Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12207/B

Business name: 
GEINBEK spol. s r.o.
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
Registered seat: 
Nová 581
Vysoká pri Morave 900 66
  (from: 05/15/1997 until: 03/14/2007)
Klincova 3
Bratislava 821 08
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Identification number (IČO): 
35 703 709
  (from: 11/26/1996)
Date of entry: 
11/26/1996
  (from: 11/26/1996)
Person dissolved from: 
12.2.2007
  (from: 02/27/2007)
Date of deletion: 
03/15/2007
  (from: 03/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1996)
Objects of the company: 
obchodná činnosť /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
obchoná činnosť /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
reklamná činnosť
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
Partners: 
Ivan Ecker
Kukučínova 249
Malacky
Slovak Republic
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Ing. Roman Krátky
Lermontovova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Ivan Ecker
Nová 581
Vysoká pri Morave
Slovak Republic
  (from: 05/15/1997 until: 03/14/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Roman Krátky
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Ivan Ecker
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Ivan Ecker
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/15/1997 until: 03/14/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
Ivan Ecker
Kukučínova 249
Malacky
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Ing. Roman Krátky
Lermontovova 2
Bratislava
  (from: 11/26/1996 until: 05/14/1997)
Ivan Ecker
Nová 581
Vysoká pri Morave
  (from: 05/15/1997 until: 03/14/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k .: 34 Exre/ 367/2005, zo dňa 06.11.2006, právoplatné dňa 12.02.2007, ktorým sa v zmysle § 68 Obchodného zákonníka zrušuje spoločnosť GEINBEK spol. s r.o., Nová 581, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 35 703 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12207/B bez likvidácie. Vymazáva sa spoločnosť GEINBEK spol. s r.o., Nová 581, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 35 703 709, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou zn. Sro/ 12207/ B v celom rozsahu.
  (from: 03/15/2007)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.1996 v zmysle § 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 19176
  (from: 11/26/1996 until: 03/14/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.2.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.1997. Stary spis: S.r.o. 19176
  (from: 05/15/1997 until: 03/14/2007)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2006 č.k. 34 Exre/367/2005 - 16, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.2.2007 bola obchodná spoločnosť GEINBEK spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/27/2007 until: 03/14/2007)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person