Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  117/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ISIDA, a.s.
  (from: 06/10/1996)
COOPEX - ISIDA akciová spoločnosť COOPEX - ISIDA a.s. (skrátený názov)
  (from: 12/30/1991 until: 06/09/1996)
Registered seat: 
Nemocničná cesta
Partizánske 958 03
  (from: 01/19/1999)
Škultétyho 1597
Topoľčany 955 01
  (from: 12/30/1991 until: 01/18/1999)
Identification number (IČO): 
30 841 208
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
drevárska výroba
  (from: 05/25/1993)
výroba nábytku
  (from: 05/25/1993)
výroba drobného kovového tovaru
  (from: 05/25/1993)
maloobchod-potraviny, priemyselný a spotrebný tovar
  (from: 05/25/1993)
veľkoobchod-potraviny, priemyselný a spotrebný tovar
  (from: 05/25/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/25/1993)
výroba kartónov
  (from: 01/19/1999)
drevárska výroba
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
výroba nábytku
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov.
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
zahraničnoobchodná činnosť všetkého druhu v zmysle platných predpisov.
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/1995)
Managing board
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Managing board
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
Ing. Jana Augustínyová - člen
Streďanská 2661/51
Topoľčany
  (from: 01/19/1999)
Ing. Ľudmila Dinková - predseda
Uherecká 22/35
Partizánske
  (from: 06/28/1995)
Ing. Jiří Kopenec - člen
Bazovského 2360/17
Topoľčany
  (from: 01/19/1999)
Dušan Holub
Levárska 3
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 06/27/1995)
Miroslav Kadvolt
L.Svobodu 20
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
Ing. Igor Kalužay
Agátova 2480
Topoľčany
  (from: 06/28/1995 until: 02/08/1996)
Ing. Igor Kalužay
Agátova 2480
Topoľčany
  (from: 02/09/1996 until: 01/18/1999)
Ing. Vladimír Kmeť
kpt.Nálepku 337
Partizánske
  (from: 06/28/1995 until: 01/18/1999)
František Krajča
Fraňa Kráľa 20
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 06/27/1995)
Miroslav Matejov - predseda
Sedmikráskova 2
Topoľčany
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/28/1995)
Menom spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne riaditeľ s členom predstavenstva.
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: - dvaja členovia predstavenstva alebo riaditeľ, pokiaľ je menovaný, alebo - prokuristi v rozsahu udelenej prokúry
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
Capital: 
20 016 000 Sk
  (from: 06/10/1996)
19 490 000 Sk
  (from: 02/09/1996 until: 06/09/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 02/08/1996)
100 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/24/1993)
Shares: 
Number of shares: 20016
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/10/1996)
Number of shares: 19490
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/1996 until: 06/09/1996)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/28/1995 until: 02/08/1996)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Matejov - člen
Sedmikráskova 2791
Topoľčany
  (from: 01/19/1999)
Ing. Peter Ostrica - člen
Studenohorská 1
Bratislava
  (from: 01/19/1999)
Ing. Igor Rintel - predseda
Bartókova 1
Bratislava
  (from: 01/19/1999)
Miroslav Kadvolt
Nábr. L. Svobodu 20
Bratislava
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Ing. Milan Machava
Ďumbierova 13
Nitra
  (from: 06/28/1995 until: 02/08/1996)
Ing. Milan Machava
Ďumbierova 13
Nitra
  (from: 02/09/1996 until: 01/18/1999)
Ing. Miroslav Matejov - predseda
Sedmikráskova 2791
Topoľčany
  (from: 06/28/1995 until: 02/08/1996)
Ing. Miroslav Matejov - predseda
Sedmikráskova 2791
Topoľčany
  (from: 02/09/1996 until: 01/18/1999)
Peter Ostrica
Studenohorská 1
Bratislava
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Ing. Igor Rintel
Bartókova 1
Bratislava
  (from: 06/28/1995 until: 02/08/1996)
Ing. Igor Rintel
Bartókova 1
Bratislava
  (from: 02/09/1996 until: 01/18/1999)
Miroslav Straka
Toplianska 6/23
Bratislava
  (from: 05/25/1993 until: 06/27/1995)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1991 podľa § 17 a 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 338
  (from: 12/30/1991)
Na valnom zhromaždení dňa 7. 10. 1992 boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Tým boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb. Stary spis: Sa 338
  (from: 05/25/1993)
Zmena stanov prijatá na VZ spoločnosti dňa 10.1.1995. Stary spis: Sa 338
  (from: 06/28/1995)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 16.11.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 338
  (from: 02/09/1996)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 14.05.1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 338
  (from: 06/10/1996)
Dňa 10.06.1997 schválilo valné zhromaždenie nové stanovy spoločnosti.
  (from: 01/09/1998)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 12.06.1998 zmenené stanovy spoločnosti: Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Škultétyho 1597, Topoľčany na Nemocničná cesta, Partizánske. Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 31.08.1998 zmenené stanovy spoločnosti.
  (from: 01/19/1999)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person