Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7/L

Business name: 
STAVBÁR spol. s r.o.
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Registered seat: 
Revolučná
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Identification number (IČO): 
00 592 056
  (from: 08/20/1990)
Date of entry: 
08/20/1990
  (from: 08/20/1990)
Date of deletion: 
09/03/2004
  (from: 09/03/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/03/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/20/1990)
Objects of the company: 
výroby stavebných hmôt a stavebných materiálov
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
distribúcia stavebných hmôt a stavebných materiálov, poskytovanie služieb v odbore stavebníctvo
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami v odbore stavebníctvo
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
stolárske práce, výroba nábytku
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
výroba stavebných hmôt a stavebných mate- riálov
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
vykonávanie inžinierských a priemyselných stavieb
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
poradenská činnosť v odbore stavebníctva
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
piliarska drevovýroba
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
tesárske práce
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
ubytovacie služby
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Partners: 
Ing. Jozef Č a j k a
Komenského 20
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Ing. Martin G a j d o š
A.Stodolu 67
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Ing. Vladimír J a n i č i n a
216
Dúbrava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Dušan K a j d a
405
Dúbrava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Jaroslav K a r a s
Priehradná 28
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Č a j k a
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Ing. Vladimír J a n i č i n a
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Dušan K a j d a
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Jaroslav K a r a s
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Ing. Martin G a j d o š
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
konatelia
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
Ing. Martin G a j d o š
A. Stodolu 67
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Ing. Vladimír J a n i č i n a
216
Dúbrava
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Ing. Vladimír J a n i č i n a - riaditeľ
216
Dúbrava
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
Dušan K a j d a - zástupca riaditeľa
405
Dúbrava
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti alebo zástupca riaditeľa spoločnosti.
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
Capital: 
125 000 Sk
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
100 000 Sk
  (from: 08/20/1990 until: 05/31/1992)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 24K 333/95-Db-Že zo dňa 16.1.2004, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom STAVBÁR spol. s r.o. so sídlom Revolučná, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00 592 056 v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 3.9.2004 v y m a z á v a .
  (from: 09/03/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.8.1990 v zmysle §-u 106n Hosp. zák.
  (from: 08/20/1990 until: 09/02/2004)
Na zasadnutí Zboru spoločníkov konanom dňa 3.5.1992 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 25
  (from: 06/01/1992 until: 09/02/2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 333/95-Db -Že zo dňa 16.1.2004 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti STAVBÁR spol. s r.o., Revolučná, Liptovský Mikuláš, 031 01, IČO 00 592 056 zamietnutý pre nedostatok majetku.
  (from: 04/06/2004 until: 09/02/2004)
Uznesením Krajského súdu v Žiline č.15 Ncb 16/01-14 zo dňa 30.decembra 2003 bola zrušená obchodná spoločnosť Stavbár, spol.s r.o. , Revolučná, Liptovský Mikuláš v zmysle § 68 ods.6 písm.a) Obchodného zákonníka.
  (from: 04/21/2004 until: 09/02/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person