Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1158/S

Business name: 
SL - ELEKTRO, s.r.o.
  (from: 01/31/2013 until: 11/12/2013)
SL - ELEKTRO, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 08/13/1998 until: 01/30/2013)
SL - ELEKTRO, s.r.o.
  (from: 05/25/1998 until: 08/12/1998)
SLOS ELEKTRO s.r.o.
  (from: 04/16/1993 until: 05/24/1998)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/25/1998 until: 11/12/2013)
Horná Strieborná 19
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/16/1993 until: 05/24/1998)
Identification number (IČO): 
31 584 195
  (from: 04/16/1993)
Date of entry: 
04/16/1993
  (from: 04/16/1993)
Person dissolved from: 
22.10.2013
  (from: 11/13/2013)
Date of deletion: 
11/13/2013
  (from: 11/13/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/13/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/1993)
Objects of the company: 
revízie elektrikcých zariadení a bleskozvodov v triede A do l000 V
  (from: 04/16/1993 until: 11/12/2013)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 04/16/1993 until: 11/12/2013)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne s elektroinštalačným materiálom
  (from: 04/16/1993 until: 11/12/2013)
Partners: 
Štefan D o b r o č á n i
Halova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Dalimír K o l e d a
Javornícka 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Ing. Miroslav M i k o v i č
D.Štúra 25
Sereď
Slovak Republic
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Ing. Jozef Š v a n t n e r
Krivánska 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Dalimír K o l e d a
Javornícka 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/03/1998 until: 11/12/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Š v a n t n e r
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Ing. Miroslav M i k o v i č
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Dalimír K o l e d a
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Štefan D o b r o č á n i
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Dalimír K o l e d a
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/03/1998 until: 06/03/2011)
Dalimír K o l e d a
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 06/04/2011 until: 11/12/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/16/1993 until: 11/12/2013)
Dalimír K o l e d a
Javornícka 4
Banská Bystrica
  (from: 04/16/1993 until: 04/02/1998)
Barbora Notová
Veličná 371
Veličná 027 54
From: 05/13/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/22/2011)
Barbora Notová
Veličná 371
Veličná 027 54
From: 05/13/2011 Until: 05/13/2011
  (from: 06/23/2011 until: 06/22/2011)
Mgr. František Popper - - likvidátor
Bernolákova 11
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1998 until: 06/06/2011)
Dalimír K o l e d a
Javornícka 4
Banská Bystrica
  (from: 04/03/1998 until: 11/12/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 01/31/2013 until: 11/12/2013)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 04/16/1993 until: 01/30/2013)
Capital: 
3 319,391888 EUR
  (from: 06/04/2011 until: 11/12/2013)
100 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 06/03/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/15/1998
  (from: 01/31/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/15/1998
  (from: 08/13/1998 until: 01/30/2013)
 Liquidators:
Barbora Notová
Veličná 371
Veličná 027 54
From: 05/13/2011
  (from: 06/23/2011 until: 01/30/2013)
 Liquidators:
Mgr. František Popper
Bernolákova 11
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1998 until: 06/06/2011)
 Liquidators:
Mgr. František Popper
Bernolákova 11
Banská Bystrica
Until: 05/13/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 06/23/2011 until: 01/30/2013)
Date of completion of voluntary liquidation: 01/10/2013
  (from: 01/31/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 6Cbr/51/2013-16 zo dňa 16.09.2013, právoplatným dňa 22.10.2013 bola obchodná spoločnosť SL - ELEKTRO, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 31 584 195 zrušená bez likvidácie.
  (from: 11/13/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3l.3.l993 podľa § lO5 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.
  (from: 04/16/1993 until: 11/12/2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.2.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3341
  (from: 04/03/1998 until: 11/12/2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/25/1998 until: 11/12/2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.7.1998 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvi- dácie dňom 15.7.1998, ako aj o menovaní likvidátora.
  (from: 08/13/1998 until: 11/12/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person