidza
  (from: 01/20/1998 until: 11/02/2006)
Daniela Hergezelová - predseda
Ondrejova 44/3
Prievidza
Until: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
MUDr. Anton Chrenko
Pribinova 20
Prievidza
  (from: 05/07/1996 until: 01/19/1998)
MUDr. Anton Chrenko - člen
Pribinova 20
Prievidza
  (from: 01/20/1998 until: 03/19/2001)
Jozef Kabát - člen
252
Ostrov
  (from: 03/16/2000 until: 10/13/2002)
Vojtech Klein - podpredseda
Nábrežie Andreja Kmeťa 170/45
Prievidza
From: 12/14/2002 Until: 03/23/2004
  (from: 06/13/2003 until: 04/06/2004)
Jozef Kocian - člen
Ľ. Ondrejova 36/6
Prievidza
From: 12/14/2002
  (from: 06/13/2003 until: 11/02/2006)
Jozef Kocian - člen
Ľ. Ondrejova 36/6
Prievidza
From: 12/14/2002 Until: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Jozefína Kováčová - člen
Košovská cesta 67/18
Prievidza
From: 12/14/2002 Until: 03/23/2004
  (from: 06/13/2003 until: 04/06/2004)
JUDr. Marek Labuda - člen
Ľ.Zúbka 23
Bratislava
Until: 12/13/2002
  (from: 10/14/2002 until: 06/12/2003)
Ing. Ivan Michalec - predseda
Klementisova 52/4
Prievidza
  (from: 12/15/1993 until: 09/01/1997)
Ing. Ján Podhorský - člen
Hlinská 6/13
Žilina
  (from: 01/20/1998 until: 03/15/2000)
Ing. Eduard Strýček
Šípova 21
Trnava
  (from: 05/07/1996 until: 01/19/1998)
Ing. Eduard Strýček - člen
Šípova 21
Trnava
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2002)
Ing. Rudolf Šembera - člen
019
Tomášov
  (from: 03/16/2000 until: 10/13/2002)
Dr. Ing. Valéria Zolcerová - člen
142
Slovenské Ďarmoty
  (from: 03/16/2000 until: 03/19/2001)
Pavla Škrabová
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
From: 09/25/2006 Until: 04/18/2008
  (from: 09/30/2008 until: 09/29/2008)
Dana Stemická
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006 Until: 04/18/2008
  (from: 09/30/2008 until: 09/29/2008)
Oľga Slašťanová
Bernolákova 4/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006 Until: 04/18/2008
  (from: 09/30/2008 until: 09/29/2008)
Pavla Škrabová
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 09/29/2008)
Dana Stemická
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 09/29/2008)
Oľga Slašťanová
Bernolákova 4/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006 until: 09/29/2008)
Ing. František Rojek
Letná 3373/27
Poprad 058 01
From: 04/19/2008
  (from: 09/30/2008 until: 12/14/2010)
JUDr. Ján Zoričák
Lúčna 516
Batizovce 059 35
From: 04/19/2008
  (from: 09/30/2008 until: 12/14/2010)
Ing. Jana Chupeková
Letná 13
Spišská Belá 059 01
From: 04/19/2008
  (from: 09/30/2008 until: 12/14/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/18/2009
  (from: 07/21/2009)
 Liquidators:
Mgr. Vladimír Jaroš
Široká 1867/108
Poprad 058 01
From: 07/21/2009 Until: 12/15/2010
  (from: 07/21/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Likvidátor podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/21/2009)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 593
  (from: 08/10/1995 until: 12/14/2010)
Valné zhromaždenie dňa 19.12.1996 schválilo zmenu stanov. Valné zhromaždenie dňa 07.05.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/02/1997 until: 12/14/2010)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 21/97, NZ 13/97 zo dňa 06.10.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/20/1998 until: 12/14/2010)
Valné zhromaždenie dňa 4.5.1998 schválilo zmenu dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 17.9.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 06/07/1999 until: 12/14/2010)
Valné zhromaždenie dňa 19.5.1999 a mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.6.1999 rozhodli o zmene členov dozornej rady.
  (from: 03/16/2000 until: 12/14/2010)
Valné zhromaždenie dňa 2.6.2000 rozhodlo o zmene dozornej rady.
  (from: 03/20/2001 until: 12/14/2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 154/01, NZ 157/01 zo dňa 4.6.2001) schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/21/2001 until: 12/14/2010)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.6.2002 odvolalo a zvolilo členov orgánov spoločnosti. Na zasadnutí predstavenstva dňa 19.6.2002 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 25.6.2002 bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 10/14/2002 until: 12/14/2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.12.2002 odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 13.12.2002 bol zvolený predseda a podpredseda dozornej rady.
  (from: 06/13/2003 until: 12/14/2010)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person