Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  118/N

Business name: 
UNISET, akciová spoločnosť
  (from: 03/13/1991)
Registered seat: 
Vinohradnícka 40
Nitra 949 01
  (from: 10/03/1996)
Novozámocká 67
Nitra 949 01
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Wilsonovo nábrežie č. 88
Nitra
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Identification number (IČO): 
17 638 381
  (from: 03/13/1991)
Date of entry: 
03/13/1991
  (from: 03/13/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/13/1991)
Objects of the company: 
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 07/13/1995)
sprostr. obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrob.
  (from: 07/13/1995)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 07/13/1995)
podnikatelské poradenstvo v oblasti potravinárstva
  (from: 07/13/1995)
poľnohospodárska výroba
  (from: 07/13/1995)
1. Výroba nealkoholických nápojov, poľnohospodárska a potravinárska výroba
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
2. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, plastov, textilu, dreva a kože
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
3. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
4. Verejná a neverejná cestná nákladná doprava v územnom obvode ČSFR
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
5. Poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/13/1995)
Managing board
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Ing. Jozef Loviška - predseda
Vinohradnícka 40
Nitra
  (from: 05/23/2022)
JUDr. Kamil Beresecký - člen
Kamenná 22
Nitra
  (from: 05/23/2022)
Ing. Ľubomír Murgaš - člen
196
Zborov nad Bystricou
  (from: 05/23/2022)
JUDr. Kamil Beresecký - /člen/
Kamenná č.22
Nitra
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
JUDr. Kamil Beresecký - člen
Kamenná č.22
Nitra
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Marian Hulala - /člen/
Čajkovského č.36
Nitra
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Ing. Jozef Loviška - /predseda/
Javorová č.1
Nitra
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Ing. Jozef Loviška - predseda
Javorová č.1
Nitra
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Ing. Ľubomír Murgaš - člen
č.196
Zborov nad Bystricou
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Ing. Jozef Loviška - predseda
Vinohradnícka 40
Nitra
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
JUDr. Kamil Beresecký - člen
Kamenná 22
Nitra
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
Ing. Ľubomír Murgaš - člen
196
Zborov nad Bystricou
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sa podpisuje spoločne predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/13/1995)
Za spoločnosť sa podpisuje spoločne predseda a ešte jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Capital: 
22 500 000 Sk
  (from: 10/03/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
100 000 Sk
  (from: 03/13/1991 until: 07/12/1995)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 22 500 Sk
  (from: 10/03/1996)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Krivošík , CSc.
Fatranská 4/4
Nitra
  (from: 05/23/2022)
JUDr. Jaromír Nosek
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 05/23/2022)
Ing. Rudolf Loviška
490
Svinná
  (from: 05/23/2022)
JUDr. Ján Tichý
Jarošova 1230
Kysucké Nové Mesto
  (from: 05/23/2022)
Andrea Civáňová
Pri Dobrotke č.15
Nitra - Dražovce
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Andrea Civáňová
Pri Dobrotke 15
Nitra - Dražovce
  (from: 10/03/1996 until: 06/23/2021)
Andrea Civáňová
Pri Dobrotke 15
Nitra - Dražovce
Until: 07/13/2020
  (from: 06/24/2021 until: 06/23/2021)
Ing. Tomáš Krivošík , CSc.
Fatranská 4/4
Nitra
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Ing. Rudolf Loviška
č.498
Svinná
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
JUDr. Jaromír Nosek
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
JUDr. Ján Tichý
Jarošova 1230
Kysucké Nové Mesto
  (from: 07/13/1995 until: 10/02/1996)
Ing. Tomáš Krivošík , CSc.
Fatranská 4/4
Nitra
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
JUDr. Jaromír Nosek
Štúrova 1116
Šaštín - Stráže
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
Ing. Rudolf Loviška
490
Svinná
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
JUDr. Ján Tichý
Jarošova 1230
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/03/1996 until: 05/22/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti zo dňa 11.3.1991 podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 346
  (from: 03/13/1991)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov /na valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1992/. Stary spis: Sa 346
  (from: 07/13/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 19.06.1995. Stary spis: Sa 346
  (from: 10/03/1996)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 15.11.2000, č.k. 9K 240/00 - 44, vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník, advokát, so sídlom: Osuského 22, Bratislava, 851 03.
  (from: 11/27/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 240/00 zo dňa 30.04.2002 bol ustanovený Ing. Miloš Krištof so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava za nového správcu konkurznej podstaty, na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov zo dňa 29.04.2002.
  (from: 04/27/2004)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person